Ansökan och kursintyg

Om du vill söka till Konstskolan Unikum ska du börja med att beställa tid för ett studiebesök. Ta kontakt med kursansvarig Linda Nilsson.

Efter att du har varit hos oss på studiebesök kan du ansöka om att få gå en två veckor lång prova på-kurs. Du kan söka som dagelev, om du ordnar/har eget boende, eller som internatelev. Under 2017 kommer vi att erbjuda en kortare prova på-kurs 15 – 19 juni.

Om du vill gå den ordinarie kursen med internatboende vill vi att du bor på internatet även under din prova på-kurs.

Internatkostnaderna under prova på-kursen kan eventuellt till viss del finansieras via bidrag från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) eller via din hemkommun. Har du frågor om internat och finansiering kan du kontakta Linda Nilsson, 0417-280 04.

Under din prova på-kurs får du en möjlighet att delta i den ordinarie undervisningen på Konstskolan Unikum och på fritidsaktiviteter om du väljer att bo på internatet med boendestöd. Om vi tillsammans, under vår utvärdering sista veckan, kommer fram till att Konstskolan Unikum kan erbjuda dig en lämplig utbildning kan du söka vår ordinarie kurs.

Sista ansökningsdag 26/6

Ansökningsblankett till Prova på-kurs kan du hämta här.

Ansökningsblankett till helårskurs kan du hämta här. 

 

Antagningskriterier för Konstskolan Unikum

  • Genomgången prova på-kurs på skolan, med ett avslutande samtal/utvärdering tillsammans med lärare.
  • Intresse för konst och bild.
  • Förmåga att förstå och följa lärarledd undervisning.
  • Förmåga att vistas och arbeta i grupp.
  • Internatboende deltagare kan ges företräde i de fall ovanstående kriterier är uppfyllda.

Intyg skrivs ut till alla kursdeltagare som har fullständigt genomförda studier under minst en termin.

Måleri