Konstskolan Unikum/NPF

Konstskolan Unikum

Konstskolan Unikum är en grundläggande konstutbildning som riktar sig till personer med en  neuropsykiatrisk diagnos eller en kognitiv funktionsnedsättning. Vi arbetar i små grupper och kan ge dig extra stöd och tid och vi vänder oss till dig som tycker om färg och form. Du gillar att skapa, både digitalt och med dina händer. Du vill utveckla ditt bildspråk och lära dig mer om olika konst tekniker.

Vi erbjuder:

 • Miljöer som skapar förutsättningar för att utvecklas både i sin kreativitet och som person.
 • Små undervisningsgrupper (max 7 deltagare/klassrum).
 • Sammanhängande skoldag med regelbundna tider.
 • Tillgång till pedagogiskt stöd under hela skoldagen (en lärare och en assistent/klassrum).
 • Tydlig pedagogik och en lugn arbetsmiljö.

Att hitta sitt eget sätt att uttrycka sig genom bild och form ger en ökad självkänsla.

Vi lägger stor vikt vid att du ska kunna utveckla just dina styrkor och intressen. Här får du öva på att  ta eget ansvar och att arbeta både självständigt och i grupp. Detta utvecklar den sociala förmågan och bidrar till att självförtroendet växer.

Vi tar emot sökande från hela Sverige och du kan bo på vårt internat.
Utbildningen är uppdelad i två basår och ett påbyggnadsår. Du söker ett år i taget och kan själv välja hur många år du vill gå.
Vi erbjuder två veckors prova på kurser under hela läsåret.

 

 

Första och andra året
Du får lära dig grunderna i flera olika konstnärliga tekniker.
Vi fokuserar en hel del på att lära känna varandra och att träna på att arbeta ensamma och i grupp.I takt med dina ökade kunskaper och din förmåga att arbeta koncentrerat får du möjlighet att hitta och utveckla ditt eget bildspråk.

Påbyggnadsåret
Vid sidan om den lärarledda undervisningen väljer du ett projektarbete som kan sträcka sig över hela läsåret. I projektarbetet fördjupar du dig i ett tema och/eller en speciell teknik.

Varje vår brukar vi ha en offentlig utställning och i år har har Konstskolan Unikum sin utställning 2020 på distans.

https://sites.google.com/edu.osterlen.fhsk.se/distansutstllning/startsida

Ämnen på schemat
Skapande
Foto
Dokumentation
Grupptid
Tillval

Följ oss på Instagram

Serviceavgift
Du som studerar på Österlens folkhögskola betalar 900 kr per termin i serviceavgift. I denna ingår:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Tillgång till internet
 • Tillgång till tidningar
 • Fotostatkopiering för undervisning
 • Datautskrifter för undervisning
 • Samt samkväm på skolan

Bor du på vårt personalbemannade internat får du ett helhetsperspektiv när det gäller studier, boende och fritid.  Du får stöd i att öva upp dina färdigheter i det vardagliga, så som till exempel matlagning, tvätt och städning som en förberedelse inför ett självständigt vuxenliv. På internatet får du också stöd i att bygga upp en meningsfull och aktiv fritid. Se mer under fliken Bo på skolan.

Kursstart
19 augusti 2021 – 22 december 2021
10 januari 2022 – 10 juni 2022

Lovdagar:
Höstlov: 1/11 2021 – 5/11 2021 (vecka 44)
Sportlov: 21/2 2022 – 25/2 2022 (vecka 8)
Påsklov: 11/4 2022 – 18/4 2022 (vecka 15)

 

 

Kontakt

kansli@osterlen.fhsk.se
0417-280 00