Allmän kurs - Introduktion till vård och omsorg

Kurstid
20 augusti 2018 – 7 juni 2019.
Juluppehåll 22 december 2018 – 6 januari 2019

Studietakt
100% studier inklusive arbetsplatsförlagd utbildning. Förberedande inför vårdyrket.

Intyg
Vid avslutad kurs utfärdas ett studieintyg.

Kursstart
Kursstart 20 aug 2018.

Antagningskrav
Förkunskaper SFI C eller motsvarande.

Berättigar till CSN. För andra lösningar kontakta Arbetsförmedlingens handläggare.

Kursinnehåll
Introduktion i vården
Vård och omsorgsarbete
Yrkessvenska
Samhällskunskap
Matematik
Etik och människans livsvillkor

Kontakta Sussie Eriksson om du har frågor
sussie.eriksson@osterlen.fhsk.se
0417-280 00