Säkerhetsutbildning

med komplett väktarutbildning (VU1, VU2)
Österlens folkhögskola i samverkan med Säkerhetsakademin

Utbildningens innehåll

 • Värdegrund – Etik – Moral
 • Arbetspsykologi – Grupprocesser – Samarbetsförmåga
 • Bemötande – Förhållningssätt – Yrkesetik.
 • Konflikthantering
 • Juridik – Allmän
 • Bevakningsjuridik – Rättsvårdande myndigheter
 • Regler som styr bevakningsbranschen
 • Arbetsmarknad – Branschavtal – AG/AT-organisationer
 • Arbetsmiljö – hot och våld
 • Bevakning och hjälpmedel
 • Friskvård – Kost – Sömn
 • Fysisk aktivitet
 • Självförsvar/Expanderbar batong
 • Sjukvård – HLR
 • Droger
 • Brandutbildning
 • Diskrimineringsgrunder – DO
 • Tekniska hjälpmedel vid bevakning
 • FAP 400-3, RPSFS 2005:10

Studietakt 100 %

Yrkespraktik
Yrkespraktik ombesörjes av Säkerhetsakademin som har ansvar och genomför denna. Yrkespraktiken genomförs utanför utbildningsdagarna.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri men du måste själv betala för material – t ex böcker, papper och pennor. Även mat och fika får du själv bekosta. Du betalar Serviceavgift 600 kr/kurs, vilken täcker kostnader för olycksfallförsäkring, fotostatkopiering, datautskrifter, internet, tidningar samt samkväm på skolan.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

 

Kurstider
27 augusti  – 14 december 2018

Ansökan senast 20 maj.

Intyg och Utbildningsbevis
Du får ett studieintyg när du har slutfört utbildningen samt ett utbildningsbevis utfärdat av Säkerhetsakademin.

Kursen genomförs på Österlens folkhögskola i Tomelilla.
Skolan erbjuder internatplatser om du är intresserad av boende.

Mer information om kursen
Säkerhetsakademin
Bjerne Walétt
070-605 91 48

Österlens folkhögskola
Jeanette Ranelycke
0417-280 03

Grundkrav
För att kunna söka till Säkerhetsutbildningen behöver du:

 • Svenskt personnummer.
 • Vara 20 år.
 • Ha kunskaper i svenska språket motsvarande grundskolekunskaper.
 • Vara fysiskt frisk.
 • Vara ostraffad. Är du dömd eller misstänkt för brott rekommenderar vi att du kontaktar oss.
 • Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter FAP 579-2 vara godkänd av Länsstyrelsen för att kunna påbörja praktisk yrkesträning. Ansökan om godkännande göras via Säkerhetsakademin. Denna avgift står kursdeltagaren själv för (700 kr).