En litterär resa genom Afrika – Distanskurs

En litterär resa genom Afrika – Distanskurs

Den här kursen vill lyfta fram författarskap och litteratur i olika länder i Afrika. Kursen är en distanskurs med två träffar per termin och en studieresa.

Genom samarbete med författare och förläggare i olika afrikanska länder, diskuterar vi alltifrån den personliga drivkraften för skrivandet, till språk, stil, litteraturscenen i respektive land och tillgången till skönlitteratur.  Dessa diskussioner sker genom författarmöten live eller online under träffarna på skolan eller under resan. Under våren 2019 planerar vi att genomföra ett utbyte med våra samarbetspartners och har bjudit in författare och kulturentreprenörer från tre afrikanska länder. Dessa gäster medverkar på vårterminens andra träff i maj.

Vi berör flera olika genrer i litteraturen såsom roman och novell, storytelling, poesi och spoken word.  Teman som sociala strukturer, tradition och modernitet, kvinnors rättigheter, exil och det som idag kallas ”migration literature” är också sådant vi reflekterar över i text och vid träffar.

Under våren 2019 ges kursen i två olika spår: en övergripande kurs parallellt med ett fördjupningsspår inriktat på litteraturen i östra Afrika med fokus på Sydafrika. För varje tema görs ett utskick med handboksmaterial och/eller artiklar och exemplifierande skönlitterära utdrag – från förkolonial tid fram till dagens litteratur. Till varje tema diskuterar vi två eller tre skönlitterära böcker.

På den övergripande kursen utgår vi från fackboken Bakom maskerna av Karin Ruuth Bäcker, författare och biståndsarbetare som skänkt sitt bibliotek i afrikansk litteratur till Österlens folkhögskola.

Litteraturlistan på den övergripande kursen är både från den äldre och yngre generationen med författarskap från länder över hela kontinenten. Ange i det personliga brevet om du önskar gå det övergripande spåret eller fördjupning i litteratur från södra Afrika.

Träffar
Kursen ges på distans med två tillfällen för obligatoriska helgträffar, preliminärt 16-17 februari och 18-19 maj, med författarsamtal på plats eller online. Under träffarna har du i mån av plats möjlighet att bo på skolans internat.

Studieresa
En frivillig studieresa ingår i kursplanen, men inte till Afrika denna gång utan till litteraturfestivalen ”Africa writes” i London, den sista helgen i juni. Resan betalas av deltagaren själv och vid kursstart meddelas preliminära kostnader.

Lärplattform
Vi arbetar via google education/google classroom som lärplattform.

Serviceavgift 300 kr
I denna ingår:
Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar.

Kurstider
4 februari – 21 juni 2019.

Sista ansökningsdag 11 januari

Studieomfattning
50 %

Intyg
Intyg skrivs ut till alla kursdeltagare som har fullständigt genomförda studier under minst en termin.

CSN
Kursen ger dig rätt att söka studiemedel hos CSN.
lärare Karolina Jeppson
lärare Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se

Lärare

Karolina Jeppson
Telefon:
0417-280 00
Epost:
karolina.jeppson@osterlen.fhsk.se

Kerstin Blohmé