Anhörigutbildning

Anhörigutbildning autismspektrumtillstånd 

Österlens folkhögskola anordnar 2 dagars helgutbildning för dig som är anhörig till en ungdom/ung vuxen med autismspektrumtillstånd (AST).

Här får du möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och kunskap om svårigheter och utsatthet men också glädjen i att vara anhörig till någon med AST diagnos. Genom föreläsningar och samtal kring olika teman ger vi dig möjlighet att vidareutvecklas i rollen som anhörig.

Exempel på teman vi tar upp: Diagnosen vad innebär den? Vilka möjligheter till stöd finns? Vuxen med AST- öka självständigheten samt framtidsutsikter i stort och smått.

Vi som leder utbildningen heter Linda Nilsson, rektor samt Helena Bengtsson, kurator på skolan. Tillsammans har vi lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med autismspektrumtillstånd.


Kursdatum
10-11 oktober 2020

Pris:

Deltagaravgift för kost och logi i enkelrum: 2300 kr

Deltagaravgift för kost och logi del i dubbelrum: 2000 kr

Deltagaravgift endast kost: 800 kr

 

OBS! Det kan finnas möjlighet till bidrag från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten), läs mer på  https://www.spsm.se/stod/bidrag/privatpersoner/bidrag-vid-vissa-korta-kurser/