Höj din hälsa

Hösten 2020 startar Österlens folkhögskola en ny hälsokurs!
Vill du få mer kunskap om hur du kan påverka din hälsa?
Vill du utvecklas, må bättre och stärka dig själv?
Då är detta kursen för dig.

Studietakt
50 %

Kurstid
31 augusti -18 december

Sista ansökningsdag:
9 augusti, bifoga ett personligt brev med en kort beskrivning av vem du är och varför du vill gå kursen.

Serviceavgift
Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Kursinformation
Många vet att sunda vanor skulle hjälpa men tycker det är svårt att komma igång på egen hand och klara hålla hälsosamma vanor. Du kan vara i en ny livssituation såsom föräldraskap, pension, ha separerat, sjukskrivning eller arbetslöshet. Du kan ha någon ohälsa, ha tappat goda vanor du haft förut eller vill investera i din hälsa och framtid.

Kursen är på distans med 3 närträffar på skolan. Dessa träffar är inte obligatoriska och föreläsningarna kommer att läggas upp på internet i efterhand. Mellan träffarna arbetar du hemma utifrån givna teman och uppgifter individuellt som vi sedan reflekterar kring tillsammans.

Kursen är en introduktionskurs med fokus på självreflektion och att prova göra annorlunda.

Vi går igenom och jobbar med hälsans mest grundläggande delar.
Vi pratar om vad som hindrar en och vad som kan få en att lyckas.

Kursens 4 teman:

1. Psykisk hälsa
Psykisk hälsa är en väldigt viktig del under hela livet som det pratas allt mer om. Vi går igenom enkla fysiska, sociala, mentala saker du kan göra som ger stor effekt. Effekt som kan komma direkt och som du kan bygga upp ett skydd för framtiden med. Du får reflektera på egen hand och tillsammans med kurskamrater samt göra övningar.

2. Fysisk aktivitet
Den fysiska hälsan kan variera under livet. Du behöver inte alls vara intresserad av sport men din kropp behöver rörelse. Du får lära dig om smidighet, motion och styrka. Vad det kan ge och hur du enkelt kan träna på din nivå.

3. Återhämtning
För mycket aktivitet och inre stress/oro stör den avslappning och sömn vi behöver för att kunna ha god hälsa. Du får lära dig och träna hur du blir mer avslappnad och kan sova gott.

4. Kost
Vi ska äta varje dag och maten du väljer spelar stor roll. Den påverkar din energi, ditt humör, förmåga att koncentrera dig och din hälsoutveckling på sikt. Vi pratar om allt fantastiskt maten kan ge oss och kommer igång att utifrån enkla råd göra bra val som smakar gott.

Kursen följer nationella riktlinjer för kost och fysisk aktivitet. Vi diskuterar även hinder som kan finnas att ta hänsyn till och går igenom anpassningar men fokuserar på det vi kan göra.

Bra hälsovanor kan ge dig mer energi, större lugn, känna dig nöjd med dig själv, mer glädje i livet och känsla av kraft att möta utmaningar. Kursen vill hjälpa dig att komma igång nu i höst och göra din förändring i trevlig gemenskap med andra.

Kontakt


Jessica Eliasson
kansli@osterlen.fhsk.se

0417-280 00