Föräldrautbildning

Kursen vänder sig till dig som förälder, med en ungdom eller ung vuxen som har autismspektrumtillstånd.

Här får du möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och kunskap om svårigheter och utsatthet, men också glädjen i att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Som kursdeltagare får ni möjlighet att ge varandra stöd och hitta en gemenskap som kan ge utbyte för hela livet.
Kursen har varit väldigt uppskattad av tidigare deltagare.

Vi som leder kursen heter Cecilia Konradsson Skeppar, verksamhetsansvarig på skolans utbildningar för deltagare med diagnosen autismspektrumtillstånd, samt Helena Bengtsson, kurator. Tillsammans har vi en bred erfarenhet av att arbeta med ungdomar med autismspektrumtillstånd. Vi kommer genom föreläsningar och samtal kring olika teman, försöka skapa tillfällen för dig att vidareutvecklas som person och i rollen som förälder.

Några exempel på teman

  • Hur förs resonemanget kring diagnoser och aktuell forskning.
  • Vilka möjligheter till stöd finns?
  • Vuxna barn – öka självständigheten.
  • Framtidsutsikter i stort och smått.

Ni är varmt välkomna!

Kursdatum
INSTÄLLD

Avgifter och resor

Deltagaravgift för kost och logi i enkelrum: 2800 kr

Deltagaravgift för kost och logi del i dubbelrum: 2500 kr

Deltagaravgift för lunch och fika: 1000 kr

Det kan finnas möjlighet att söka bidrag för kost och logi samt resor hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
För mer information kontakta SPSM eller besök: www.spsm.se
Det går också bra att kontakta Helena Bengtsson.

Ansökan föräldrakurs

Helena Bengtsson
Telefon:
0417-280 32
Epost:
helena.bengtsson@osterlen.fhsk.se