Afrika-distanskurs

– Bistånd, kultur, litteratur med resa till Tanzania och Zanzibar

Denna kurs kommer att ge dig en historisk tillbakablick på det svenska biståndet till Afrika, varvat med samtida frågor om kultur och litteratur inför vår kulturresa till Zanzibar och Tanzania.

Vi utgår ifrån boken En svindlande uppgift – Sverige och biståndet 1945–1975, för att ta del av det svenska biståndets avsikter och påverkan, samt dra paralleller till samtida lärdomar av och perspektiv på bistånd. Därtill kommer vi att som vanligt fördjupa oss i afrikansk skönlitteratur med särskild fokus på nobelpristagaren Abdulrazak Gurnahs böcker, Tinga Tinga konst och den pågående samhällsutvecklingen. Natur och turism kommer också vara självklara inslag i samband med vår gemensamma reseplanering. Några delmoment kommer att ägnas åt missionens historia baserat på Svensk mission och kyrkorna som växt fram.

 

Kulturresa vårtermin 2023
Preliminärt den 01 juni till den 22 juni

Kurstid
HT 2022  8 augusti – 23 december
VT 2023  6 februari– 23 juni

Sista anmälningsdag
22 maj 2022

Studieomfattning
50% under ett läsår

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

Lärplattform
Vi arbetar via Google Classroom. Varannan vecka får du ett utskick om respektive delmoment med tillhörande kursmaterial och uppgift. Kursmaterialet består av Power-Point presentationer, strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och bilder. I slutet av varje delmoment gör vi ett Quiz och ”möts” på distans via Meet-appen på Google Classroom och har samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring utifrån delmomentens frågeställningar.

Träffar
Vi kommer att ha sammanlagt sex träffar under kursen, 17–18/9, 29–30/10, 10–11/12, 18–19/2, 15–16/4. Du får i samband med dessa utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare online och på plats. I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna, annars på närliggande vandrarhem. Datum kan ändras under kursens gång.

Serviceavgift
Serviceavgiften är 600 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Lärare
Jana Karlsson Nabudere
jana.nabudere@osterlen.fhsk.se

Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se

 

Se pågående Afrika kurs här.

Afrika distanskurs
Afrika distanskurs
IMG_8202
IMG_7730
IMG_8049
Amboaeli National Park Kenya
28a
previous arrow
next arrow
KONTAKT


Jana Karlsson Nabudere
Jana.nabudere@osterlen.fhsk.se


Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se