Förberedande kurs till Säkerhetsutbildningen 10 veckor

Nu finns möjligheten för dig som behöver läsa in Svenska 1 (eller motsvarande SVA) att göra detta för att kunna söka vidare till säkerhetsutbildningen. Integrerat i svenskundervisningen kommer det även att finnas samhällskunskap, juridiska begrepp inom säkerhetsbranschen, yrkessvenska och branschkunskap. Ni får dessutom en breddad inblick i bevakningsbranschen.

Utbildningens innehåll

 • Svenska 1 eller motsvarande SVA
 • Samhällskunskap
 • Idrott
 • Yrkessvenska
 • Yrkesorientering
 • Juridiska begrepp

Studietakt 100 %

Grundkrav

 • Vara 20 år. (eller fylla 20 år under pågående utbildning)
 • Svenskt personnummer.
 • Godkänt betyg i Svenska Grund
 • Bosatt i Sverige i minst fem år.
 • Vara fysiskt frisk.
 • Behärska svenska språket i tal och skrift.
 • Vara ostraffad. Är du dömd eller misstänkt för brott rekommenderar vi att du kontaktar oss.

Kostnader
Serviceavgift 600:- vilken täcker kostnader för olycksfallsförsäkring, kopiering, utskrifter, internet, tidningar samt samkväm på skolan.

CSN
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Intyg och Utbildningsbevis
Du får ett studieintyg när du har slutfört utbildningen med godkända resultat i Svenska 1 eller motsvarande SVA.

Mer information om kursen
Kursen genomförs på Österlens Folkhögskola i Tomelilla. Är du intresserad av att bo på skolan så erbjuder vi internatplatser.
För att kunna söka vidare till Säkerhetsutbildningen efteråt så krävs godkända betyg och lämplighet. Även ett godkänt utdrag ut belastningsregistret via Länsstyrelsen krävs. Detta kostar 1200:-. Genomförd och godkänd förberedelsekurs ger inte per automatik garanterad plats till säkerhetsutbildningen utan plats till den kursen söks separat.

Kurstid
13 december 2021 – 18 februari 2022.

Sista ansökningsdag
8 december 2021

Kontaktperson
Jonny Branting
E-post: jonny.branting@osterlen.fhsk.se

Kontakt

Jonny Branting
E-post: jonny.branting@osterlen.fhsk.se
Tel: 0417-280 00