En litterär resa genom Afrika - Distanskurs

Den afrikanska kontinenten har en rik litteratur och oändligt många intressanta författarskap. Denna kurs fokuserar på litteraturens framväxt i olika afrikanska länder, dess roll och dess innehåll.

Vi läser och diskuterar romaner, noveller, poesi och artiklar. Vi diskuterar författarstilar, representation och språksituationen. Vi går också in på olika teman i litteraturen, såsom muntlig berättartradition, befrielsekamp, sociala strukturer, kvinnors rättigheter, exil och det som idag kallas ”migration literature”.

Under hösten 2017 ges kursen i två olika spår: en övergripande kurs parallellt med ett fördjupningsspår inriktat på litteraturscenen i Västafrika, med fokus på Ghana. I kursens båda spår ingår en frivillig studieresa till Ghana. Resan arrangeras i mån av tillräckligt antal anmälningar. Ange i det personliga brevet om du önskar gå det övergripande spåret eller fördjupning i västafrikansk litteratur.

För varje tema görs ett utskick med handboksmaterial, artiklar och exemplifierande skönlitterära utdrag. Till varje tema diskuterar vi en eller två skönlitterära böcker. På den övergripande kursen utgår vi från fackboken Bakom maskerna av Karin Ruuth Bäcker, författare och biståndsarbetare. Några andra författare på litteraturlistan är Chinua Achebe (Nigeria), Ama Ata Aidoo (Ghana), Yvonne Vera (Zimbabwe) och Alain Mabanckou (DR Kongo). I fördjupningsspåret läser vi romaner, biografier, poesi och drama från förkolonial tid fram till dagens litteratur.

Texten är hämtad ifrån: Ngugi wa Thiong´o, Drömmar i krigets skugga. Minnen från en barndom, Nordstedts förlag 2012.

Träffar
Kursen ges på distans med två tillfällen för obligatoriska träffar med bland annat författarsamtal på plats eller online. Under träffarna har du möjlighet att bo på skolans internat.

Lärplattform
Vi arbetar via google education/google classroom som lärplattform.

Serviceavgift 300 kr
I denna ingår:
Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar.

Kurstider
4 september – 19 januari

Studieomfattning
50 %

Intyg
Intyg skrivs ut till alla kursdeltagare som har fullständigt genomförda studier under minst en termin.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 4 augusti. Det finns inga specifika förkunskapskrav för att bli antagen.

CSN
Kursen ger dig rätt att göra ansökan hos CSN.

Kursansvarig
Karolina Jeppson
karolina.jeppson@osterlen.fhsk.se
0417-280 00