Entreprenör ekoturism-Distans

Entreprenör ekoturism-distanskurs

Kursbeskrivning

Ingen planerad kurstart under hösten 2022

Sverige är en attraktiv destination där landets tillgängliga natur- och är viktiga drivkrafter. Hit kommer människor för att uppleva landets värdefulla, orörda natur och välbevarade kulturarv. Turismen är en bransch som växer snabbt, det för med sig både möjligheter och utmaningar. Hur kan man utveckla en unik och känslig resurs utan att den samtidigt förlorar sitt värde.

Kursen Entreprenör ekoturism finns till för dig som vill skapa enastående natur- och kulturupplevelser med en tydlig hållbarhetsprofil. Med fast utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen (https://www.globalamalen.se/) och GSTCs (https://www.gstcouncil.org/) hållbarhetskriterier för besöksnäringen får du lära dig att utveckla och bedriva en verksamhet som tar ansvar såväl socialt som miljömässigt och med långsiktig hållbar lönsamhet.

I alla kursmoment träffar du yrkesverksamma experter och turismentreprenörer som föreläsare, alla med gedigen erfarenhet inom sina områden. Kursen är utformad för dig som vill starta en ny eller utveckla en befintlig verksamhet. Det kan både vara ett eget företag eller en verksamhet inom en större organisation. Utbildningen är en 40 veckor lång affärsutvecklingsprocess med fokus på att ge dig verktyg, kunskaper och insikter som behövs för att genomföra din affärsidé på ett hållbart sätt. Det är därför viktigt att du har en produkt- eller affärsidé att arbeta med genom kursen olika moment. Kursen är anpassad för att kunna genomföras parallellt med t ex egenföretagande. Beräknad studietid är 12-14 timmar i veckan.

 

Sista ansökningsdag
Ingen planerad kurstart under hösten 2022

Kurstider

 • Kursen är en nätbaserad distanskurs (Google Classroom/Zoom).
 • Undervisningen är kostnadsfri.
 • Studierna bedrivs på deltid 50%.
 • I kursplanen ingår fyra fysiska tematräffar. Träffarna genomförs endast om rådande pandemirestriktioner tillåter.
 • Delar av kursmaterialet och föreläsningarna är på engelska.
 • Det är viktigt att du har tillgång till dator med internetuppkoppling.
 • Kursen utformas till viss del utifrån deltagarnas behov och önskemål.
 • Bedömning sker främst utifrån inlämnade studieuppgifter, engagemangsnivå och deltagande.
 • Alla deltagare ska utifrån sina förutsättningar vara aktiva och beredda att delta i diskussioner, grupparbeten och att ge konstruktiv feedback till andra deltagare. Samarbetet är en viktig del av folkhögskolornas grundtanke, och att lära av varandra.

Undervisningen
Undervisningen är upplagd i olika kursmoment med en till två föreläsningar varje vecka. Fast föreläsningstid måndag 09.30-12.00. Samtliga föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. Deltagarna får också möjlighet att delta i gruppdiskussioner via video eller forum. Arbetet bygger till stor del på självständigt arbete, delaktighet och disciplin med inlämningsuppgifter.

Tematräffar
Vid fyra tillfällen under kursen arrangeras fysiska tematräffar, ofta med föreläsningar eller besök hos framgångsrika ekoturismföretagare eller aktörer inom branschen. En inspirerande möjlighet att möta föregångare inom hållbar besöksnäring och ett tillfälle att utvecklas tillsammans med de andra kursdeltagarna. Varje tematräff har en tydlig koppling till aktuellt kursavsnitt med praktiska övningar.

Tematräff 1: Uppstart och introduktion ekoturism, Österlens Folkhögskola, Tomelilla.

Tematräff 2: Kundupplevelsen – värdskap och praktisk guideteknik

Tematräff 3: Produktutveckling

Tematräff 4: Presentationer examensarbete

Kursdeltagarna betalar sina egna omkostnader såsom resa, mat och boende (Datum kommer våren 2022).

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

Serviceavgift 600 kr
I denna ingår:
Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar.

Kursupplägg
Moment 1: Introduktion Entreprenör ekoturism (1v)

Moment 2: Introduktion ekoturism och hållbarhetsarbetet i praktiken (6v)

Moment 3: Kundupplevelsen – att möta och överträffa besökarens förväntningar (6v)

Moment 6: Entreprenörskap och företagande – affärsidén och din affärsplan (3v)

Juluppehåll

Moment 8: Produktutveckling – utveckla din hållbara upplevelse (8v)

Moment 7: Varumärke, marknadsföring och försäljning (6v)

Moment 9: Examensarbete (10v)

Några citat från deltagare på kursen:

”Jag har funderat ett tag på att starta ett ekoturismföretag, men har aldrig klivit över tröskeln. Kursen har motiverat mig att komma igång, och i sommar startar jag upp mitt företag. Varje delmoment i kursen har följt uppbyggnaden av företaget.”

Mats Bergsten, Dalarna

”Efter denna kurs skulle vi kunna jobba som konsult åt företag som vill bli ekocertifierade”
Sophie Storbjörk, Boden

 

”Läsåret på distanskursen Entreprenör Ekoturism har gett mig så mycket nya insikter, idéer och nya vänner. Jag är så tacksam att jag fick möjlighet att vara med på ”tåget” och ta del av det här värdefulla entreprenörsnätverket!”

Camilla Linnér, Dalarna

 

”Jag tycker att det har varit en väldigt spännande och intressant kurs. Man har fått lära sig mycket om naturen och hur den påverkas av turismen och vad man kan göra för att minska miljöförstöringen. Det har varit många intressanta och givande föreläsningar, diskussioner och besöksmål. Och man har fått lära sig hur man startar upp ett företag och alla steg på vägen. Verkligen en kurs jag rekommenderar”

Emelie Axelsson, Kreta

 

Ansökan och antagningsbesked
I din ansökan ska du bifoga ett personligt brev som beskriver varför du vill gå utbildningen samt en beskrivning av den idé eller verksamhet som du vill utveckla.

 • Personligt brev max 2000 tecken.
 • Beskrivning av den verksamhetsidé du vill starta eller utveckla och dina förväntningar på kursens upplägg, max 4000 tecken.
 • CV med sammanställning av din bakgrund.

Inga formella förkunskaper krävs. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt. Antagningsbesked lämnas senast 4 veckor efter sista ansökningsdag. Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Kursintyg
Efter avslutad kurs får du ett kursintyg om du har fullföljt utbildningen.

Kontakt
Vill du veta mer om kursen Entreprenör ekoturism kan du kontakta:
Kursledare: Petter Gustafsson
E-post: petter.gustafsson@edu.osterlen.fhsk.se

Kurslängd
2 terminer (40 veckor), deltid 50%

Utbildningsform
Distanskurs med tematräffar

Lärare

Petter Gustafsson
Telefon: 0417-280 00
Epost: petter.gustafsson@osterlen.fhsk.se