Sommarkurs Österlen - för personer med Autismspektrumtillstånd

Kom till Tomelilla på Österlen och få en meningsfull fritid och social träning i bemötande av andra människor.

Syftet med kursen är att personer med AST ska träffa andra med samma funktionsnedsättning under ett par dagar på sommaren och på så sätt få nya synvinklar på funktionsnedsättningen och vara med i diskussioner.

Kursen omfattar 5 dagar. Under dessa dagar har vi varierande aktiviteter såsom bild o form vid havet, samtalsgrupp, föreläsare som föreläser om funktionsnedsättningen. Vi åker ut och besöker olika platser på Österlen, har grillkväll med musik och bara umgås.

Då det är mycket nytt för många av deltagarna; en ny miljö och nya människor är målet att ha en avslappand stämning som inbjuder till lugna och sköna dagar med tid för reflektion. Vi är måna om att skapa en trygg miljö som uppmuntrar till ett aktivt deltagande i både aktiviteter och diskussioner och därför har vi valt att endast ha 11 platser.

Du är välkommen att söka från det år du fyller 18 år. Åldersspannet på deltagarna brukar vara mellan 18 år och 30 år.

Vi har personalbemanning dygnet runt med sovande natt. Den personal som arbetar med kursen är assistenter och fritidspedagog som arbetar med skolas BAS-utbildning för deltagare med Aspergers syndrom. Personalens roll är att handleda i de olika aktiviteterna och finnas med som stöd i gruppen, de som behöver extra stöd har möjlighet att ta med sig en assistent/ledsagare. Kursen är inte öppen för anhöriga.

Kursdatum
15 juni – 19 juni

Boende
Du kommer att bo på skolans nybyggda internat i ett rum med egen toalett och dusch.

Kontaktperson
Ulrika Höwing
ulrika.howing@osterlen.fhsk.se

Kostnad
Du betalar 4 900 kr för kost, logi och fritidsaktiviteter.
Din ledsagare/assistent betalar också 4 900 kr.
Tänk på att resekostnader inte ingår i priset.

För deltagare finns möjlighet att få internatbidrag samt reseersättning som täcker en del av kostnaden. Skolan gör en kollektiv ansökan om detta till Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Anmälan
Ansök senast 19 maj.
Anmälan är bindande.

Det finns ett begränsat antal platser och löpande antagning gäller.
Betalning sker mot faktura

Vid avbeställning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 500 kr.

Avbeställning måste alltid ske skriftligt alternativt per e-post till: kansli@osterlen.fhsk.se

Hämta ansökningsblankett här.

Ales stenar

Sandhammaren i dimma