En litterär resa genom Afrika - Distanskurs

Den afrikanska kontinenten har en rik litteratur och oändligt många intressanta författarskap. Tyvärr är det många av oss som inte känner till denna skatt av romaner, noveller och poetiska verk. Varför? Anledningarna är många, en utav dem är att det finns begränsad med afrikansk litteratur i svensk översättning. Den här kursen vill lyfta fram mångfalden av böcker och författarskap, litteraturens roll, dess möjligheter och utmaningar i olika länder i Afrika. Vi diskuterar författarstilar, representation och språksituationen. Vi går in på olika teman i litteraturen, såsom muntlig berättartradition, befrielsekamp, sociala strukturer, tradition och modernitet, kvinnors rättigheter, exil och det som idag kallas ”migration literature”.

Under våren 2018 ges kursen i två olika spår: en övergripande kurs parallellt med ett fördjupningsspår inriktat på litteraturen i södra Afrika. För varje tema görs ett utskick med handboksmaterial och/eller artiklar och exemplifierande skönlitterära utdrag – från förkolonial tid fram till dagens litteratur. Till varje tema diskuterar vi två eller tre skönlitterära böcker. Under våren görs ingen studieresa, men den planeras till hösten 2018.

På den övergripande kursen utgår vi från fackboken Bakom maskerna av Karin Ruuth Bäcker, författare och biståndsarbetare som skänkt sitt bibliotek i afrikansk litteratur till Österlens folkhögskola. Litteraturlistan på den övergripande kursen är både från den äldre och yngre generationen med författarskap från länder över hela kontinenten. Vi har exempelvis Chinua Achebe (Nigeria), Ngugi wa Thiong’o (Kenya), Ama Ata Aidoo (Ghana), Alain Mabanckou (DR Kongo), Imbolo Mbue (Kamerun), Nadifa Mohamed (Somalia) och Veronique Tadjo (Elfenbenskusten).

Några av de författarskap vi går närmare in på i fördjupningsspåret Södra Afrika är Bessie Head och Alex LaGuma (Botswana/Sydafrika), Yvonne Vera och Dambudzo Marechera (Zimbabwe) och Pepetela (Angola). Ange i det personliga brevet om du önskar gå det övergripande spåret eller fördjupning i litteratur från södra Afrika.

Texten är hämtad ifrån: Ngugi wa Thiong´o, Drömmar i krigets skugga. Minnen från en barndom, Nordstedts förlag 2012.


Workshop ihop med förlaget Storymoja i Nairobi, Kenya (studieresa 2017).

Träffar
Kursen ges på distans med två tillfällen för obligatoriska helgträffar den 17-18 februari och 5-6 maj, obligatoriska träffar med bland annat författarsamtal på plats eller online. Under träffarna har du möjlighet att bo på skolans internat.

Lärplattform
Vi arbetar via google education/google classroom som lärplattform.

Serviceavgift 300 kr
I denna ingår:
Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar.

Kurstider
29 januari – 15 juni 2018

Studieomfattning
50 %

Intyg
Intyg skrivs ut till alla kursdeltagare som har fullständigt genomförda studier under minst en termin.

CSN
Kursen ger dig rätt att göra ansökan hos CSN.

Lärare
Karolina Jeppson
karolina.jeppson@osterlen.fhsk.se
0417-280 00