Det här vill vi med Konstskolan Unikum

Undervisningen på Konstskolan Unikum är individanpassad, vilket innebär att pedagoger och elevassistenter utgår från varje deltagares möjligheter och intressen.

Vår vision är:

  • Att genom konstnärligt arbete främja var och ens möjlighet att växa som människa i en positiv, lustfylld och kreativ miljö.
  • Att var och en skall finna och utveckla sitt eget bildspråk och utveckla en förståelse för att varje bild är ett unikt avtryck av en människas tankar och känslor.

Vår övergripande målsättning är:

  • Att ge kunskap om och erfarenhet av olika konstnärliga tekniker och därmed en ökad frihet att uttrycka sig.
  • Att var och en skall finna och utveckla sitt eget bildspråk
  • Att öka var och ens förmåga att tolka och förstå andras bilder.
  • Att öka var och ens förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt.
  • Att var och en skall utveckla sin förmåga att vistas och arbeta i grupp.