Förberedelsekurs Certifierad Naturguide

Kursbeskrivning – Ny kursstart 1 mars (tidigare 1 februari)
Den svenska naturen lockar allt fler besökare, både svenska och utländska. Därför behövs det fler professionella naturguider som arbetar med ett tydligt kvalitets-, hållbarhets- och säkerhetsperspektiv.

Förberedelsekurs Certifierad naturguide är ett samarbete med Naturturismföretagen, som på uppdrag av FUN (Föreningen Nationell norm för utbildning av naturguider) certifierar naturguider. Under kursen lär du dig ett professionellt arbetssätt för att kunna leverera bra hållbara upplevelser för gästen. Målet med kursen är att du ska vara väl förberedd inför din certifiering som naturguide.

Certifieringen är en kvalitetssäkring av dig som naturguide. Uppdrags- och arbetsgivare får ett neutralt omdöme att använda vid rekrytering av guider. Samtidigt får du som guide ett yrkesbevis som är personligt. Dessutom får gästen får en kvalitetsmärkning som borgar för en säker, trygg och inspirerande upplevelse.

Här kan du läsa mer om certifieringen: https://certifieradnaturguide.se/

Kursinformation

 • Studieform: Distansutbildning med två fysiska möten, varav ett är certifieringstillfälle.
 • Studietakt: 50%
 • Kurslängd: 10 veckor
 • Workshop naturguidning 9-10 april, Österlens folkhögskola i Tomelilla
 • Certifieringsdagar Österlen 5 samt 6 maj (du bokar dig in en av dagarna).. Boka din plats här: https://certifieradnaturguide.se/evenemang/).  Du kan delta på valfritt certifieringstillfälle 12 månader efter kursavslut.

Max 35 deltagare. Alla är välkomna att söka. Ansökande med godkänt kursintyg från kursen Entreprenör ekoturism har förtur.

 • Kursen är mestadels nätbaserad men har två fysiska träffar, en tvådagars workshop kring praktisk guidning samt själva uppguidningsdagen.
 • Kursen är studiemedelsberättigad hos CSN
 • Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon
 • Bedömning av inlämningsuppgift för godkänd kurs.
 • Deltagaren ansvarar för inköp av eventuell kurslitteratur.
 • Undervisningen är kostnadsfri.
 • Serviceavgift 600kr samt certifieringsavgift 3500kr (ordinarie pris 5000kr+moms). Certifieringsavgiften är giltig 12 månader efter kursavslut.

Övrig information
Engagemang: Alla deltagare ska utifrån sina förutsättningar vara aktiva och delta i diskussioner, grupparbeten och ge konstruktiv feedback till andra deltagare. Samarbete och samlärande är en viktig del av folkhögskolornas grundtanke, att lära av och med varandra. Deltagarna får också möjlighet att delta i gruppdiskussioner via video eller forum. Arbetet bygger till stor del på självständigt arbete, delaktighet och självdisciplin med till exempel inlämningsuppgifter.

Avgifter: Anmälan och inbetalning av service- och certifieringsavgifter krävs för att delta på kursen. Avgift ska vara erlagd senast vid kursstart. Avgifterna är ej återbetalningsbara efter kursstart. I certifieringsavgiften ingår en uppguidning (arrangeras av Naturturismföretagen).

Närvaro: Deltagaren ska tillgodogöra sig föreläsningar online. Föreläsningarna spelas in för de som vill repetera föreläsningen, men de består av mycket gruppdiskussioner som inte kommer att spelas in.

Kunskapsprov: Godkänd på kunskapsprov samt inlämningsuppgift under kursen.

Praktik: För att kunna delta i certifieringsprocessen ska du kunna styrka minst två guidningar per år de senaste två åren genom intyg från uppdragsgivare. Alternativt kan den sökande visa upp intyg från utbildningar där den sökande genomfört guidningar inom ramen för utbildningen. I kursen ingår två dagars praktisk guidning som kursdeltagaren också kan tillgodoräkna sig.

HLR: För att kunna delta i certifieringsprocessen krävs genomförd utbildning i Förstahjälpen med HLR (L-(C)ABCDE eller motsvarande), som ej är äldre än tre år. Denna ingår ej i kursen.

Certifiering: Fysisk närvaro är obligatorisk vid certifiering. Österlens folkhögskola arrangerar ett certifieringstillfälle tillsammans med Naturturismföretagen efter kursavslut. Deltagare som ej har möjlighet att delta kan också boka in sig till en öppen grupp vid ett annat certifieringstillfälle (https://certifieradnaturguide.se/evenemang/). Den erlagda certifieringsavgiften är giltig 12 månader efter kursslut. Misslyckas du och vill göra ett nytt försök betalar du själv kostnad för omcertifiering (2000kr + moms).

Ansökan och antagningsbesked
Ansökan: Ansökan till kurs sker via Österlens folkhögskola (Schoolsoft) och ska innehålla:

 • Personligt brev: Gör en kort personlig beskrivning om din erfarenhet av guidning eller att leda grupper samt hur du tänker dig att använda utbildningen i framtiden. Det är viktigt att du i brevet anger om du uppfyller kraven på praktik samt utbildning i förstahjälpen med HLR, eller hur du planerar att tillgodogöra dig detta innan certifiering.

Du som har praktik samt relevant sjukvårdsutbildning kan bifoga intyg för dessa:

 • Intyg praktik: Intyg från arbetsgivare eller kursintyg som styrker tidigare erfarenhet som guide
 • Intyg utbildning Första hjälpen med HLR (max 3 år)

Österlens folkhögskola gör urvals bedömning.
Länk till ansökan: https://osterlenfhskse.wpengine.com/ansokan/

 • Kursstart: 1 mars 2022
 • Kursavslut: 10 maj 2022
 • Sista ansökningsdag: 13 februari 2022

Kontakt
Du som vill veta mer om Förberedelsekurs Certifierad naturguide kan kontakta:
Alexander Baker
Epost: alexander.baker@edu.osterlen.fhsk.se

Mobil: 073-041 30 75

Läs mer:
Certifierad naturguide är en nationell certifiering med syfte att garantera lägstanivån för en guides leverans ur gästens perspektiv. Helt enkelt är den branschstandard för guider som jobbar ute. Under 2020 rullades systemet ut och en växande skara guider guidar upp och blir certifierade. Certifierad naturguide fyller ett behov för både gäst och företag/leverantör; att göra enklare val. Gästen väljer upplevelser som leds av certifierade guider. Företagen använder certifieringen som ett kriterium vid rekrytering av medarbetare. https://certifieradnaturguide.se/

Föreningen Nationell norm för utbildning av naturguider (FUN)
Sedan 2017 har föreningen varit engagerad i att ta fram ett certifieringssystem för naturguider, tillsammans med Visita, Svenska Turistföreningen, Naturturismföretagen, Svenska Kanotförbundet, CNV på Sveriges Lantbruksuniversitet, Lärande i Sverige AB samt Naturum Sverige. Det har lett fram till att föreningen nu är huvudman för certifierad naturguide.
https://www.utbildningsnorm-naturguider.se/

 

Lärare

Alexander Baker
Epost: alexander.baker@edu.osterlen.fhsk.se
Mobil: 073-041 30 75