AFRIKA–med fokus på Egypten-Distanskurs

AFRIKA – SAMHÄLLE, KULTUR OCH LITTERATUR med fokus på Egypten
Denna kurs pågår nu – se nästa Afrika kurs här

Denna distanskurs är en fortsättning, men självständig del av vårt folkbildningsprojekt kring Nilen. Förra terminen låg fokus på det antika Egypten. Nu går vi vidare med fokus på de skeende som skapade det moderna Egypten. Det blir en tidsresa med en kort introduktion av Egyptens förste reformator Muhammed Ali, brittisk kolonialpolitik i området och sedan den första och verkligen omvälvande förändringen i arabvärlden med de fria officerarnas revolt, Nasserismen och de första stegen mot ett auktoritärt militärstyre. 

Litteratur blir som vanligt ett stort inslag på kursen. Yusuf Idris, Naguib Mahfous och Nawal el Saadawi är nu klassiker så vi skall försöka granska den nyare litteraturen också. Musik från Umm Kulthum till Fatma Said och lite om street art under den egyptiska våren. Vårterminen 2022 blir resan till Egypten vårt centrala tema. Museerna i Cairo, tempel och gravar Luxor och inte minst segling med våra egyptiska vänner på Nilen i Aswan. Kan det bli bättre?

Studieresa vårtermin 2022

Preliminärt v. 12, 13 och 14

Kurstid

HT 2021-08-09 – 2021-12-23
VT 2022-01-24 – 2022-06-10
Sista anmälningsdag

Kurs pågår

Studieomfattning

50% under ett läsår

CSN

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

Lärplattform

Vi arbetar via Google Classroom. Varannan vecka får du ett utskick om respektive delmoment med tillhörande kursmaterial och uppgift. Kursmaterialet består av Power-Point presentationer, strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och bilder. I slutet av varje delmoment gör vi ett Quiz och ”möts” på distans via Meet-appen på Google Classroom och har samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring utifrån delmomentens frågeställningar.

Träffar

Vi kommer att ha sammanlagt fem träffar under kursen, 4-5/9, 16-17/10, 27-28/11, 19-20/2 och 21-22/5. Du får i samband med dessa utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare online och på plats. I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna, annars på närliggande vandrarhem. Datum kan ändras under kursens gång.

Serviceavgift

Serviceavgiften är 600 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Lärare

Jana Karlsson Nabudere
jana.nabudere@osterlen.fhsk.se

Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se

 

KONTAKT


Jana Karlsson Nabudere
Jana.nabudere@osterlen.fhsk.se


Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se