AST GAS Allmän kurs

Detta läser du på GAS-kursen

GAS-utbildningen på Österlens folkhögskola vänder sig till dig som har Aspergers syndrom/högfungerande autism. På Allmän kurs-GAS kan du läsa in grundskolans högstadium och även gymnasiet, och få behörighet att söka in på högskola och universitet. Den här kursen är ett alternativ till gymnasieskola eller komvux.

På Österlens folkhögskola sätter vi in kunskaperna i ett sammanhang. Därför knyter vi samman olika ämnen, och deltagarna från de olika kurserna arbetar ibland tillsammans.

Att studera är att samla kunskap, att känna och att uppleva.

Dessa ämnen kan du läsa:

 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Naturkunskap

Vilken kurs du ska gå i varje ämne beror på vad du vill med dina studier. Generellt kan man säga att B-spåret inom t ex matematiken (Ma1b, Ma 2b…) leder till allmän behörighet på högskolornas ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Du behöver C-spåret för att läsa program med naturvetenskaplig inriktning. För allmän behörighet till högskola och universitet gäller att du ska läsa SV/SAS 1, 2 och 3. Dessa kurser ersätter de gamla A och B-kurserna i SV/SAS.

Studieupplägg
Studierna omfattar 1-4 år på gymnasial nivå, vilket kan ge allmän behörighet till fortsatta studier på universitet/högskola.

Utbildningen förespråkar flexibelt lärande vilket innebär att individuella studieplaner tillämpas och anpassas efter behov.

Vi erbjuder miljöer som skapar förutsättningar för aktivt lärande, anpassad för målgruppens praktiska förutsättningar:

 • Små undervisningsgrupper
 • Sammanhängande skoldag med regelbundna tider
 • Tydligt strukturerade studier
 • God tillgång till pedagogiskt stöd under hela skoldagen
 • God pedagogisk kompetens och goda ämneskunskaper
 • Möjligheter till flexibilitet i utbildningen
 • Kontinuerliga mentorssamtal med syfte att utveckla eleven personligt, socialt och kunskapsmässigt
 • Övning i förmåga till eget ansvarstagande och självständighet

För de deltagare som inte bor på skolan tar vi ut en serviceavgift.

Serviceavgift
Du som studerar på Österlens folkhögskola betalar 900 kr per termin i serviceavgift. I denna ingår:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Tillgång till internet
 • Tillgång till tidningar
 • Fotostatkopiering för undervisning
 • Datautskrifter för undervisning
 • Samt samkväm på skolan

Fritidsämnen

Aktiv fritid
Ämnet aktiv fritid syftar till att deltagaren får träna upp en medvetenhet kring olika fritidsaktiviteter, intresseområden och hobbies. Att utveckla och tillämpa denna medvetenhet är en del i socialiseringsprocessen gällande att medverka i samhället.

Boendekunskap
Ämnet boendekunskap syftar till att ge deltagaren en god grund i färdigheter och kunskap gällande det egna boendet. Att utveckla dessa färdigheter med användbar kunskap kring hemmet är en del i självständighetsprocessen och det livslånga lärandet.

Livskunskap
Ämnet livskunskap syftar till att ge deltagaren en god självkännedom med många insikter och färdigheter inom sociala sammanhang men även ge en djupare förståelse i funktionsnedsättningen Aspergers syndrom. Att tydliggöra dessa insikter och färdigheter är en del i processen att växa som människa och bli oberoende.

Internat och fritidsverksamhet
På internaten finns det alltid personal i tjänst, även sovande jour. Det finns personal även på helgerna. Internaten är dock stängda under alla lov. Personalen finns alltid till hands som samtalsstöd i olika situationer och för att uppmuntra och stödja vid olika behov. Fritiden är uppdelad i två olika områden.

Ansökan
Ansökningsprocessen börjar med ett studiebesök. Därefter ansöker du till en två veckors prova på kurs. Efter prova på perioden kan man söka till kursen. Vänligen kontakta skolan för mer information.

Kurstid
HT 2022, 18 augusti – 21 december
Kursuppehåll vecka 52 och 1
VT 2023, 9 januari – 9 juni

Lovdagar:
Höstlov: 31/10 2022 – 4/11 2022 (vecka 44)
Sportlov: 20/2 2023 – 24/2 2023 (vecka 8)
Påsklov: 3/4 2023 – 10/4 2023 (vecka 14)

 

Kontakt

Robert Dirksen
Verksamhetsansvarig AST utbildningar

robert.dirksen@osterlen.fhsk.se
Telefon: 0417-280 04
Mobil: 0709-381099