Afrika- Samhälle, kultur och litteratur, Etiopien-distanskurs

Afrika – Samhälle, kultur och litteratur
Etiopien
Afrika är en kontinent fylld av länder, kulturer och människor med många olika bakgrunder och vardagar. I distanskursen Afrika: Samhälle, kultur och litteratur fördjupar vi oss i ett nytt land varje ny termin. Våra fokusområden är ländernas historia och nutid, detta tar vi till oss genom både faktaböcker och afrikansk skönlitteratur. Kultur i alla dess former förmedlar människors liv, samtid och tankar om framtid, och är därför kursens tredje huvudpelare. Kursen med fokus på Etiopen har sin tyngdpunkt på landets kultur och samhälle. Under höstterminen 2020 så kommer vi att dela in kursen i två spår.

Spår 1 är för nytillkomna deltagare och berör ämnesområden så som Kultur i samtiden; Identitet; Haile Selassie; Militärregimen; Etiopier i diasporan; Aktuella frågor; Skönlitteratur mm.

Spår 2 är en påbyggnad för de som deltagit på vårterminens kurs om Etiopien och berör ämnesområden så som Sveriges relation till Etiopien förr och nu; Etiopiens grannar; Afrikanska unionen; Kvinnors situation; Den blå Nilen; Addis Abeba, Gondar, Lake Tana och Bahadar; Skönlitteratur mm.

Fältstudieresa till Etiopien
I kursen ingår en frivillig fältstudieresa som planeras till vecka 44-45 (46).  Hållpunkterna för resan kommer förmodligen vara Addis Abeba, Gondar, Lalibela och Bahadar. Om avrådan från icke nödvändiga resor (på grund av coronavirusets spridning) fortfarande gäller under nämnda veckor så kommer resan att skjutas fram till januari 2021.

Kurstid
10 augusti – 23 december

 Sista anmälningsdag
28 juni 2020

 Studieomfattning
50 %

 CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

 Lärplattform
Vi arbetar via Google Classroom. Varannan vecka får du ett utskick om respektive delmoment med tillhörande kursmaterial och uppgift. Kursmaterialet består av Power-Point presentationer, strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och bilder. I slutet av varje delmoment gör vi ett Quiz och ”möts” på distans via Meet-appen på Google Classroom och har samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring utifrån delmomentens frågeställningar.

 Träffar
Vi har tre träffar under kursen, 5-6/9, 3-4/10 och 12-13/12. Du får i samband med dessa, utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare online och på plats. I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna. Datumen kan ändras under kursens gång.

 Serviceavgift
Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

 Lärare
Jana Karlsson Nabudere

Jana.nabudere@osterlen.fhsk.se
Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se

 

 

kontakt

Jana Karlsson Nabudere
Jana.nabudere@osterlen.fhsk.se

Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se