En litterär resa genom Afrika - Distanskurs

Den här kursen vill lyfta fram författarskap och litteratur i olika länder i Afrika. Kursen är en distanskurs med två träffar per termin och en studieresa.

Genom samarbete med författare och förläggare i olika afrikanska länder, diskuterar vi alltifrån den personliga drivkraften till språk, stil, litteraturscenen i respektive land och tillgången till skönlitteratur.  Dessa diskussioner sker genom författarmöten live eller online under träffarna på skolan eller under resan.

Vi berör flera olika genrer i litteraturen såsom roman och novell, storytelling, poesi och spoken word.  Teman som sociala strukturer, tradition och modernitet, kvinnors rättigheter, exil och det som idag kallas ”migration literature” är också sådant vi reflekterar över i text och vid träffar.

Under hösten 2018 ges kursen i två olika spår: en övergripande kurs parallellt med ett fördjupningsspår inriktat på litteraturen i södra Afrika. För varje tema görs ett utskick med handboksmaterial och/eller artiklar och exemplifierande skönlitterära utdrag – från förkolonial tid fram till dagens litteratur. Till varje tema diskuterar vi två eller tre skönlitterära böcker. Under hösten planerar vi en två veckors studieresa till Zimbabwe (preliminärt under den andra halvan av oktober).

På den övergripande kursen utgår vi från fackboken Bakom maskerna av Karin Ruuth Bäcker, författare och biståndsarbetare som skänkt sitt bibliotek i afrikansk litteratur till Österlens folkhögskola.

Litteraturlistan på den övergripande kursen är både från den äldre och yngre generationen med författarskap från länder över hela kontinenten. I fördjupningsspåret Södra Afrika kommer vi under hösten att fokusera på Angola, Botswana och Sydafrika men även fortsätta att fördjupa oss i zimbabwiska författarskap. Ange i det personliga brevet om du önskar gå det övergripande spåret eller fördjupning i litteratur från södra Afrika.

Kwani är ett förlag i Nairobi som vi besökte våren 2017.

Träffar
Kursen ges på distans med två tillfällen för obligatoriska helgträffar, preliminärt 15-16 september och 8-9 december, med författarsamtal på plats eller online. Under träffarna har du i mån av plats möjlighet att bo på skolans internat.

Studieresa
Resan till Zimbabwe genomförs under två veckor, troligen i mitten till slutet av oktober – datum kommer att fastställas snarast. Under resan kommer vi att besöka olika litterära events och möta författare och förläggare. Vi kommer att vistas bland annat i Harare, Kwekwe och Bulawayo. Resan betalas av deltagaren själv och vid kursstart meddelas preliminära kostnader.

 

 

 

 

Hösten 2017 genomförde vi en studieresa till Ghana. Vi besökte bland annat Kathy Knowles community libraries.

Lärplattform
Vi arbetar via google education/google classroom som lärplattform.


Serviceavgift 300 kr
I denna ingår:
Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar.

Kurstider
Nästa kurs startar VT 2019
Ansökan är inte öppen ännu

Studieomfattning
50 %

Intyg
Intyg skrivs ut till alla kursdeltagare som har fullständigt genomförda studier under minst en termin.

CSN
Kursen ger dig rätt att göra ansökan hos CSN.

Lärare
Karolina Jeppson

karolina.jeppson@osterlen.fhsk.se

0417-280 00

Studieresa till Ghana november 2017