Det medeltida Österlen

Österlen är en gammal kulturbygd med en rik medeltidshistoria. Under fyra intensiva dagar hinner vi med föreläsningar, besök och berättelser under ledning av medeltidsarkeologen Lars Jönsson.

I kursen ingår såväl föreläsningar med genomgångar av Österlens medeltida historia som studiebesök. Kursen innefattar också avsnitt som behandlar vad vi finner i arkiven, både fysiskt och digitalt material.

Kursprogrammet är följande (med reservation för ändringar);

Måndag eftermiddag/kväll; introduktion av ämnet medeltidsarkeologi.

Tisdag; studiebesök Ramsåsa kyrka och gravfält, Nedraby kyrkoruin och Vallen mellan Övraby och Svenstorp. Kvällsaktivitet tillsammans med övriga sommarkurser.

Onsdag; trakten kring Tosterup, Glimmingehus och Tommarp. Kvällsaktivitet tillsammans med övriga sommarkurser.

Torsdag; Föreläsning om vad arkeologerna kan finna i arkiven, både fysiska och digitala. Sammanfattning av kursen.

Exakta tider presenteras i kursprogrammet som skickas ut till deltagarna.

Kursen leds av folkhögskolläraren Mats Andersson och medeltidsarkeologen Lars Jönsson.

Kurstid
19 juni – 22 juni

Ansök senast
10 maj

Kostnader
Deltagaravgift för enkelrum samt kost 4 275 kr.
Deltagaravgift för del i dubbelrum samt kost 3 675 kr.
Deltagaravgift endast kost 2 475 kr.

Kontaktperson
Mats Andersson
mats.andersson@osterlen.fhsk.se

Hämta din ansökningsblankett här.

Fönster i kyrkoruin
Nedraby kyrkoruin från 1200-talet