Ansökan och kursintyg

Studiebesök
Om du vill söka till Konstskolan Unikum ska du börja med att beställa tid för ett studiebesök. Ta kontakt med skolans kansli, 0417-280 00 kansli@osterlen.fhsk.se

Prova på
Efter att du har varit hos oss på studiebesök kan du ansöka om att få gå en två veckor lång Prova på-kurs under terminen. Vi erbjuder även en Prova på-kurs i juni.
Du kan söka till Prova på-kurs som dagelev, om du har eget boende, eller som internatelev.

Under din Prova på-kurs får du delta i undervisningen på Konstskolan Unikum och på fritidsaktiviteter om du väljer att bo på internatet med boendestöd.
Om vi tillsammans, under vår utvärdering sista veckan, kommer fram till att Konstskolan Unikum kan passa dig kan du söka vår ordinarie kurs.


Internatkostnaderna under Prova på-kursen kan eventuellt delfinansieras via bidrag från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) eller via din hemkommun.
Har du frågor om internat och finansiering kan du kontakta skolans kansli 0417-280 00 kansli@osterlen.fhsk.se

Ansökningsblankett till Prova på hittar du här.
Ansökningsblankett till helårskurs hittar du här.

Antagningskriterier för Konstskolan Unikum

  • Du har genomfört en Prova på-kurs på skolan, med ett avslutande samtal/utvärdering tillsammans med lärare.
  • Du har ett intresse för konst och bild.
  • Du kan förstå och följa lärarledd undervisning.
  • Du kan vistas och arbeta i grupp.
  • Internatboende deltagare kan ges företräde i de fall ovanstående kriterier är uppfyllda.
  • Intyg skrivs ut till alla kursdeltagare som har fullständigt genomförda studier under minst en termin.