Covid 19

INFORMATION OM COVID-19

Välkommen till höstterminen på Österlens Folkhögskola. Trots att allt i år är ovanligt så hoppas vi att ändå kunna ha det så vanligt som möjligt.  För att kunna göra det så får vi alla hjälpas åt att ta ett eget ansvar. Vi på skolan ska göra allt vad vi kan för att vi ska kunna mötas under säkra former.
Det är viktigt att tänka på att hålla avstånd och tvätta händerna ofta.
Handsprit finns utplacerad vid alla ut och ingångar till skolan.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Klassrum
Vi har glesat ut platserna i klassrummen.
Samma grupp är i ett klassrum hela dagen.
I enstaka fall där det skiftas deltagare, görs avtorkning mellan lektionerna.

Matsalen
Vi har anpassat utrymmena för servering så att färre deltagare vistas i lokalen.
Vi tar inte emot några matgäster utifrån.
Vi har ändrat matrutinerna så att minskat antal äter samtidigt.
Vi har fika tider vid olika tidpunkter för att undvika folksamling
Det finns flera microvågsugnar och flera utrymmen för de som har medhavd lunch.

Internaten
Om du är sjuk får du inte vara i skolans allmänna utrymmen, utan bara vistas på rummet.
Det är endast du som bor på internatet som får vistas där.
Ni som bor på icke personalbemannade internat intar lunch och kvällsmat i matsalen.
Ni på personalbemannade internat har särskilda matrutiner som personalen informerar om när ni är på plats.
Är man sjuk så anmäler man sig som vanligt till kansliet på skolan kansli@osterlen.fhsk.se alt. ring: 0417-280 00

Om du är sjuk
Stanna hemma om du är sjuk.
Sjukanmäl dig till  kansli@osterlen.fhsk.se alt. ring: 0417-280 00
Vänta med att komma tillbaka till skolan tills att du varit frisk i två dagar
Tror du att du drabbats av Coronaviruset, kontakta 1177 för vidare information, samt meddela skolan om dina symtom.

Information och bilder på lätt svenska

https://www.krisinformation.se/

https://www.1177.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/