AST Konstskolan Unikum

Konstskolan Unikum

Konstskolan Unikum är en grundläggande konstutbildning som vänder sig till kreativa människor som har en högfungerande autism. Här arbetar vi i mindre grupper och kan ge dig extra stöd och tid . Vi vänder oss till dig som tycker om färg och form.  Du gillar att skapa, både digitalt och med dina händer. Du vill utveckla ditt bildspråk och lära dig mer om olika konsttekniker.

Vi erbjuder:

 • Miljöer som skapar förutsättningar för att utvecklas både i sin kreativitet och som person.
 • Små undervisningsgrupper (max 7 deltagare/klassrum).
 • Sammanhängande skoldag med regelbundna tider.
 • Tillgång till pedagogiskt stöd under hela skoldagen (en lärare och en assistent/klassrum).
 • Tydlig pedagogik och en lugn arbetsmiljö.

Att hitta sitt eget sätt att uttrycka sig genom bild och form ger en ökad självkänsla.

Vi lägger stor vikt vid att du ska kunna utveckla just dina styrkor och intressen. Här får du öva på att  ta eget ansvar och att arbeta både självständigt och i grupp. Detta utvecklar den sociala förmågan och bidrar till att självförtroendet växer.

Vi tar emot sökande från hela Sverige och du kan bo på vårt internat.
Utbildningen är uppdelad i två basår och ett påbyggnadsår. Du söker ett år i taget och kan själv välja hur många år du vill gå.
Vi erbjuder två veckors prova på kurser under hela läsåret.

Första och andra året
Du får lära dig grunderna i flera olika konstnärliga tekniker.
Vi fokuserar en hel del på att lära känna varandra och att träna på att arbeta ensamma och i grupp. I takt med dina ökade kunskaper och din förmåga att arbeta koncentrerat får du möjlighet att hitta och utveckla ditt eget bildspråk.

Påbyggnadsåret
Vid sidan om den lärarledda undervisningen väljer du ett projektarbete som kan sträcka sig över hela läsåret. I projektarbetet fördjupar du dig i ett tema och/eller en speciell teknik.

Varje vår brukar vi ha en offentlig utställning.

Ämnen på schemat
Skapande
Foto
Dokumentation
Grupptid
Tillval

Serviceavgift
För de deltagare som inte bor på skolan tar vi ut en serviceavgift. Du som studerar på Österlens folkhögskola betalar 900 kr per termin i serviceavgift. I denna ingår:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Tillgång till internet
 • Tillgång till tidningar
 • Fotostatkopiering för undervisning
 • Datautskrifter för undervisning
 • Samt samkväm på skolan

Fritidsämnen

 • Aktiv fritid
  Ämnet aktiv fritid syftar till att deltagaren får träna upp en medvetenhet kring olika fritidsaktiviteter, intresseområden och hobbies. Att utveckla och tillämpa denna medvetenhet är en del i socialiseringsprocessen gällande att medverka i samhället.
 • Boendekunskap
  Ämnet boendekunskap syftar till att ge deltagaren en god grund i färdigheter och kunskap gällande det egna boendet. Att utveckla dessa färdigheter med användbar kunskap kring hemmet är en del i självständighetsprocessen och det livslånga lärandet.
 • Livskunskap
  Ämnet livskunskap syftar till att ge deltagaren en god självkännedom med många insikter och färdigheter inom sociala sammanhang men även ge en djupare förståelse i funktionsnedsättningen Aspergers syndrom. Att tydliggöra dessa insikter och färdigheter är en del i processen att växa som människa och bli oberoende.
 • Internat och fritidsverksamhet
  På internaten finns det alltid personal i tjänst, även sovande jour. Det finns personal även på helgerna. Internaten är dock stängda under alla lov. Personalen finns alltid till hands som samtalsstöd i olika situationer och för att uppmuntra och stödja vid olika behov. Fritiden är uppdelad i två olika områden.

Ansökan
Ansökningsprocessen börjar med ett studiebesök. Därefter ansöker du till en två veckors prova på kurs. Efter prova på perioden kan man söka till kursen. Vänligen kontakta skolan för mer information.

Kurstider
HT 2022, 18 augusti – 21 december
Kursuppehåll vecka 52 och 1
VT 2023, 9 januari – 9 juni

Lovdagar
Höstlov: 31/10 2022 – 4/11 2022 (vecka 44)
Sportlov: 20/2 2023 – 24/2 2023 (vecka 8)
Påsklov: 3/4 2023 – 10/4 2023 (vecka 14)

 


Kontakt
Robert Dirksen
Verksamhetsansvarig AST utbildningar
robert.dirksen@osterlen.fhsk.se
Telefon: 0417-280 04
Mobil: 0709-381099

 

 

Kontakt

Robert Dirksen
Verksamhetsansvarig AST utbildningar

robert.dirksen@osterlen.fhsk.se
Telefon: 0417-280 04
Mobil: 0709-381099