Afrika kurs – Kvinnor, kultur och litteratur

 Afrika – Kvinnor, kultur och litteratur 

 

Kvinnor utgör en avgörande roll i Afrikas historia, utveckling och framtid. Varje dag bidrar de, på olika sätt, till både social och ekonomisk förändring, utökad jämlikhet, handlingskraft och framsteg. Denna distanskurs kommer att belysa inflytelserika kvinnor i Afrika, från olika historiska tidsperioder, länder och verksamhetsområden. 

Vi kommer att lyfta upp tongivande drottningar och ledare från bland annat forntida Egypten, Etiopien och senare olika kungadömen runtom i Afrika. Kursens främsta fokus kommer dock att läggas på inflytelserika kvinnor i modern tid, alltifrån politiker, nobelpristagare, människorättsaktivister, miljö- och jämställdhetskämpar, författare, konstnärer, artister, tekniska innovatörer, småföretagare, ledare för storföretag med flera.

Vi kommer även titta på hur olika kulturella uttryck i form av konst, performance art, street art, musik, dans, poesi, plakat och liknande har fungera som verktyg för och led till social förändring. Afrikansk skönlitteratur med särskild fokus på kvinnliga författare kommer också löpa som en röd tråd genom kursen.

Studieresa vårterminen 2024

I kursen ingår en frivillig studieresa till Sydafrika som preliminärt kommer att äga rum under  vecka 15, 16 och 17 i april 2024. Mer information om resans upplägg och innehåll kommer att delas framöver. 

Kurstid

2023-08-14 – 2024-06-07

Sista anmälningsdag 

21 maj 2023

Studieomfattning 

50% under ett läsår

CSN

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

Lärplattform och upplägg

Kursen är upplagd på 40 veckor och består av ca 20 delmoment. Varje delmoment utgår ifrån ett tematiskt studiematerial som sammanställs av kursens lärare och ett antal gästlärare med specialkunskap om för kursen relevanta länder och ämnesområden. Studiematerialet utgörs av Power-Point presentationer som innehåller strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och bilder. Nytt studiematerial delas med tillhörande uppgift och frågeställningar varannan vecka via vår lärplattform Google Classroom. Nästföljande vecka åtföljs de självständiga studierna med att vi  “möts” på distans via Google appen Meet och har samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring utifrån delmomentens frågeställningar. I kursen ingår ett antal närträffar (som även kan följas digitalt), en valfri studieresa och bokcirkel om afrikansk skönlitteratur.