Allmän kurs Introduktion till gröna arbeten och naturbruk

Studietakt
100% studier inklusive praktisk yrkeslärande via besök hos arbetsgivare. Förberedande inför arbete i utemiljöer.

Intyg
Vid avslutad kurs utfärdas ett studieintyg.

Kursstart
Kursen är inställd

Antagningskrav
Förkunskaper SFI C eller motsvarande.

Berättigar till CSN. För andra lösningar kontakta Arbetsförmedlingens handläggare