Covid 19

INFORMATION OM COVID-19

23 september 2021

Folkhälsomyndigheten har informerat om att de kommer att lätta på en del restriktioner från och med 29 september. Österlens folkhögskola har dock valt att ha kvar en del av de begränsingar som vi har haft under hösten till och med vecka 44:

  • Semidistans för allmän kurs
  • Matsalen är stängd för allmänheten
  • Rockkören fortsätter verksamheten i halvgrupp
  • Inga besök på våra internat

Har du som deltagare några frågor om vad som gäller just dig, vänd dig till din lärare.


12/3 -2021

Skolan har fattat beslut om att bedriva utbildningen på distans till och med 11 juni med undantag av utbildningarna GAS, BAS och Unikum. Vi kommer att erbjuda vissa deltagare att komma till skolan enskilt eller i mycket små grupper för handledning av lärare. Detta diskuterar du med din lärare och kommer överens om tid och plats innan du kommer till skolan. Om förhållandena blir annorlunda så vi kan gå över till mer på plats tidigare, i så fall kommer du att få information av din mentor. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta skolans kansli kansli@osterlen.fhsk.se alt. ring: 0417-280 00


21/12 -2020

Inför terminsstart 11/1-2021

Skolan har fattat beslut om att bedriva utbildning på distans till och med vecka 13, med undantag av utbildningarna GAS, BAS och Unikum. Vi kommer att erbjuda vissa deltagare att komma till skolan enskilt eller i mycket små grupper för handledning av lärare. Detta diskuterar du med din lärare och kommer överens om tid och plats innan du kommer till skolan.

Ni som bor på internatet, ni är välkomna tillbaka 10/1 såsom planerat.

Ni som inte har gått på skolan tidigare och som börjar på skolan 11/1, ni får information om när ni ska komma i ert antagningsbesked. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta skolans kansli kansli@osterlen.fhsk.se alt. ring: 0417-280 00

17/11-2020

Igår kom nya restriktioner  gällande att förhindra ytterligare smittspridning av Corona.
Österlens folkhögskola har sedan tidigare en handlingsplan för detta. För att nu säkerställa att smittspridningen inte ökar har vi tagit till några ytterligare åtgärder.  Har ni minsta symptom på sjukdom t.ex. hosta eller snuva så ska ni kontakta respektive internat/mentor och avvakta med att komma tillbaka till skolan tills ni har varit symptomfria i minst 2 dagar.

Nedan ser ni de åtgärder som redan vidtagits för att förhindra spridning av Covid-19.

Klassrum
Vi har glesat ut platserna i klassrummen.
Samma grupp är i ett klassrum hela dagen.
I enstaka fall där det skiftas deltagare, görs avtorkning mellan lektionerna.

Matsalen
Vi har anpassat utrymmena för servering så att färre deltagare vistas i lokalen.
Vi tar inte emot några matgäster utifrån.
Vi har ändrat matrutinerna så att minskat antal äter samtidigt.
Vi har fika tider vid olika tidpunkter för att undvika folksamling
Det finns flera microvågsugnar och flera utrymmen för de som har medhavd lunch.

Internaten
Om du är sjuk får du inte vara i skolans allmänna utrymmen, utan bara vistas på rummet.
Det är endast du som bor på internatet som får vistas där.
Ni som bor på icke personalbemannade internat intar lunch och kvällsmat i matsalen.
Ni på personalbemannade internat har särskilda matrutiner som personalen informerar om när ni är på plats.
Är man sjuk så anmäler man sig som vanligt till kansliet på skolan kansli@osterlen.fhsk.se alt. ring: 0417-280 00

Om du är sjuk
Stanna hemma om du är sjuk.
Sjukanmäl dig till  kansli@osterlen.fhsk.se alt. ring: 0417-280 00
Vänta med att komma tillbaka till skolan tills att du varit frisk i två dagar
Tror du att du drabbats av Coronaviruset, kontakta 1177 för vidare information, samt meddela skolan om dina symtom.

Information och bilder på lätt svenska

https://www.krisinformation.se/

https://www.1177.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/