Föräldrautbildning

OBS! Förmånligt pris vid bidrag från SPSM.
Du kan få bidrag för kost och logi från SPSM. Då kostar hela kursen endast 380 kr om du väljer att bo i enkelrum och 80 kr för att bo i dubbelrum. För att få bidraget måste du bo på skolan och vara berättigad till bidrag från SPSM.

Läs mer på SPSM om bidrag för vissa studier. Skolan hjälper till med ansökan till SPSM.

Österlens folkhögskola anordnar en föräldrautbildning. Kursen vänder sig till dig som förälder, med en ungdom eller ung vuxen som har autismspektrumtillstånd.

Här får du möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och kunskap om svårigheter och utsatthet, men också glädjen i att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Som kursdeltagare får ni möjlighet att ge varandra stöd och hitta en gemenskap som kan ge utbyte för hela livet.

Vi som leder kursen heter Linda Nilsson, verksamhetsansvarig på skolans utbildningar för deltagare med diagnosen autismspektrumtillstånd, samt Helena Bengtsson, kurator. Tillsammans har vi en bred erfarenhet av att arbeta med ungdomar med autismspektrumtillstånd. Vi kommer genom föreläsningar och samtal kring olika teman, försöka skapa tillfällen för dig att vidareutvecklas som person och i rollen som förälder.

Några exempel på teman
Hur förs resonemanget kring diagnoser och aktuell forskning.
Vilka möjligheter till stöd finns?
Vuxna barn – öka självständigheten.
Framtidsutsikter i stort och smått.

Kursen kommer att äga rum under två helger under våren 2017. Träffarna är tvådagskurser (lördag-söndag) och det finns möjlighet till övernattning på skolan, i både enkelrum och dubbelrum.

Ni är varmt välkomna!

Kurstillfällen
Lördag och söndag 11-12 februari, 2017, kl 09.00 – 17.00, 09.00 – 15.00
Lördag och söndag 1-2 april 2017, kl 09.00 – 17.00, 09.00 – 15.00

Sista anmälningsdag är 31 januari 2016.
Anmälan gäller alla kurstillfällen och är bindande.

Intresseanmälan skickas via mail till:
linda.nilsson@osterlen.fhsk.se

Här kan du hämta en ansökningsblankett.

Avgifter
Deltagaravgift för kost och logi i enkelrum: 2000 kr
Deltagaravgift för kost och logi i dubbelrum: 1700 kr
Deltagaravgift för lunch och fika: 960 kr

Betalning sker mot faktura

Vid avbeställning senare än 14 dagar före första kurstillfälle
debiteras 500 kr.

Avbeställning måste alltid ske skriftligt alternativt per e-post till:
kansli@osterlen.fhsk.se

Du har möjlighet att söka bidrag för kost och logi hos specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

För mer information kontakta SPSM eller besök: www.spsm.se

Frågor om kursen
Linda Nilsson
0417-280 04
linda.nilsson@osterlen.fhsk.se

Helena Bengtsson
0417-280 32
helena.bengtsson@osterlen.fhsk.se