Vad kostar det att gå på en AS-kurs?

Undervisningen på Österlens folkhögskola är kostnadsfri för deltagare över 18 år. Kontakta Linda Nilsson för mer information om vad som gäller om du är under 18 år.

Vi tar ut en bekräftelseavgift (300 kr per kurs/läsår) och en serviceavgift (900 kr/termin). Utöver dessa kostnader kommer du att få betala ca 2 500 kr för kurslitteratur/material per läsår. Vid inackordering ingår dessa kostnader i avgiften.

Inackordering
Om du vill bo på någon av skolans personalbemannade internat och ta del av skolans omfattande fritidsverksamhet är det förknippat med en inackorderingskostnad. Utöver kostnaden för kost och logi tillkommer en kostnad för det personliga stödet i boende och rutiner i vardagen samt för fritidsaktiviteter.

Har du frågor kring kostnader och finansiering av boende, stöd i boende och fritid eller studiestöd kan du kontakta:

Linda Nilsson
0417-280 04
linda.nilsson@osterlen.fhsk.se

Åkattraktion på Tosselilla