Allmän kurs Introduktion till vård och omsorg

Studietakt
100% studier inklusive arbetsplatsförlagd lärande. Förberedande inför vårdyrket.

Intyg
Vid avslutad kurs utfärdas ett studieintyg.

Kursstart
19 augusti 2019

Kurstid 30 veckor

Antagningskrav
Förkunskaper SFI C eller motsvarande.

Berättigar till CSN. För andra lösningar kontakta Arbetsförmedlingens handläggare.

Kursinnehåll
Introduktion i vården
Vård och omsorgsarbete
Yrkessvenska
Samhällskunskap
Matematik
Etik och människans livsvillkor

 

Lärare

Anette Hellichius
Telefon:
0417-280 00
Epost:

anette.hellichius@osterlen.fhsk.se