Allmän kurs - Introduktion till vård och omsorg

Studietakt
100% studier inklusive arbetsplatsförlagd utbildning. Förberedande inför vårdyrket.

Intyg
Vid avslutad kurs utfärdas ett studieintyg.

Kursstart
Nästa kurs startar VT 2019 – ansökan är inte öppen ännu

Antagningskrav
Förkunskaper SFI C eller motsvarande.

Berättigar till CSN. För andra lösningar kontakta Arbetsförmedlingens handläggare.

Kursinnehåll
Introduktion i vården
Vård och omsorgsarbete
Yrkessvenska
Samhällskunskap
Matematik
Etik och människans livsvillkor

Kontakta Sussie Eriksson om du har frågor
sussie.eriksson@osterlen.fhsk.se
0417-280 00