Östafrika; hållbar utveckling genom lokalt entreprenörskap - distanskurs

Hur kommer det sig att Uganda har rankats som världens entreprenör tätaste land? Vad försörjer folk sig egentligen på? Hur ser vardagen ut? Och vad gör man på fritiden?  

Östafrika sjuder idag av kreativitet och entreprenörskap. Kursen betonar människors uppfinningsrikedom och förmåga till självförsörjning. Med exempel från Uganda lär vi oss hur lokala entreprenörer arbetar med Upcycling, hållbart jordbruk, populärkultur och design. Genom att bland annat starta egna företag, växa långsamt, återanvända material och odla ekologiskt skapar småföretagare långsiktiga metoder för hållbar utveckling.

Syftet med kursen är att skapa oss en dagsfärsk bild av livet i Östafrika. Vi tittar på företagsamhet, familjeliv, drömmar och visioner. Men vi blundar inte för de utmaningar människor står inför idag. Kursen ger även en inblick i historiska händelser som format regionen. Genom att belysa människors oupphörliga samspel med traditionella kunskaper och omgivande miljö, närmar vi oss en större förståelse för samhällsutveckling och vardagsliv i Uganda.

Träffar
Vi har två obligatoriska träffar. Det finns möjlighet att bo på skolans internat under träffarna och även att komma under fredagen.

Fältstudieresa
I kursen ingår en tre veckor lång fältresa i Uganda. Vi flyger till Rwanda och tar oss landvägen till Uganda, genom Kisoro, Kampala, Mbale och Gulu. Reseprogrammet går ut på att besöka ett otal lokala entreprenörer, varav de flesta är kvinnor. Vi möter hantverkare, kaffeodlare, designers, videoproducenter och naturguider inom eco-turism.  Fältresan brukar i sin helhet gå på ca 15 000 kr, exklusive vaccinationer. Det krävs ett visst antal deltagare för att resan ska genomföras. Den som inte har möjlighet att delta på resan fortsätter studera på distans på hemmaplan.

Titta gärna i vårt galleri för bilder från våra tidigare resor.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen som löper som en röd tråd genom kursen är A Good African Story (2014) skriven av Andrew M Rugasira. Därtill använder vi oss av litteraturutdrag, artiklar och webbtexter. Vi analyserar filmklipp och inspelade intervjuer. Under våra träffar lyssnar vi på gästföreläsare som besöker oss. Vi kopplar även upp oss till direktsända föreläsare i Östafrika via Skype.

 


Lärplattform
Vi arbetar via Google Classroom.

Serviceavgift
Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Kurstid
Nästa kurs startar VT2019

Ansökan är inte öppen ännu

Studieomfattning
50 %

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

 

Kursansvarig
Mats Andersson
mats.andersson@osterlen.fhsk.se
0417-280 00