Gruppen för elevhälsa

Gruppen för elevhälsa
Vi är till för att hjälpa dig som deltagare att få vardagen på Österlens Folkhögskola att fungera så bra som möjligt.

Gruppen består av: Kerstin Blohmé, Linda Nilsson och Helena Bengtsson.

Hur vi arbetar
Vi är framförallt en stödjande och informerande grupp.

Som deltagare kan du kontakta oss i olika situationer där det uppstår problem på skolan eller på internaten. Kontakta oss också gärna om du har förslag på hur trivseln på skolan kan förbättras.

Vi kallar till och deltar i husmöten och klassmöten. Här informeras bland annat om regler, samt frågor om alkohol och droger.

Vid misstanke om missbruk kontaktas gruppen för elevhälsa.

Gruppen för elevhälsa planerar och arrangerar informations- och utbildningstillfällen.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Om du behöver kontakta sjukvården

Nödsituation 112

Sjukvårdsupplysning 1177

Vårdcentralen Tomelilla 0417-49 78 00
Novakliniken 0417-146 50

Psykiatri akutsjukvård, öppet alla dagar, dygnet runt

Malmö: 040-33 80 00
Lund 046-17 41 00
Kristianstad 044-309 21 38

Här kan du hitta användbara länkar för egenvård.

 

 

 

 

 

Kerstin Blohmé är internatföreståndare. Till henne vänder du dig när du har frågor runt ditt boende på internatet. Det kan gälla både praktiska och sociala frågor som uppstår.

0417-280 20
kerstin.blohme@osterlen.fhsk.se


Linda Nilsson (Föräldraledig) är verksamhetsansvarig för utbildningarna GAS, BAS och Unikum. Hon hjälper dig med frågor runt antagning och studieupplägg på dessa utbildningar. Linda håller även i uppföljning av studietiden med deltagare och hemkommun.
Vikarie för Linda är Cecilia Konradsson Skeppar
Cecilia.Konradsson-Skeppar@osterlen.fhsk.se 0417-28004

 

 

 

 

 

Helena Bengtsson är kurator på skolan. Hos henne kan du som deltagare boka tid för samtal. Det kan röra hur du mår eller kanske problem och funderingar som gör det svårt för dig att få studietiden och livet på folkhögskolan att fungera. Helena kan hjälpa dig vidare till andra organisationer, myndigheter eller sjukvård som kan ge dig stöd och behandling.

0417-280 32, 0703-968 143       helena.bengtsson@osterlen.fhsk.se