Östafrika i förändring - Distanskurs

 

Hur ser livet ut i Afrika idag? Hur ser folk på framtiden och vad försörjer de sig egentligen på? Genom möten med fotografer, designers, kaffeproducenter och många andra, ger kursen dig en annan bild av Afrika.

Afrika sjuder av kreativitet och företagsamhet. Kursen betonar människors enastående drivkraft, uppfinningsrikedom och förmåga till självförsörjning. Med exempel från Uganda, Rwanda och Kenya lär vi oss hur småföretagare arbetar med visuell media, turism, hållbart jordbruk, populärkultur och design. Genom att bland annat starta egna företag, växa långsamt, återanvända material och odla ekologiskt skapar småföretagare långsiktiga metoder för hållbar utveckling.

Syftet med kursen är att skapa oss en dagsfärsk bild av livet i Östafrika. Vi tittar på företagsamhet, värderingar och framtidsvisioner. Men vi blundar inte för de utmaningar människor står inför idag. Kursen ger även en inblick i historiska händelser som format regionen. Genom att belysa människors oupphörliga samspel med traditionella kunskaper och omgivande miljö, närmar vi oss en större förståelse för samhällsutveckling och vardagsliv i framför allt Uganda.

Träffar
Vi har två träffar under kursen. Du får i samband med dessa träffa och utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare online och på plats. Det finns möjlighet att bo på skolans internat under träffarna.

 Fältresa
I kursen ingår en tre veckor lång resa. Vi flyger till Rwanda och tar oss landvägen till Uganda, genom Kisoro, Kampala och Mbale. Vi unnar oss även en dagstur till Kenya. Reseprogrammet går ut på att besöka ett otal lokala entreprenörer. Vi möter hantverkare, bloggare, kaffeodlare, designers, videoproducenter, fotografer och naturguider inom eco-turism.  Fältresan brukar i sin helhet gå på ca 15 000 kr, exklusive vaccinationer. Det krävs ett visst antal deltagare för att resan ska genomföras. Den som inte har möjlighet att delta på resan fortsätter studera på distans på hemmaplan.

Titta gärna i vårt galleri för bilder från våra tidigare resor.

 

 

 

 

 

Kurslitteratur
Kurslitteraturen som löper som en röd tråd genom kursen är A Good African Story (2014) skriven av Andrew M Rugasira. Därtill använder vi oss av litteraturutdrag, artiklar och webbtexter. Vi analyserar bilder, filmklipp, föreläsningar och inspelade intervjuer.

Lärplattform
Vi arbetar via Google Classroom.

Serviceavgift
Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Kurstid
10 december 2018 – 26 april 2019

Sista ansökningsdag 26 oktober 2018

Studieomfattning
50 %

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Lärare
Mats Andersson
mats.andersson@osterlen.fhsk.se

Jana Karlsson Nabudere
Jana.nabudere@osterlen.fhsk.se

0417-280 00