Ansökan

Ansökan är öppen till dessa kurser:

Allmän kurs (HT2018)
Allmän kurs – Introduktion till vård och omsorg (HT2018)
Allmän kurs – Introduktion till gröna arbeten och naturbruk (HT2018)
Entreprenör Ekoturism 50% (HT2018)
En litterär resa genom Afrika 50% (HT2018)

Folkmusikkurs 50% (HT2018)
Internationell kurs Urfolk 50% (HT2018)
MEI Integrationsvetare 50% (HT2018)
SFI (löpande)
Östafrika i förändring 50% (HT2018)

Ansökan till följande kurser är inte öppen. För mer information läs på kursens sida.

Läkande skrivande (HT2018) – Ansökan är stängd
Musikkomposition (HT2018) – Ansökan är stängd
Skrivarkurs (HT2018) – Ansökan är stängd
Säkerhetsutbildning (HT2018) – Ansökan är stängd