Allmän kurs - Introduktion till gröna arbeten och naturbruk

Kurstid
3 september 2018 – 14 juni 2019.
Juluppehåll 22 december 2018 – 6 januari 2019.

Studietakt
100% studier inklusive arbetsplatsförlagd utbildning. Förberedande inför arbete i utemiljöer.

Intyg
Vid avslutad kurs utfärdas ett studieintyg.

Kursstart
Kursstart 3 september 2018.

Antagningskrav
Förkunskaper SFI C eller motsvarande.

Berättigar till CSN. För andra lösningar kontakta Arbetsförmedlingens handläggare.