Ansökan

Ansökan är öppen till dessa kurser:

Allmän kurs (VT2018)
En litterär resa genom Afrika – Distans 50% (VT2018)
Folkmusik - 50% (VT2018)
MEI ”Integrationsvetare” – Distans 50%(VT2018)
SFI (löpande)

Ansökan till följande kurser är inte öppen. För mer information läs på kursens sida.

Musikkomposition (HT2018)
Skrivarkurs (HT2018)
Säkerhetsutbildning (HT2018)
Internationell kurs Urfolk – Distans 50% (VT2019)
Östafrika – hållbar utveckling genom lokalt entreprenörskap – Distans 50% (VT2019)