Vad kostar det att gå på Konstskolan Unikum

Vad kostar det att gå på Konstskolan Unikum

Undervisning
Undervisningen på Konstskolan Unikum är kostnadsfri.
Materialkostnad är 4 400 kr/läsår.
Serviceavgift är 900 kr/termin. Om du väljer att bo på skolans internat ingår serviceavgiften i internatkostnaden.

Alla konstverk du gör blir dina egna.

Studierna ger dig rätt att söka bidrag från CSN.

Inackordering
Om du vill bo på vårt personalbemannade internat betalar du en inackorderingskostnad.
På internatet har vi en omfattande fritidsverksamhet.
Förutom kostnaden för kost och logi på internatet betalar du också för det personliga stödet i ditt boende och för hjälp med rutiner i vardagen samt för fritidsaktiviteter.

 

Deltagare som tecknar