Coaching mot arbetsmarknad

Coaching mot arbetsmarknad

Nyanlända som kommer till Tomelilla kommun erbjuds olika aktiviteter för sysselsättning. Många studerar SFI і kombination med andra studier. Andra har extratjänster som erbjuds inom välfärd, kulturell, offentlig eller ideell sektor. Samtidigt har nyanlända sällan extratjänster i den privata sektorn, trots att det där finns många områden där det är svårt att rekrytera personal (t.ex. skörd av frukt ). Därför ser vi ett stort behov av ytterligare arbetsinsatser samt tidigare kontakter mellan individer i etableringsfasen och näringslivet. Projektet riktar sig mot män och kvinnor med särskild fokus på kvinnor för att minska deras risk för utanförskap. Projektet  kommer att vara relevant för ca 25-35 personer som bor і Tomelilla kommun eller närkommunerna och är i etableringsprogrammet, eller nyligen avslutat detta.
Målet är att stärka individens möjligheter till egen försörjning och självständighet genom att erbjuda fler möjligheter för arbete eller praktik, framför allt i den privata sektorn.
Vi börjar med att kartlägga individens motivation, kunskaper, förmågor och kompetens, därefter organiserar vi sedan studiebesök med arbetsgivare, och avslutar med att genomföra en introduktion till praktik.
Låter detta intressant, antingen för dig som individ eller näringsidkare? Tveka inte att kontakta Monika Öberg för mer information.
Monika Öberg
0417-28031
073-0506912