Ansökan

Kurs *

Förnamn *

Efternamn *

Adress *

Postnr *

Hemlän

Ort *

Personnr (yyyymmdd-xxxx) *

Om du inte har svenskt personnummer, skriv födelsedata (yyyymmdd) följt av koden 1111

Telefon

Mobil

E-post *

Jag har utländskt medborgarskap eller är född utomlands

 Nej Ja

CSN *

Jag är intresserad av att söka studiemedel/studiehjälp
 Nej Ja

Internat

 Jag vill bo på internat Jag önskar vegetarisk kost

Utbildningsbakgrund *

Anställningar/praktikplats, ange även anställningstid

Referenser (lärare, arbetsgivare, personer som känner dig väl)


Referens 1:Referens 2:


Närmast anhörig
Bilagor till min ansökan

Personligt brev

Arbetsintyg

Intyg och betyg från utbildningar

Textprov för Skrivarkursen

 Jag godkänner att mina personuppgifter dataregistreras för skolans administration

Gör din ansökan här

Följande handlingar ska alltid bifogas ansökan:

  • Kopia av betyg och intyg från utbildningar
  • Arbetsintyg
  • Ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du söker till kursen

För skrivarkursen tillkommer föjlande:
Arbetsprov, max en A4 med ett textprov som visar hur du skriver; valfri genre och tema.

Om du föredrar att skriva ut ansökan och skicka med post gör du det här.

Till alla våra kurser kan du söka statligt studiestöd via CSN.

Vill du veta mer om studiestöd för folkhögskolestuderande kan du ladda ner information här.

Läsåret 2016 – 2017 har vi följande terminstider för:

Allmänna kurser, Internationell kurs – Urfolk, Allmän kurs GAS, BAS, Konstskolan Unikum och Musikkomposition
HT 2016-08-17 – 2016-12-20
VT 2017-01-11 – 2017-06-13

Skrivarkursen
HT 2016-08-15 – 2016-12-30
VT 2017-01-23 – 2017-06-09

En litterär resa genom Afrika
HT 2017-09-04 – 2018-01-19 

MEI – Distanskurs
2017-02-27 – 2017-12-22 

osterlens_fhsk