Covid 19

INFORMATION OM COVID-19

9 december 2021

I syfte att stötta arbetet med att i möjligaste mån begränsa smittspridningen följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer kompletterade med en del lokala restriktioner.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
FHMs rekommendationer: Stanna hemma vid symptom (gäller även vid full vaccinering) – Social distansering- Handhygien- Nys i armvecket.
Följa Folkhälsomyndighetens (FHM) och folkhögskolans rekommendationer:
· Social distansering – håll avstånd
· Håll en god handhygien – tvätta händerna ofta
· Nys och hosta i armvecket
· Stanna hemma vid eventuella sjukdomssymptom (gäller även vid full vaccinering)
· Ta ansvar för dig själv och dina kollegor.
· Ta ansvar för ditt arbete oavsett om de sker fysiskt eller på distans.
Undervisning
· Undervisningen kommer att fortsätta ske på plats terminen ut, vi planerar för att vi möjligen kommer återgå till viss distansundervisning vid terminsstart. Mer information kommer innan juluppehållet.
· Om lärare måste stanna hemma? Om lärare är sjuk kommer vikarie alternativt kommer undervisning att ske digitalt. Det kan innebära viss fördröjning innan uppkoppling sker och/eller att vissa lektioner får deltagarna ta större eget ansvar.
· Vad säger CSN? Mer information hittar du på CSNs hemsida
Restaurang
· Vi minskar platserna i restaurangen, det innebär max 70 sittande i matsalen.
· Håll avstånd i kön och tvätta händerna
· Från den 15 december är restaurangen stängd för externa gäster
· Vi tar inte emot externa gäster under januari månad innan vi ser hur smittspridningen utvecklas
Internatet
· Vi har särskilda rutiner som gäller på internaten som tas med berörda.
Service
· Vi bibehåller de städrutiner vi har.
Om jag får symtom på luftvägsinfektion?
· Stanna hemma om du blir sjuk. Sedan den 22 november gäller att alla – även de som är fullvaccinerade, ska testa sig vid symptom på covid-19.
· Folkhälsomyndigheten rekommenderar PCR-test. Testen bokar du via 1177.
· Om du får en bekräftad Covid-19 infektion ska du kontakta din mentor eller kansliet så snart som möjligt.
· Om du fått en bekräftad Covid-19 infektion ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

26 oktober 2021

Folkhälsomyndigheten har lättat på en del restriktioner från och med 29 september. Österlens folkhögskola har beslutat att från vecka 45 återgå till normal verksamhet på plats vilket innebär bl.a.:

  • Allmän kurs är på plats
  • Matsalen öppnar för allmänheten
  • Rockkören återgår till normal verksamheten
  • Besök på våra internat tillåts igen
  • Restriktioner på hur många som får vistas i lokaler tas bort
  • Vi har kvar handsprit och plexiglas där dessa finns

Naturligtvis fortsätter vi med att tvätta händer, hålla avstånd och följa de allmänna rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. 

Har du som deltagare några frågor om vad som gäller just dig, vänd dig till din lärare.

23 september 2021

Folkhälsomyndigheten har informerat om att de kommer att lätta på en del restriktioner från och med 29 september. Österlens folkhögskola har dock valt att ha kvar en del av de begränsingar som vi har haft under hösten till och med vecka 44:

  • Semidistans för allmän kurs
  • Matsalen är stängd för allmänheten
  • Rockkören fortsätter verksamheten i halvgrupp
  • Inga besök på våra internat

Har du som deltagare några frågor om vad som gäller just dig, vänd dig till din lärare.


12/3 -2021

Skolan har fattat beslut om att bedriva utbildningen på distans till och med 11 juni med undantag av utbildningarna GAS, BAS och Unikum. Vi kommer att erbjuda vissa deltagare att komma till skolan enskilt eller i mycket små grupper för handledning av lärare. Detta diskuterar du med din lärare och kommer överens om tid och plats innan du kommer till skolan. Om förhållandena blir annorlunda så vi kan gå över till mer på plats tidigare, i så fall kommer du att få information av din mentor. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta skolans kansli kansli@osterlen.fhsk.se alt. ring: 0417-280 00


21/12 -2020

Inför terminsstart 11/1-2021

Skolan har fattat beslut om att bedriva utbildning på distans till och med vecka 13, med undantag av utbildningarna GAS, BAS och Unikum. Vi kommer att erbjuda vissa deltagare att komma till skolan enskilt eller i mycket små grupper för handledning av lärare. Detta diskuterar du med din lärare och kommer överens om tid och plats innan du kommer till skolan.

Ni som bor på internatet, ni är välkomna tillbaka 10/1 såsom planerat.

Ni som inte har gått på skolan tidigare och som börjar på skolan 11/1, ni får information om när ni ska komma i ert antagningsbesked. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta skolans kansli kansli@osterlen.fhsk.se alt. ring: 0417-280 00

17/11-2020

Igår kom nya restriktioner  gällande att förhindra ytterligare smittspridning av Corona.
Österlens folkhögskola har sedan tidigare en handlingsplan för detta. För att nu säkerställa att smittspridningen inte ökar har vi tagit till några ytterligare åtgärder.  Har ni minsta symptom på sjukdom t.ex. hosta eller snuva så ska ni kontakta respektive internat/mentor och avvakta med att komma tillbaka till skolan tills ni har varit symptomfria i minst 2 dagar.

Nedan ser ni de åtgärder som redan vidtagits för att förhindra spridning av Covid-19.

Klassrum
Vi har glesat ut platserna i klassrummen.
Samma grupp är i ett klassrum hela dagen.
I enstaka fall där det skiftas deltagare, görs avtorkning mellan lektionerna.

Matsalen
Vi har anpassat utrymmena för servering så att färre deltagare vistas i lokalen.
Vi tar inte emot några matgäster utifrån.
Vi har ändrat matrutinerna så att minskat antal äter samtidigt.
Vi har fika tider vid olika tidpunkter för att undvika folksamling
Det finns flera microvågsugnar och flera utrymmen för de som har medhavd lunch.

Internaten
Om du är sjuk får du inte vara i skolans allmänna utrymmen, utan bara vistas på rummet.
Det är endast du som bor på internatet som får vistas där.
Ni som bor på icke personalbemannade internat intar lunch och kvällsmat i matsalen.
Ni på personalbemannade internat har särskilda matrutiner som personalen informerar om när ni är på plats.
Är man sjuk så anmäler man sig som vanligt till kansliet på skolan kansli@osterlen.fhsk.se alt. ring: 0417-280 00

Om du är sjuk
Stanna hemma om du är sjuk.
Sjukanmäl dig till  kansli@osterlen.fhsk.se alt. ring: 0417-280 00
Vänta med att komma tillbaka till skolan tills att du varit frisk i två dagar
Tror du att du drabbats av Coronaviruset, kontakta 1177 för vidare information, samt meddela skolan om dina symtom.

Information och bilder på lätt svenska

https://www.krisinformation.se/

https://www.1177.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/