Entreprenör ekoturism

Kursbeskrivning
Allt fler reser och vill upptäcka nya, intressanta resmål runt om i världen. Sverige är en attraktiv destination där natur- och kulturupplevelserna står högt i kurs. Resenärer kommer från hela världen för att uppleva landets värdefulla, orörda natur och välbevarade kulturarv. Utvecklingen skapar möjligheter, men också utmaningar. Hur kan man utveckla en unik och känslig resurs utan att den samtidigt förlorar sitt värde.

Kursen Entreprenör ekoturism finns till för dig som vill skapa enastående natur- och kulturupplevelser med en tydlig hållbarhetsprofil. Med fast utgångspunkt i hållbarhetskriterierna får du lära dig att utveckla och bedriva en verksamhet inom besöksnäringen som tar ansvar såväl socialt som miljömässigt och med långsiktig hållbar lönsamhet.

Vi ser gärna att du har en egen affärsidé med dig in i utbildningen, eller så driver du redan en verksamhet på hel- eller deltid som du vill utveckla. Kursen är anpassad för att kunna genomföras parallellt med t ex egenföretagande.

 • Kursen är nätbaserad (Google Education/Google Classroom/Zoom alt Skype)
 • Undervisningen är kostnadsfri
 • Kursen är studiemedelsberättigad hos CSN
 • Studierna bedrivs på halvfart 50% med tyngdpunkt under vinterhalvåret.
 • I kursplanen ingår fem (varav två valfria är obligatoriska) fysiska tematräffar och en
 • frivillig studieresa (7 dgr). Kostnader för dessa står deltagaren själv för.
 • Delar av kursmaterialet och föreläsningarna är på engelska.
 • Det är viktigt att du har tillgång till dator med internetuppkoppling
 • Kursen utformas till viss del utifrån deltagarnas behov och önskemål. Målsättningen är att alla deltagare är aktiva och är beredda att delta i diskussioner, grupparbeten och att ge konstruktiv feedback till andra deltagare.
 • Distansutbildning
 • Deltagarna kan komma från hela Sverige, och även utlandet. Det enda du behöver är en dator med tillgång till internet. Du har kontinuerlig kontakt med lärare och de andra deltagarna online. Samarbetet är en viktig del av folkhögskolornas grundtanke, och att lära av varandra.

Varannan vecka får du en läs- och arbetsuppgift som ska skickas till din arbetsgrupp för feedback. Dina lärare följer arbetet och bidrar med coaching, konstruktiv feedback och svarar på frågor. I samband med vissa kursavsnitt innehåller utbildningen webinarier i realtid, inspelade föreläsningar och nätbaserade diskussioner – ofta tillsammans med externa experter och branschfolk. Arbetet bygger till stor del på självständighet, delaktighet och disciplin med fasta inlämningstider.

Tematräffar
Vid fem till sex tillfällen under kursen arrangeras fysiska tematräffar, ofta med besök hos framgångsrika ekoturismföretagare eller aktörer inom branschen. En inspirerande möjlighet att möta några av branschens föregångare och tillfälle att utvecklas tillsammans med de andra kursdeltagarna.

Varje tematräff har en tydlig koppling till aktuellt kursavsnitt med praktiska övningar. Kursdeltagarna betalar sina egna omkostnader såsom resa, mat och boende. Deltagarna ska delta vid minst två tematräffar.

Preliminära datum tematräffar (uppdaterad)

 • Uppstart och introduktion ekoturism: 15-16 september 2018, Österlens Folkhögskola, Tomelilla
 • Preliminär tematräff kommunikation under oktober/november
 • Värdskap, service och incidenthantering (ABC- och HLR-utbildning): 8-9 december 2018, Österlens Folkhögskola, Tomelilla
 • Intensivkurs GSTC STTP – 18-20 januari
 • Produktutveckling: 16-17 mars 2019
 • Presentationer examensprojekt: 25-26 maj 2019

Studieresa
I slutet av kursen arrangeras en internationell studieresa till en framstående europeisk ekoturismdestination. Resan varar i sju dagar och är frivillig. Kursdeltagarna betalar sina egna omkostnader såsom resa, mat och boende.
Preliminärt datum 6-12 maj

Kurspresentation

 1. Introduktion ekoturism (4 veckor).
 2. Hållbarhetsarbetet – mäta, följa upp och förbättra (3 veckor)
 3. Kommunikation – Skapa upplevelser kring natur- och kulturvärden (3 veckor)
 4. Logistik, organisation och planeringsförmåga (2 veckor)
 5. Säkerhet – förebyggande och incidenthantering (2 veckor)
 6. Värdskap, ledarkompetens och service (2 veckor)
 7. Kunden – om att analysera och förstå sin målgrupp (4 veckor)
 8. Varumärke, marknadsföring och försäljning (4 veckor)
 9. Produktutveckling – utveckla din idé (5 veckor)
 10. Praktik (4 veckor)
 11. Examinering (6 veckor)

Litteratur
Deltagaren ansvarar för inköp av eventuell kurslitteratur.

Ansökan och antagningsbesked
Här ansöker du. Du bifogar ett personligt brev som beskriver varför du vill gå utbildningen samt en beskrivning av den idé eller verksamhet som du vill utveckla.

 • Personligt brev max 4000 tecken.
 • Beskrivning av den verksamhetsidé du vill starta eller utveckla och dina förväntningar på kursens upplägg, max 4000 tecken.
 • CV med sammanställning av din bakgrund.

Inga formella förkunskaper krävs. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt. Antagningsbesked lämnas senast 4 veckor efter sista ansökningsdag. Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Intyg och certifikat
Efter avslutad kurs får du ett intyg på att du har fullföljt utbildningen.
Kursen är under certifiering enligt ”Nationell norm för utbildning av naturguider” vilket berättigar deltagaren till diplom som utbildad naturguide.
Kursmomentet Introduktion ekoturism inkluderar motsvarande Ekoturismföreningens baskurs i ekoturism, en förberedelse för certifiering av produkt eller verksamhet enligt Naturens Bästa.
Kursmomentet Hållbarhetsarbetet förbereder deltagaren för frivillig examinering enligt GSTCs program för hållbar turismutveckling. Kostnaden för diplomering är cirka 75 USD.

Kontakt
Du som vill veta mer om kursen Entreprenör ekoturism kan kontakta:
Petter Gustafsson, kursansvarig: petter.gustafsson@osterlen.fhsk.se

Kursledare
Petter Gustafsson

Kurslängd
2 terminer (40 veckor), halvtid

Utbildningsform
Distanskurs med tematräffar och studieresa

Kursstart
Nästa kurs startar HT 2019

Ansökan är inte öppen ännu