Internationell kurs Urfolk – Distanskurs

Internationell kurs Urfolk – Distanskurs

Internationell kurs Inriktning Hawaii/Stilla Havet och Sapmi med tonvikt på hållbar utveckling, urfolk och mänskliga rättigheter .

Vill du lära dig mer om urfolk? Vad innebär begreppet urfolk? Vill du lära dig på plats i Honolulu och University of Hawaii?

Då ska du söka till vår distansutbildning och passa på att åka till Hawaii och ta del av hawaiianska föreläsares och aktivisters kunskap.

Urfolks situation, kulturer och förhållande till sin omgivning uppmärksammas i allt högre grad. Österlens folkhögskola har sedan 50 år arrangerat internationella kurser och de senaste 15 åren också haft ett särskilt fokus på urfolk.

Kursen har en tvärvetenskaplig inriktning och ger en introduktion till urfolk globalt och en specialisering på Kanaka Maoli, Hawaiis ursprungliga invånare samt Sapmi. Beskrivet i traditionella skolämnen ingår historia, geografi, statskunskap, internationell rätt, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i kursen.

Träffar
Vi har två träffar under kursen. I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna.

Fältstudieresa
Som en del av kursen ingår en tre veckor lång fältstudieresa till Hawaii.  För att resan ska genomföras krävs ett visst antal deltagare. Situationen i Hawaii rymmer de flesta frågeställningar och problem som urfolk världen över ställs inför och tillsammans med University of Hawaii har vi ett program som utarbetats under 15 år med universitetsföreläsningar, studiebesök och volontärverksamhet. För att få en djupare inblick i det traditionella förhållandet mellan människor och naturen tillbringar vi stora delar av tiden utomhus i den unika miljön. Det finns också möjlighet att besöka andra öar i Hawaii förutom Oahu. OBS! Glöm inte att kolla vårt bildgalleri

Kostnader för fältstudieresan är c:a 16 000 kr. Flygbiljett inkl. inresetillstånd 9500 kr, boende 21 dagar (hostel eller på universitets Campus) 5000 kr och transporter 1500 kr. Mat och personliga kostnader är ej inräknade. Kostnaderna är beräknade vid en dollarkurs på 8.75 sek.

Kurslitteratur
Vi använder oss i huvudsak av vårt kurskompendium, filmer och inspelade föreläsningar. En bok som rekommenderas är Stephen Corry´s Tribal Peoples for tomorrows world, Freeman Press.

Lärplattform
Vi arbetar via Google Classroom.

Serviceavgift
300 kr. I denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffarna.

Kurstid
INSTÄLLD

Studieomfattning
50 %

CSN-berättigad
Ja

Mats Andersson
Telefon:
0417-280 00
Epost:
mats.andersson@osterlen.fhsk.se

Kerstin Blohmé