Nilen – Afrikas stora flod | Afrika – Samhälle, kultur och litteratur, distanskurs

Nilen – Afrikas stora flod
Afrika – Samhälle, kultur och litteratur, distanskurs

På distanskursen Nilen – Afrikas stora flod lär vi oss om Nilen och alla de 11 kringliggande länderna. Varje land är unikt i sin relation till Nilen, därför fördjupar vi oss i ett land varje termin. Vår målsättning är att arrangera en resa på 2-3 veckor till landet vi studerar. Under vårterminen 2021 kommer kursens fokus att ligga på det antika Egypten.

Kursen pågår under 20 veckor och består av 10 delmoment. Delmomenten för kursen om Egypten kommer bland annat handla om Nilens källor, Nilen under faraonisk tid, introduktion till egyptologi, Egyptisk arkitektur, skönlitteratur, konst och skriftspråk.

Studieresa vårtermin 2021

På grund av osäkerheten kring Corona pandemin föreslår vi en kortare resa till  London med besök på British Museum med fokus på deras Egypten samling. Resan planeras till att ske under vecka 13-14.

Kurstid

25 januari – 11 juni 2021

Sista anmälningsdag

15 november 2020

Studieomfattning

50%

CSN

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

Lärplattform

Vi arbetar via Google Classroom. Varannan vecka får du ett utskick om respektive delmoment med tillhörande kursmaterial och uppgift. Kursmaterialet består av Power-Point presentationer, strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och bilder. I slutet av varje delmoment gör vi ett Quiz och ”möts” på distans via Meet-appen på Google Classroom och har samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring utifrån delmomentens. frågeställningar.

Träffar

Vi har två träffar under kursen, 27-28/2 och 22-23/5. Du får i samband med dessa utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare online och på plats. I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna, annars på närliggande vandrarhem. Datum kan ändras under kursens gång.

Serviceavgift

Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Lärare

Jana Karlsson Nabudere
jana.nabudere@osterlen.fhsk.se

Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se

kontakt

Jana Karlsson Nabudere
Jana.nabudere@osterlen.fhsk.se

Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se