En rättvis och hållbar värld: klimat- och miljörättvisa

En rättvis och hållbar värld: klimat- och miljörättvisa

Är du intresserad av klimatfrågor och global rättvisa? Vill du lära dig genom att resa och träffa människor som kämpar för en hållbar och rättvis värld? Då är det här kursen för dig!

På den här kursen får du lära dig om hur klimat- och miljöförändringar hör ihop med rättvisefrågor – lokalt som globalt. Kursen ges på distans med frivilliga närträffar och en studieresa. Vi reser till Sápmi för att utforska hur vindkraft, gruvdrift och klimatförändringar påverkar miljörättvisa och samiska rättigheter.

Under kursen möter vi aktivister, forskare och representanter för urfolk och miljöorganisationer för att diskutera vår tids viktigaste fråga: hur kan vi skapa en mer rättvis och hållbar värld?

Kursens olika teman utgår från ett globalt perspektiv med fokus på Arktis, en region där temperaturökningarna är dubbelt så stora jämfört med resten av världen. Varför är det så? Och varför drabbas urfolk och ekonomiskt fattiga människor, i synnerhet kvinnor, hårdare av miljöförstöring än andra människor?

Vi lär oss om hur rasism, kolonialism och patriarkala strukturer skapar social orättvisa kopplad till klimat- och miljöproblem. Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som du är särskilt intresserad av med stöd av kunniga kursledare.

Kurstid: 25 januari – 11 juni 2021

Kurstyp: distanskurs med frivilliga närträffar och studieresa

Sista anmälningsdag: 15 november 2020

Studieomfattning: 50 %

CSN: Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

Kursens delmoment:

  1. Introduktion (2 veckor)
  2. Klimat- och miljörättvisa (4 veckor).
  3. Hur kan vi skapa ett mer hållbart och rättvist samhälle? (4 veckor)
  4. Fördjupning: Arktis och Sápmi (4 veckor)
  5. Studieresa till Sápmi (preliminärt 3-13 maj 2021)
  6. Fördjupningsprojekt (4 veckor)


Studieresa till Sápmi
I kursen ingår en frivillig studieresa till Sápmi (preliminära datum 3-13 maj). Preliminära resmål är Älvsbyn, Jokkmokk och Abisko. Studieresan bekostas av deltagarna själva. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande resor. Om det bedöms som icke lämpligt att genomföra studieresan i maj 2021 kan resan komma att skjutas fram.

Närträffar
Vi har tre närträffar under kursen, 6-7/2, 20-21/3, 5-6/6. Träffarna äger rum på Österlens Folkhögskola. Under träffarna får du möjlighet att utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare på plats och online.
Träffarna är inte obligatoriska men innehållsrika – så vi uppmuntrar dig att delta om du har möjlighet. Om det bedöms som icke lämpligt att samlas på folkhögskolan pga. COVID-19 kommer träffarna att ske digitalt. Datumen kan komma att ändras.

Lärplattform
Vi arbetar via Google Classroom. Varje vecka får du ett utskick om respektive delmoment med tillhörande kursmaterial och uppgift. Kursmaterialet består av Power-Point presentationer, strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och filmer.
En del av materialet kommer att vara på engelska. Vi kommer att “mötas” via Meet-appen på Google Classroom för att ha samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring. Gästföreläsningar kan också ges via Google classroom.

Preliminära hålltider för kursen:

25 januari: kursstart

6-7 februari: helgträff på Österlens folkhögskola

20-21 mars: helgträff på Österlens Folkhögskola

3-13 maj: studieresa till Sápmi

5-6 juni: helgträff på Österlens Folkhögskola

11 juni: kursen slutar

Serviceavgift: Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Lärare: Karin Edstedt, karin.edstedt@osterlen.fhsk.se
Karin Edstedt brinner för rättvisefrågor och har länge engagerat sig i klimatrörelsen. Karin har en masterexamen i International Environmental Studies och har representerat en internationell ungdomsorganisation på FN:s klimatförhandlingar ett flertal gånger.
Hon har tidigare arbetat/studerat i Ghana, Sydafrika och Bryssel.

Texter av Karin:

“Lokalbefolkningen i Uganda betalar för svenskarnas utsläpp” – ETC

The benefits that (only) capital can see? Resource access and degradation in industrial carbon forestry, lessons from the CDM in Uganda” – Geoforum (97)

Photo by Sunshine Velasco | Survival Media Agency. https://www.flickr.com/photos/350org/30693056928/in/photostream/

Ladda ner kursbeskrivning som PDF

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare: Karin Edstedt
E-post: karin.edstedt@osterlen.fhsk.se
Telefon: 0417-280 31