AST BAS Allmän kurs

Detta läser du på BAS-kursen

BAS-utbildningen på Österlens folkhögskola vänder sig till dig som har Aspergers syndrom/högfungerande autism och som behöver kunskap och struktur inom områdena boende, arbetsliv och social kompetens.

Utbildningen består av ett basår och ett påbyggnadsår. Andra året väljer du en inriktning, antingen mot behörighetsgivande studier eller mot praktik.

Om du väljer behörighetsgivande ämnen eller att studera för att behålla de kunskaper du har från tidigare studier, gör du det tillsammans med de deltagare som studerar på utbildningen GAS.

Om du väljer inriktning praktik försöker vi anpassa praktiken efter dina önskemål i den mån det går. Därefter kan du söka liknande praktik eller arbete som du har fått vissa rutiner för under studietiden. Under utbildningen får du även göra många olika studiebesök som har anknytning till utbildningen.

En annan viktig del i utbildningen är att få utveckla och prova på olika former av fritidsaktiviteter, med stöd av personal som alltid finns i närheten.

Du har en kontaktperson som du kan ställa dina frågor till och ni kan gemensamt planera för framtiden. Under studietiden är det inplanerat uppföljningsmöten för att vi skall kunna planera för framtiden både när det gäller ditt boende och din praktik/sysselsättning och din fritid.

Efter avslutad utbildning ska du ha fått kunskaper som ger dig möjlighet att flytta hemifrån eller förbättra dina kunskaper i eget boende om du redan har en lägenhet.

Vår erfarenhet är att detta är en bra utbildning för dig som behöver få struktur i vardagen och arbetslivet och få en individuellt anpassad fritid.

Kursinnehåll
 • Klädkunskap
 • Livsstil och hälsa
 • Konsumentkunskap
 • Vardagsekonomi
 • Arbetslivsorientering
 • Konversera mera
 • Matlagning
 • Matkunskap
 • Boendekunskap
 • Social kommunikation
 • Tvätt

Internat och fritidsverksamhet
På internaten finns det alltid personal i tjänst, även sovande jour. Det finns personal även på helgerna. Internaten är dock stängda under alla lov. Personalen finns alltid till hands som samtalsstöd i olika situationer och för att uppmuntra och stödja vid olika behov. Fritiden är uppdelad i två olika områden.

Fritiden på BAS
Syftet med fritiden på utbildningen BAS är att förbereda deltagarna för ett strukturerat vuxenliv med meningsfulla aktiviteter och fritidsintresse i samhället. Deltagarna får möjlighet att genom olika aktiviteter utveckla sin sociala förmåga, lära sig samarbeta och visa respekt för varandras gemensamma värde. Verksamheten planeras så att deltagarna uppmuntras till att ta egna initiativ till en aktiv och meningsfull fritid och en medverkan i samhället.

Vardagskunskap
Syftet med vardagskunskap på utbildningen BAS är att förbereda deltagarna för ett strukturerat, självständigt vuxenliv, med kunskaper om olika instanser i samhället som är en del av vardagen. Deltagarna får med stöd, möjlighet att få kunskap och strategier för att hantera olika vardagssituationer. Verksamheten planeras, utifrån individuella behov, så att deltagarna ska bli så självständiga som möjligt.

Helger
Helgen är en viktig del av utbildningen och en tydlig struktur finns även då. På helgen genomförs olika aktiviteter och vardagssysslor. Under prova på perioden ser vi gärna att du stannar på skolan under helgen. Om du kommer hit för att gå en lång utbildning kan du välja att åka hem under helgen om du vill, dock finns det vissa helgaktiviteter som är obligatoriska.
I skolans fritidskostnad ingår alltid resorna till och från aktiviteterna och entréer samt stöd av personal.

Vi har ”prova på kurser” dessa ligger löpande under terminen samt sommaren.

Ansökan
Ansökningsprocessen börjar med ett studiebesök. Därefter ansöker du till en två veckors prova på kurs. Efter prova på perioden kan man söka till kursen. Vänligen kontakta skolan för mer information.

Kurstid
HT 2022, 18 augusti – 21 december
Kursuppehåll vecka 52 och 1
VT 2023, 9 januari – 9 juni

Lovdagar:
Höstlov: 31/10 2022 – 4/11 2022 (vecka 44)
Sportlov: 20/2 2023 – 24/2 2023 (vecka 8)
Påsklov: 3/4 2023 – 10/4 2023 (vecka 14)

 

 

Kontakt

Robert Dirksen
Verksamhetsansvarig AST utbildningar

robert.dirksen@osterlen.fhsk.se
Telefon: 0417-280 04
Mobil: 0709-381099