Entreprenör ekoturism-Distans

Entreprenör ekoturism-distanskurs

Kursbeskrivning

Sverige är en attraktiv destination där de tillgängliga natur- och kulturupplevelserna spelar stor roll som drivkraft. Hit kommer människor för att uppleva landets värdefulla, orörda natur och välbevarade kulturarv. Turismen är en bransch som växer snabbt, det för med sig både möjligheter och utmaningar. Hur kan man utveckla en unik och känslig resurs utan att den samtidigt förlorar sitt värde.

Kursen Entreprenör ekoturism finns till för dig som vill skapa enastående natur- och kulturupplevelser med en tydlig hållbarhetsprofil. Med fast utgångspunkt i hållbarhetskriterierna får du lära dig att utveckla och bedriva en verksamhet inom besöksnäringen som tar ansvar såväl socialt som miljömässigt och med långsiktig hållbar lönsamhet. I samtliga kursmoment kommer du att få träffa yrkesverksamma experter och turismentreprenörer som föreläsare, alla med gedigen erfarenhet inom sina områden.

Kursen är utformad för dig som vill starta en ny eller utveckla en befintlig verksamhet. Det kan både vara ett eget företag eller en verksamhet inom en större organisation. Utbildningen är en 40 veckor lång affärsutvecklingsprocess med fokus på att ge dig verktyg, kunskaper och insikter som behövs för att genomföra din affärsidé på ett hållbart sätt. Det är därför viktigt att du har en produkt- eller affärsidé att arbeta med genom kursen olika moment. Kursen är anpassad för att kunna genomföras parallellt med t ex egenföretagande.

 

Sista ansökningsdag
30 juni 2021

Kursstart 30 augusti 2021 – 17 juni 2022

 • Kursen är nätbaserad (Google Classroom/Zoom).
 • Undervisningen är kostnadsfri.
 • Kursen är studiemedelsberättigad hos CSN.
 • Studierna bedrivs på deltid 50%.
 • I kursplanen ingår fyra fysiska tematräffar, obligatorisk närvaro vid minst två tematräffar. Träffarna genomförs endast om rådande pandemirestriktioner tillåter.
 • Delar av kursmaterialet och föreläsningarna är på engelska.
 • Det är viktigt att du har tillgång till dator med internetuppkoppling.
 • Kursen utformas till viss del utifrån deltagarnas behov och önskemål.
 • Bedömning sker främst utifrån inlämnade studieuppgifter, engagemangsnivå och deltagande.
 • Alla deltagare ska utifrån sina förutsättningar vara aktiva och beredda att delta i diskussioner, grupparbeten och att ge konstruktiv feedback till andra deltagare. Samarbetet är en viktig del av folkhögskolornas grundtanke, och att lära av varandra. Utbildningen ges på distans.

Undervisningen är upplagd i olika kursmoment med en till två föreläsningar varje vecka. Samtliga föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. Deltagarna får också möjlighet att delta i gruppdiskussioner via video eller forum. Arbetet bygger till stor del på självständigt arbete, delaktighet och disciplin med t ex inlämningsuppgifter.

Tematräffar
Vid fyra tillfällen under kursen arrangeras fysiska tematräffar, ofta med föreläsningar eller besök hos framgångsrika ekoturismföretagare eller aktörer inom branschen. En inspirerande möjlighet att möta några av branschens föregångare och tillfälle att utvecklas tillsammans med de andra kursdeltagarna.

Varje tematräff har en tydlig koppling till aktuellt kursavsnitt med praktiska övningar. Kursdeltagarna betalar sina egna omkostnader såsom resa, mat och boende. Deltagarna ska delta vid minst två tematräffar.

Tematräff 1: Uppstart och introduktion ekoturism, 17-19 september
Österlens Folkhögskola, Tomelilla.
Vi rekommenderar att ni är med på denna första träff för att få möjlighet att lära känna övriga deltagare inför kursen. På fredag kväll, den 17 september klockan 19.00, arrangerar vi gemensam middag i Tomelilla.

Tematräff 2: Organisation, värdskap och säkerhetsarbete (inkl ABC- och HLR-utbildning), 13-14 november
Österlens Folkhögskola, Tomelilla.

Tematräff 3: Produktutveckling
Tid och plats ej bestämd.

Tematräff 4: Presentationer examensarbete
Tid och plats ej bestämd.

 

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

Serviceavgift 600 kr
I denna ingår:
Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar.

 1. Kursupplägg
 2. Moment 1: Introduktion Entreprenör ekoturism
  Moment 2: Introduktion ekoturism och hållbarhetsarbetet i praktiken
  Moment 3: Planering, organisation och säkerhet
  Moment 4: Värdskap, ledarkompetens och service
  Moment 5: Kommunikation: Interpretation av landskapets natur- och kulturmiljöer
  Juluppehåll 
  Moment 6: Entreprenörskap och företagande – introduktion affärsplan och verksamhetsplan
  Moment 7: Varumärke, marknadsföring och försäljning
  Moment 8: Produktutveckling – utveckla din idé
  Moment 9: Examensarbete

Litteratur
Deltagaren ansvarar för inköp av eventuell kurslitteratur.

Några citat från deltagare på kursen:
”Jag har funderat ett tag på att starta ett ekoturismföretag, men har aldrig klivit över tröskeln. Kursen har motiverat mig att komma igång, och i sommar startar jag upp mitt företag. Varje delmoment i kursen har följt uppbyggnaden av företaget.”
Mats Bergsten, Dalarna

”Efter denna kurs skulle vi kunna jobba som konsult åt företag som vill bli ekocertifierade”
Sophie Storbjörk, Boden

”Läsåret på distanskursen Entreprenör Ekoturism har gett mig så mycket nya insikter, idéer och nya vänner. Jag är så tacksam att jag fick möjlighet att vara med på ”tåget” och ta del av det här värdefulla entreprenörsnätverket!”
Camilla Linnér, Dalarna

”Jag tycker att det har varit en väldigt spännande och intressant kurs. Man har fått lära sig mycket om naturen och hur den påverkas av turismen och vad man kan göra för att minska miljöförstöringen. Det har varit många intressanta och givande föreläsningar, diskussioner och besöksmål. Och man har fått lära sig hur man startar upp ett företag och alla steg på vägen. Verkligen en kurs jag rekommenderar” 
Emelie Axelsson, Kreta

Ansökan och antagningsbesked
Här ansöker du. Du bifogar ett personligt brev som beskriver varför du vill gå utbildningen samt en beskrivning av den idé eller verksamhet som du vill utveckla.

 • Personligt brev max 2000 tecken.
 • Beskrivning av den verksamhetsidé du vill starta eller utveckla och dina förväntningar på kursens upplägg, max 4000 tecken.
 • CV med sammanställning av din bakgrund.

Inga formella förkunskaper krävs. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt. Antagningsbesked lämnas senast 4 veckor efter sista ansökningsdag. Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Intyg och certifikat
Efter avslutad kurs får du ett kursintyg på att du har fullföljt utbildningen.

Kontakt
Du som vill veta mer om kursen Entreprenör ekoturism kan kontakta:
Petter Gustafsson, kursansvarig

Kursledare
Petter Gustafsson

Kurslängd
2 terminer (40 veckor), deltid 50%

Utbildningsform
Distanskurs med tematräffar

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare

Petter Gustafsson 

Telefon: 0417-280 00
Epost: petter.gustafsson@osterlen.fhsk.se