Vad kostar det att gå på Konstskolan Unikum

Undervisning
Undervisningen på Konstskolan Unikum är kostnadsfri.

Du betalar bara ditt material till en kostnad av 4 400 kr/läsår samt en serviceavgift på 900 kr/termin. Om du väljer att bo på skolans internat ingår serviceavgiften i internatkostnaden.

Alla konstverk du gör blir dina egna.

Studierna ger dig rätt att söka bidrag från CSN.

Inackordering
Om du vill bo på någon av skolans personalbemannade internat och ta del av skolans omfattande fritidsverksamhet är det förknippat med en inackorderingskostnad. Utöver kostnaden för kost och logi tillkommer en kostnad för det personliga stödet i boende och rutiner i vardagen samt för fritidsaktiviteter.