Säkerhetsutbildning

med komplett väktarutbildning (VU1, VU2)
Österlens folkhögskola i samverkan med Säkerhetsakademin

Utbildningens innehåll

 • Värdegrund – Etik – Moral
 • Arbetspsykologi – Grupprocesser – Samarbetsförmåga
 • Bemötande – Förhållningssätt – Yrkesetik.
 • Konflikthantering
 • Juridik – Allmän
 • Bevakningsjuridik – Rättsvårdande myndigheter
 • Regler som styr bevakningsbranschen
 • Arbetsmarknad – Branschavtal – AG/AT-organisationer
 • Arbetsmiljö – hot och våld
 • Bevakning och hjälpmedel
 • Friskvård – Kost – Sömn
 • Fysisk aktivitet
 • Självförsvar/Expanderbar batong
 • Sjukvård – HLR
 • Droger
 • Brandutbildning
 • Diskrimineringsgrunder – DO
 • Tekniska hjälpmedel vid bevakning
 • FAP 400-3, RPSFS 2005:10

Studietakt 100 %

Yrkespraktik
Yrkespraktik ombesörjes av Säkerhetsakademin som har ansvar och genomför denna. Yrkespraktiken genomförs utanför utbildningsdagarna.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri men du måste själv betala för material – t ex böcker, papper och pennor. Även mat och fika får du själv bekosta. Du betalar Serviceavgift 600 kr/kurs, vilken täcker kostnader för olycksfallförsäkring, fotostatkopiering, datautskrifter, internet, tidningar samt samkväm på skolan.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

 

Kurstider
Kursstart 21 augusti, kursslut 1 december.

Ansök senast
30 juni

Här gör du din ansökan till kursen.

Intyg och Utbildningsbevis
Du får ett studieintyg när du har slutfört utbildningen samt ett utbildningsbevis utfärdat av Säkerhetsakademin.

Kursen genomförs på Österlens folkhögskola i Tomelilla.
Skolan erbjuder internatplatser om du är intresserad av boende.

Mer information om kursen
Säkerhetsakademin
Bjerne Walétt
070-605 91 48

Österlens folkhögskola
Jeanette Ranelycke
0417-280 03

Grundkrav
För att kunna söka till Säkerhetsutbildningen behöver du:

 • Svenskt personnummer.
 • Vara 20 år.
 • Ha kunskaper i svenska språket motsvarande grundskolekunskaper.
 • Vara fysiskt frisk.
 • Vara ostraffad. Är du dömd eller misstänkt för brott rekommenderar vi att du kontaktar oss.
 • Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter FAP 579-2 vara godkänd av Länsstyrelsen för att kunna påbörja praktisk yrkesträning. Ansökan om godkännande göras via Säkerhetsakademin. Denna avgift står kursdeltagaren själv för (700 kr).