Vad du först måste veta om att gå en kurs på Österlens folkhögskola

Folkhögskolan är en fri skolform.
Det är kursdeltagarna och lärarna som tillsammans ansvarar för kursinnehåll, studietakt och gemensamma aktiviteter.

Österlens folkhögskola kan ge både grundskolekompetens och behörighet för högre studier. För vissa kurser ställs det krav på förkunskaper.

Till alla våra kurser kan du söka statligt studiestöd via CSN. Detta gör du från CSN:s hemsida.

Vill du veta mer om studiestöd för folkhögskolestuderande kan du ladda ner information här.

Läsåret 2017 – 2018 har vi följande terminstider för:

Allmänna kurser, Allmän kurs GAS, BAS och Konstskolan Unikum
HT 2017-08-21 – 2017-12-22
VT 2018-01-08 – 2018-06-08

Skrivarkursen
HT 2017-08-14 – 2017-12-29
VT 2018-01-22 – 2018-06-08

Bekräftelseavgift
När du blir antagen till en kurs, accepterar du din plats genom att betala en bekräftelseavgift på 300 kr. Denna avgift räknas av mot serviceavgiften när du påbörjat kursen.

Serviceavgift
Du som studerar på Österlens folkhögskola betalar 900 kr per termin i serviceavgift. I denna ingår:

  • Olycksfallsförsäkring
  • Tillgång till internet
  • Tillgång till tidningar
  • Fotostatkopiering för undervisning
  • Datautskrifter för undervisning
  • Samt bland annat mårtensfest, julfest och grillafton