Ansökan

Ansökan är öppen till dessa kurser:

Allmän kurs (VT2018)
Allmän kurs – Introduktion till vård och omsorg (VT2018)
Folkmusik - 50% (VT2018)
Läkande skrivande (HT2018)
Musikkomposition (HT2018)
SFI (löpande)
Skrivarkurs (HT2018)
Säkerhetsutbildning (HT2018)

Ansökan till följande kurser är inte öppen. För mer information läs på kursens sida.

Internationell kurs Urfolk – Distans 50% (VT2019)
MEI ”Integrationsvetare” – Distans 50% (HT2018)
Östafrika i förändring - Distans 50% (VT2019)