En rättvis och hållbar värld: klimat- och miljörättvisa

En rättvis och hållbar värld: klimat- och miljörättvisa

Är du intresserad av klimatfrågor och global rättvisa? Vill du lära dig genom att resa och träffa människor som kämpar för en hållbar och rättvis värld? Då är det här kursen för dig!

På den här kursen lär du dig om hur klimat-och miljöförändringar hör ihop med rättvisefrågor – lokalt som globalt. Vi reser till Sápmi för att utforska hur skogsbruk,  vindkraft, gruvdrift och klimatförändringar påverkar miljörättvisa och samiska rättigheter.

Under kursen möter vi aktivister, forskare och representanter för urfolk och miljöorganisationer för att diskutera vår tids viktigaste fråga: hur kan vi skapa en mer hållbar och rättvis värld?

Kurstid: 23 augusti – 17 december 2021

Sista anmälningsdag: Kursen planeras inte starta VT 2022

Studieomfattning: 50 %

 CSN: Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Kursens delmoment:

  1. Introduktion (1 vecka)
  2. Klimat- och miljörättvisa (5 veckor)
  3. Fördjupning: Sápmi (5 veckor)
  4. Studieresa till Sápmi (preliminärt 1-12 november 2021)
  5. Fördjupningsprojekt (3 veckor)

Studieresa till Sápmi

I kursen ingår en frivillig studieresa till Sápmi (preliminära datum 1-12 november 2021). Preliminära resmål är Älvsbyn, Jokkmokk, Kiruna och Abisko. Studieresan bekostas av deltagarna själva.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande resor. Om det bedöms som icke lämpligt att genomföra studieresan i maj 2021 kan resan komma att skjutas fram eller ställas in.

Kursens olika teman utgår från ett globalt perspektiv med fokus på den svenska delen av Sápmi, där effekterna av klimatförändringarna redan är påtagliga. Vi fördjupar oss i frågan om varför urfolk och ekonomiskt fattiga människor, i synnerhet kvinnor, drabbas hårdare av miljöförstöring än andra människor?

Vi lär oss om hur rasism, kolonialism och patriarkala strukturer skapar social orättvisa kopplad till klimat- och miljöproblem. Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som du är särskilt intresserad av med stöd av kunnig kursledare.

Närträffar

Vi har tre närträffar under kursen, preliminära datum 28-29/8, 9-10/10, 11-12/12. Träffarna äger rum på Österlens Folkhögskola. Under träffarna får du möjlighet att utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare på plats och online. Träffarna är inte obligatoriska men innehållsrika – så vi uppmuntrar dig att delta om du har möjlighet. Om det bedöms som icke lämpligt att samlas på folkhögskolan pga. COVID-19 kommer träffarna att ske digitalt. Datumen kan komma att ändras.

Lärplattform

Vi arbetar via Google Classroom. Varje vecka får du ett utskick om respektive delmoment med tillhörande kursmaterial och uppgift. Kursmaterialet består av strömmande videoföreläsningar, textutdrag, poesi, musik, och filmer. En del av materialet kommer att vara på engelska. Vi kommer att “mötas” via Meet-appen på Google Classroom för att ha samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring. Gästföreläsningar kan också ges via Google classroom.

 Preliminära hålltider för kursen:

23 augusti: kursstart

28-29 augusti: helgträff på Österlens folkhögskola

9-10 oktober: helgträff på Österlens Folkhögskola

1-12 november: studieresa till Sápmi

11-12 december: helgträff på Österlens Folkhögskola

17 december: kursen slutar

Serviceavgift: Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Kursledare: Karin Edstedt, karin.edstedt@osterlen.fhsk.se

Karin Edstedt brinner för rättvisefrågor och har länge engagerat sig i klimatrörelsen. Karin har en masterexamen i International Environmental Studies och har representerat en internationell ungdomsorganisation på FN:s klimatförhandlingar ett flertal gånger. Hon har tidigare arbetat/studerat i Ghana, Sydafrika och Bryssel.

Texter av Karin:

“Lokalbefolkningen i Uganda betalar för svenskarnas utsläpp” – ETC

The benefits that (only) capital can see? Resource access and degradation in industrial carbon forestry, lessons from the CDM in Uganda” – Geoforum (97)

Projektarbeten gjort av tidigare deltagare på kursen: 
Projektarbete av Emelie Isaksen: https://whatmakesaforest.myportfolio.com/
Projektarbete av Hanna Wretmark: https://www.youtube.com/watch?v=5KAAooDOprw&t=4s
Projektarbete av Emmie Edding:  Sagan om förtrollningen som gick att bryta
Projektarbete av Teresia Jonsson:  Återbrukad flagga_Sápmi
Linnéa Henningsson: Poesi för livet
Nadja Nilsson: Broderi

 

Citat från  tidigare deltagare:

_________________________________
”Att gå ”En rättvis och hållbar värld ” är ett sätt att få uppleva peppig aktivism och ett stimulerande, alternativt och deltagande lärande. Kursen är upplagd på ett sätt som gör att den känns stimulerande både för en person som precis hört ordet klimaträttvisa för första gången och för en person som sitter med en kandidat i liknande ämne på fickan – och mixen av människorna som sökt sig till kursen gör att diskussionerna alltid känns lärorika och aldrig blir trista. Kursen, kursledaren och gemenskapen har fått en att känna sig taggad på både jobb och vardag och någonstans har ett hopp tänts om att vi är många som vill kämpa för hållbar förändring – nu har vi fler verktyg på fickan!”
_________________________________
”En otroligt givande och innehållsrik kurs där jag lärt mig så mycket om miljö- och klimaträttvisa med Sápmi som exempel. Kursmaterialet har lett till många tankar, fördjupade diskussioner och verkligen gett mig en lust att fördjupa mig ytterligare i de här otroligt viktiga frågorna. Tack!”

_________________________________

Foto: Extinction Rebellion Sverige. Aktivisterna på bilden heter Lan Pham, Henrik Andersson, Astrid Lindstrand Tuorda och Karin Styrén

Ladda ner kursbeskrivning som PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Lärare: Karin Edstedt
E-post: karin.edstedt@osterlen.fhsk.se
Telefon: 0417-280 31