Allmän kurs – Engelska

Allmän kurs – Engelska

Förbättra och få lite mer flyt i din engelska.

Engelska är ett ständigt växande språk och idag är det både i privat- och arbetsliv en nödvändighet att kunna kommunicera på språket.

Engelska som tillval ger dig möjlighet att på ett naturligt och avslappnat sätt träna din engelska. Vi fokuserar på att bygga upp ditt självförtroende och din vana.

Vår ambition är att skapa en miljö där du aktivt förbättrar ditt uttal, läsförståelse, ditt ordförråd, och din förmåga att förstå tala.

Lärare

Janne Lidefalk
Telefon:
0417-280 00
Epost:
Janne.Lidefalk@osterlen.fhsk.se

 


Janne Lidefalk