Förberedelsekurs Certifierad Naturguide

Förberedelsekurs Certifierad naturguide är ett samarbete med Naturturismföretagen, som på uppdrag av NTYN (Naturturismföretagen Yrkesnämnd) certifierar naturguider. Under kursen lär du dig ett professionellt arbetssätt för att kunna leverera bra hållbara upplevelser förgästen. Målet med kursen är att du ska vara väl förberedd inför din certifiering som naturguide.

Certifieringen är en kvalitetssäkring av dig som naturguide. Uppdrags- och arbetsgivare får ett neutralt omdöme att använda vid rekrytering av guider. Samtidigt får du som guide ett yrkesbevis som är personligt. Dessutom får gästen får en kvalitetsmärkning som borgar för en säker, trygg och inspirerande upplevelse.
Här kan du läsa mer om certifieringen: https://certifieradnaturguide.se/

Kursinformation

  • Studieform: Distansutbildning med två fysiska möten, varav ett är certifieringstillfälle.
  • Studietakt: 50%
  • Kurslängd: 12 veckor
  • Workshop naturguidning 12-13 maj,, Österlens folkhögskola i Tomelilla
  • Certifieringstillfällen är måndag 22 maj i Tomelilla och måndag 29 maj i Örebro. Boka din plats här: certifieradnaturguide.se/evenemang. Du kan delta på valfritt certifieringstillfälle 12 månader efter kursavslut.

Max 35 deltagare. Alla är välkomna att söka. Ansökande med godkänt kursintyg från kursen Entreprenör ekoturism har förtur.

Kursen är mestadels nätbaserad men har en fysisk träff, en tvådagars workshop kring praktisk guidning. Du behöver själv boka uppguidningstillfälle genom www.certifieradnaturguide.se. Vi kommer att gå igenom detta steg under kursen.  Kursen är studiemedelsberättigad hos CSN. Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Bedömning görs av inlämningsuppgift för godkänd kurs. Deltagaren ansvarar för inköp av eventuell kurslitteratur.
Undervisningen är kostnadsfri.
Serviceavgift 600kr.

Övrig information

Engagemang: Alla deltagare ska utifrån sina förutsättningar vara aktiva och delta i diskussioner, grupparbeten och ge konstruktiv feedback till andra deltagare. Samarbete och samlärande är en viktig del av folkhögskolornas grundtanke, att lära av och med varandra. Deltagarna får också möjlighet att delta i gruppdiskussioner via video eller forum. Arbetet bygger till stor del på självständigt arbete, delaktighet och självdisciplin med till exempel inlämningsuppgifter.

Preliminär kursplan

V 9: Genomgång av Google Classroom samt introduktion
V 10: Om certifieringen
V 11: Vad är en guidad tur och varför/ditt syfte?
V 12: Interpretation del 1
V 13: Guidning, filosofi och allemansrätten
V 14: Storytelling
V 15: Påsklov
V 16: Guida om din närmiljö
V 17: Värdskap
V 18: Interpretation del 2
V 19: Certifieringsförberedelse
V 19: 12-13 maj – träff Tomelilla
V 20: Sammanfattning av kursen och övriga frågor
V 21: Avslut och hur livet som guide kan se ut

Avgifter: Anmälan och inbetalning av service- och certifieringsavgifter krävs för att delta på kursen. Avgift ska vara erlagd senast vid kursstart. Avgifterna är ej återbetalningsbara efter kursstart. I certifieringsavgiften ingår en uppguidning (arrangeras av Naturturismföretagen).

Närvaro: Deltagaren ska tillgodogöra sig föreläsningar online. Föreläsningarna spelas in för de som vill repetera föreläsningen, men de består av mycket gruppdiskussioner som inte kommer att spelas in.

Kunskapsprov: Inlämningsuppgift under kursen. Du behöver även göra en teoretisk del kopplat till själva certifieringen.

Praktik: För att kunna delta i certifieringsprocessen ska du kunna styrka minst två guidningar per år de senaste två åren genom intyg från uppdragsgivare. Alternativt kan den sökande visa upp intyg från utbildningar där den sökande genomfört guidningar inom ramen för utbildningen. I kursen ingår två dagars praktisk guidning som kursdeltagaren också kan tillgodoräkna sig.

HLR: För att kunna delta i certifieringsprocessen krävs genomförd utbildning i Första hjälpen med HLR (L-(C)ABCDE eller motsvarande), som ej är äldre än tre år. Denna ingår ej i kursen.

Certifiering: Fysisk närvaro är obligatorisk vid certifiering. Österlens folkhögskola arrangerar ett certifieringstillfälle tillsammans med Naturturismföretagen efter kursavslut. Deltagare som ej har möjlighet att delta kan också boka in sig till en öppen grupp vid ett annat certifieringstillfälle (https://certifieradnaturguide.se/evenemang/). Den erlagda certifieringsavgiften är giltig 12 månader efter kursslut.

Ansökan och antagningsbesked

Ansökan: Ansökan till kurs sker via Österlens folkhögskola (Schoolsoft) och ska innehålla: Personligt brev: Gör en kort personlig beskrivning om din erfarenhet av guidning eller att leda grupper samt hur du tänker dig att använda utbildningen i framtiden. Det är viktigt att du i brevet anger om du uppfyller kraven på praktik samt utbildning i förstahjälpen med HLR, eller hur du planerar att tillgodogöra dig detta innan certifiering.

Du som har praktik samt relevant sjukvårdsutbildning kan bifoga intyg för dessa:
Intyg praktik: Intyg från arbetsgivare eller kursintyg som styrker tidigare erfarenhet som guide
Intyg utbildning Första hjälpen med HLR (max 3 år)
Österlens folkhögskola gör urvals bedömning.
Länk till ansökan: Förberedelsekurs Certifierad Naturguide
Kursstart: Tisdag 28e februari 2023
Kursavslut: 28 maj 2023
Digitala träffar sker tisdagskvällar kl 18-20.30
Den fysiska träffen sker i Tomelilla i 12-13 maj
Sista ansökningsdag: 12 februari 2023

Kontakt

Du som vill veta mer om Förberedelsekurs Certifierad naturguide kan kontakta:
Alexander Baker
Epost: alexander.baker@osterlen.fhsk.se
Mobil: 073-041 30 75

Läs mer om certifieringen:

Certifierad naturguide är en nationell certifiering med syfte att garantera lägstanivån för en guides leverans ur gästens perspektiv. Helt enkelt är den branschstandard för guider som jobbar ute. Under 2020 rullades systemet ut och en växande skara guider guidar upp och blir certifierade. Certifierad naturguide fyller ett behov för både gäst och företag/leverantör; att göra enklare val. Gästen väljer upplevelser som leds av certifierade guider. Företagen använder certifieringen som ett kriterium vid rekrytering av medarbetare. Certifieringen är personlig. https://certifieradnaturguide.se/ NTYN är huvudman för Certifierad naturguide. NTYN bildades 2017 med syfte att arbeta för introduktionen av naturturism in i Naturbruksprogrammet på gymnasiet. Sedan 2022 är NTYN huvudman för certifieringen. https://naturturismensyrkesnamnd.se/

Lärare

 

Alexander Baker
Epost: alexander.baker@edu.osterlen.fhsk.se
Mobil: 073-041 30 75