Säkerhetsutbildning

med komplett väktarutbildning (VU1, VU2)
Österlens folkhögskola i samverkan med BYA Väktarskolan.

Utbildningens innehåll

 • Värdegrund – Etik – Moral
 • Arbetspsykologi – Grupprocesser – Samarbetsförmåga
 • Bemötande – Förhållningssätt – Yrkesetik.
 • Konflikthantering
 • Juridik – Allmän
 • Bevakningsjuridik – Rättsvårdande myndigheter
 • Regler som styr bevakningsbranschen
 • Arbetsmarknad – Branschavtal – AG/AT-organisationer
 • Arbetsmiljö – hot och våld
 • Bevakning och hjälpmedel
 • Friskvård – Kost – Sömn
 • Fysisk aktivitet
 • Självförsvar
 • Sjukvård – HLR
 • Droger
 • Brandutbildning
 • Diskrimineringsgrunder – DO
 • Tekniska hjälpmedel vid bevakning
 • FAP 400-3, RPSFS 2005:10

Studietakt 100 %

APL
APL ombesörjes av BYA.Väktarskolan.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri men du måste själv betala för material – t ex böcker, papper och pennor. Även mat och fika får du själv bekosta. Du betalar Serviceavgift 600 kr/kurs, vilken täcker kostnader för olycksfallförsäkring, fotostatkopiering, datautskrifter, internet, tidningar samt samkväm på skolan.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

 

Kurstider
4 februari – 17 maj 2019

Ansökan är stängd.

Intyg och Utbildningsbevis
Du får ett studieintyg när du har slutfört utbildningen samt ett utbildningsbevis utfärdat av BYA Väktarskolan.

Kursen genomförs på Österlens folkhögskola i Tomelilla.
Skolan erbjuder internatplatser om du är intresserad av boende.

Mer information om kursen
Österlens folkhögskola

Jeanette Ranelycke
0417-280 03

Grundkrav
För att kunna söka till Säkerhetsutbildningen behöver du:

 • Svenskt personnummer.
 • Vara 20 år.
 • Godkänt betyg i Svenska 1.
 • Bosatt i Sverige i minst fem år.
 • Vara fysiskt frisk.
 • Behärska svenska språket väl i tal och skrift.
 • Vara ostraffad. Är du dömd eller misstänkt för brott rekommenderar vi att du kontaktar oss.
 • Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter FAP 579-2 vara godkänd av Länsstyrelsen för att kunna påbörja praktisk yrkesträning, APL. Ansökan om godkännande görs via BYA.Väktarskolan. Denna avgift står kursdeltagaren själv för.