Digital anhörigutbildning

Österlens folkhögskola anordnar en digital utbildning för dig som är anhörig till en ungdom/ung vuxen med autismspektrumtillstånd (AST).

Här får du möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och kunskap om svårigheter och utsatthet men också glädjen i att vara anhörig till någon med AST diagnos.

Genom föreläsningar och samtal kring olika teman ger vi dig möjlighet att vidareutvecklas i rollen som anhörig.

Exempel på teman vi tar upp: Diagnosen vad innebär den? Anpassningar i vardagen. Vilka möjligheter till stöd finns? Vuxen med AST- öka självständigheten och våga släppa taget.

Vi som leder utbildningen heter Teresa Almerud socionom och verksamhetsansvarig på skolans utbildningar för deltagare med AST samt Helena Bengtsson, socionom och kurator på skolan. Tillsammans har vi lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med autismspektrumtillstånd.

Vi träffas vid fyra tillfällen digitalt, via plattformen Google classroom och Google meet. Datum för träffarna är lördagen den 21/11, lördagen den 23/1, lördagen den 13/3 samt lördagen den 24/4 kl 12-16.

Innan träffarna får du utskickat material att arbeta med som vi sedan går igenom tillsammans.

Vi hoppas på givande digitala samtal som går att genomföra oavsett covid-19.

Sista anmälningsdag 6/11.

Kursen är kostnadsfri.

Minimum 10 deltagare för att kursen ska bli av.

 

Kontakt

Helena Bengtsson – Kurator
Telefon:
0417-28032, 0703-968143

E-post: 
helena.bengtsson@osterlen.fhsk.se