Allmän kurs - Introduktion till vård och omsorg

Kurstid
40 veckor

Studietakt
100% studier inklusive arbetsplatsförlagd utbildning. Förberedande inför vårdyrket.

Intyg
Vid avslutad kurs utfärdas ett studieintyg.

Kursstart
Eventuell kursstart 3 april 2018.

Antagningskrav
Förkunskaper SFI C eller motsvarande.

Berättigar till CSN. För andra lösningar kontakta AF handläggare.

Kursinnehåll
Introduktion i vården
Vård och omsorgsarbete
Yrkessvenska
Samhällskunskap
Matematik
Etik och människans livsvillkor

Kontakta Diane Karakitsos om du har frågor
diane.karakitsos@osterlen.fhsk.se
0417-280 00