Så här arbetar vi

Ni kommer att varje vecka få skrivuppgifter som sedan mailas till responsgruppen. Uppgifterna har alltid karaktären av skrivövningar som är avsedda att träna sådant som exempelvis miljöbeskrivning, dialog eller dramaturgi.

 

Deltagarna i skrivarkursen uppmuntras att pröva sig fram mellan de olika genrerna, handledda av oss med erfarenhet från eget skrivande inom såväl det skönlitterära som det faktabaserade berättandet.

 

Skrivarkursen på distans är på en termin med tre närträffar, träffarna är dock inte obligatoriska. Mötena ger oss möjlighet att träffas under trevliga former, då vi även får tillfälle att diskutera med inbjudna författare och bokförläggare om skrivande och bokutgivning. Det har blivit ett mycket uppskattat inslag på kursen som ju annars är helt nätbaserad. Det kan tilläggas att vi har förståelse för om man av olika skäl inte kan närvara vid dessa träffar.

 

Det finns möjlighet att söka ytterligare en termin och då arbeta med ett eget, längre manusprojekt. Kursen berättigar till studiemedel.