Coronaviruset

Uppdaterad 2020-06-17

Information för höstterminen

Just nu arbetar vi på skolan med att förbereda inför hösten. De direktiv som har kommit från Folkhälsomyndigheten är att vi får lov att bedriva undervisning på plats på skolan till höstterminen, vi vet dock att dessa direktiv kan komma att ändras. Utifrån detta planerar vi att vi kommer att öppna internaten i augusti och att undervisningen ska bedrivas på semidistans. Detta betyder att ni deltagare kommer att ha viss undervisning på plats på skolan och viss undervisning på distans. Detta för att minska smittspridningsrisken så mycket som möjligt. Vi håller på att göra ett upplägg som ni kommer att få ta del av i vecka 33. Vi kommer då att skicka information till er med vilken dag ni ska komma hit för att starta upp era studier i augusti. För er som ska bo på skolans internat kommer information i vecka 33 med tid och dag för inflytt. Under sommaren kommer vi att jobba intensivt med olika åtgärder för att vi ska kunna erbjuda en så trygg och säker skolgång som möjligt.

Med detta sagt önskar all personal på Österlens folkhögskola alla en trevlig midsommar.

 

Uppdaterad 2020-06-03
Vi fortsätter med att bedriva undervisning till största del på distans likt vi gjort tidigareI augusti kommer skolan starta med en del av undervisningen på plats. Vi kommer då vidta åtgärder för att kunna bedriva studier på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt.

Uppdaterad 2020-04-03

Skolan har idag fattat beslut om att fortsätta bedriva all undervisning på distans terminen ut detta gäller: Allmän kurs, GAS, BAS, Unikum. SFI, Etablering, SMF och Musikkomposition. Övriga kurser se nedan.

 •  Rockkör, musik genom livet (ensemble) fortsätter att ha uppehåll terminen ut.
 • Spelmanslaget och folkmusiken går över till distansstudier.
 • Säkerhetsutbildningen är fortfarande på praktik. I nuläget ser ut det som att VU 2 kan genomföras som planerat. Då denna ligger några veckor fram i tiden, kan eventuellt nya direktiv komma. I så fall  uppdateras informationen här.

Internatdeltagarna på GAS, BAS och Unikum kommer kontaktas via telefon, mån-ons vecka 15 för mer information gällande internatet och fritiden. Övriga internat håller fortsatt stängt.

 

Uppdaterad 2020-03-25.

Vi fortsätter här på skolan med distansundervisning som planerat. Har ni frågor så tveka inte att maila era lärare. Alla vill ju att detta ska fungera på bästa möjliga sätt. Uppstår funderingar så försöker vi lösa dem tillsammans.

Ta hand om er!

 

Så fort vi får nya direktiv och viktig information beträffande Corona kommer vår hemsida att uppdateras.
I högra hörnet finns en orange symbol med hörlurar. Denna ikon använder du om du önskar få information uppläst.
Det finns många olika språk att välja bland.

 

Här följer viktig information för dig som är deltagare på Österlens Folkhögskola.

 

 

 • Allmän kurs (grund, år 1,2,3), Musikkomposition bedrivs på distans från och med 18/3 genom google classroom. Deltagarna studerar alltså hemifrån.
 • GAS, BAS, Unikum har lektioner tom fredag 20/3. Fokus är genomgång av hemuppgifter och distansuppgifter. Efter fredag går dessa kurser också över helt till distans och hemstudier.
 • SFI, Etablering, SMF: På fredag 20/3 kommer deltagarna kl 10-12 till skolan för information, materialutdelning och genomgång av upplägg under veckorna 13-15. Efter fredag går dessa kurser också över helt till distans och hemstudier.
 • Säkerhetsutbildning: är ute på praktik.
 • Rockkör, musik genom livet (ensemble) och spelmanslaget, Folkmusikkursen har uppehåll till och med vecka 15.
 • Vård och omsorg. Kursen är avslutad. De som har sökt andra kurser på skolan kommer att få information om detta via schoolsoft.
 • Blir du sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt till kansliet. Den frånvaro som eventuellt sker under dessa veckor kommer inte att räknas in vid omdömessättningen.
 • Information till deltagare kommer att läggas på hemsidan – kurser – Corona. När det sker uppdateringar läggs den informationen ut där. Gå in och titta minst 2 gånger om dagen. När skolan bedömer att vi kan ha ”på plats undervisning” igen kommer denna information att gå ut via skolans hemsida.
 • Öppet hus ställs in.
 • Deltagare som bor på skolan har en vecka på sig att boka hemresor. Man kan således bo kvar på skolans internat tom 25/3. Vi kommer att ”pausa” hyran, man betalar således inte för sitt rum, mat under tiden man är hemma.
 • För information gällande CSN, titta på CSN.se Om skolan kommer att avbryta även distansstudier kommer man att kunna behålla sitt CSN ändå. Att avbryta studierna är dock inte aktuellt i dagsläget för Österlens folkhögskola.
 • Köket håller öppet för internatdeltagare samt personal till och med onsdag 25/3. Efter detta är köket stängt.

 

https://www.krisinformation.se/

https://www.1177.se/

https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/hitta-jobb/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2020-03-16-det-har-vet-vi-om-coronaviruset-som-beror-dig-som-ar-arbetssokande