Afrika- Samhälle, kultur och litteratur, Etiopien-distanskurs

Afrika – Samhälle, kultur och litteratur
Etiopien

Afrika är en kontinent fylld av länder, kulturer och människor med många olika bakgrunder och vardagar. I distanskursen Afrika: Samhälle, kultur och litteratur fördjupar vi oss i ett nytt land varje ny termin. Våra fokusområden är ländernas historia och nutid, detta tar vi till oss genom både faktaböcker och afrikansk skönlitteratur. Kultur i alla dess former förmedlar människors liv, samtid och tankar om framtid, och är därför kursens tredje huvudpelare.

Kursen med fokus på Etiopen har sin tyngdpunkt på landets kultur och samhälle. Kungalängden (Kebra Nagast), Teodrows, Menelik II, Haile Selassie, miltärregimerna fram till Abiy Ahmed Alis demokratiska revolution. Matkultur, dans och musik från landets olika provinser. Koptiska kyrkan. Addis Abeba, landsbygd och natur. Hållpunkter för en studieresa kan vara, Addis Abeba, Arba Minch och Rift Valley. Fältstudieresan kommer ske 44 till vecka 45,  26/10-6/11-2020. Datumen kan ändras under kursens gång.

Kurstid
Distanskursen med fokus på Etiopien pågår från 27 januari – 29 maj 2020.

Sista anmälningsdag
12 januari 2020

Studieomfattning
50 %

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Lärplattform
Vi arbetar via Google Classroom. Varannan vecka får du ett utskick om respektive delmoment med tillhörande kursmaterial och uppgift. Kursmaterialet består av Power-Point presentationer, strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och bilder. Kortare musikkonserter är också delar av kursmaterialet. I slutet av varje delmoment gör vi ett Quiz och ”möts” på distans via antingen Skype konferenser och/eller Google Classroom och har samtal om det vi har lärt oss och reflekterar kring utifrån delmomentens frågeställningar.

Träffar
Vi har två träffar under kursen, 22-23/2 och 16-17/5. Du får i samband med dessa, utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare online och på plats. I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna.

Serviceavgift
Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Lärare
Jana Karlsson Nabudere

Jana.nabudere@osterlen.fhsk.se
Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se

 

 

kontakt

Jana Karlsson Nabudere
Jana.nabudere@osterlen.fhsk.se

Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se