Allmän kurs Introduktion till vård och omsorg

Kursen passar dig som vill arbeta inom vård och omsorg och har svenska som andraspråk.
Kursen blandar teoretiska kunskaper med praktiska. Det innebär att en del av din utbildning är ute på arbetsplatser inom äldreomsorgen. Undervisningen bygger på ömsesidigt ansvar och samarbete. Det som genomsyrar utbildningen är etiskt förhållningssätt och människors lika värde. För att söka till kursen ska du ha läst SFI C eller motsvarande.

Studietakt
100% studier inklusive arbetsplatsförlagd lärande. Förberedande inför vårdyrket.

Intyg
Vid avslutad kurs utfärdas ett studieintyg.

Kursstart
19 augusti 2019 – 20 mars 2020

Kurstid 31 veckor

Sista ansökan
31 juli

Antagningskrav
Förkunskaper SFI C eller motsvarande.

Serviceavgift
Du som studerar på Österlens folkhögskola betalar 900 kr på höstterminen och
450:- på vårterminen i serviceavgift.
I denna ingår:

  • Olycksfallsförsäkring
  • Tillgång till internet
  • Tillgång till tidningar
  • Fotostatkopiering för undervisning
  • Datautskrifter för undervisning
  • Samt bland annat mårtensfest, julfest och grillafton

Berättigar till CSN. För andra lösningar kontakta Arbetsförmedlingens handläggare.

Kursinnehåll
Vårdsvenska, där vi tränar på att tala och skriva svenska ord som man behöver i vård och omsorgsarbete.
Svenska
Matematik
Samhällsorientering, där vi diskuterar vård och omsorg i det svenska samhället, kultur och sociala frågor.
Grundläggande omvårdnad
Hälsa och livskvalitet
Basala hygienrutiner
Ergonomi/Arbetsmiljö
Äldrevård
Vårdetik
Tystnadsplikt/sekretess
Studieteknik

 

Lärare

Anette Hellichius
Telefon:
0417-280 00
Epost:

anette.hellichius@osterlen.fhsk.se