Digital anhörigutbildning

kursstart för nästa läsår uppdateras efter sommaren

Österlens folkhögskola anordnar en digital utbildning för dig som är anhörig till en ungdom/ung vuxen med autismspektrumtillstånd (AST).
Här får du möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och kunskap om svårigheter och utsatthet men också glädjen i att vara anhörig till någon med AST diagnos.
Genom föreläsningar och samtal kring olika teman ger vi dig möjlighet att vidareutvecklas i rollen som anhörig.

Exempel på teman vi tar upp:

  • Diagnosen vad innebär den?
  • Anpassningar i vardagen.
  • Vilka möjligheter till stöd finns?
  • Vuxen med AST- öka självständigheten och våga släppa taget.

Vi som leder utbildningen heter Teresa Almerud och Helena Bengtsson och är socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med AST.

Vi träffas vid fyra tillfällen digitalt, via plattformen Google classroom och Google meet.

Kursen är kostnadsfri.

Minimum 10 deltagare för att kursen ska bli av.

 

 

anhörig/ Familj/släkting anhörig anhörig

Kontakt

Helena Bengtsson – Kurator
Telefon:
0703-968143

E-post: 
helena.bengtsson@osterlen.fhsk.se

Nytt kursdatum är i nuläget inte fastställt.
Håll koll på hemsidan för uppdatering om kursen