AST Konstskolan Unikum

Konstskolan Unikum

Konstskolan Unikum är en grundläggande konstutbildning som vänder sig till kreativa
människor som har en högfungerande autism. Här arbetar vi i mindre grupper och kan ge dig
extra stöd och tid. Vi vänder oss till dig som tycker om färg och form.  Du gillar att skapa,
både digitalt och med dina händer. Du vill utveckla ditt bildspråk och lära dig mer om olika
konsttekniker.

Vi erbjuder:

 • Miljöer som skapar förutsättningar för att utvecklas både i sin kreativitet och som person.
 • Små undervisningsgrupper (max 7 deltagare/klassrum).
 • Sammanhängande skoldag med regelbundna tider.
 • Tillgång till pedagogiskt stöd under hela skoldagen (en lärare och en assistent/klassrum).
 • Tydlig pedagogik och en lugn arbetsmiljö.

Att hitta sitt eget sätt att uttrycka sig genom bild och form ger en ökad självkänsla.

Vi lägger stor vikt vid att du ska kunna utveckla just dina styrkor och intressen. Här får du öva
på att ta eget ansvar och att arbeta både självständigt och i grupp. Detta utvecklar den
sociala förmågan och bidrar till att självförtroendet växer.

Vi tar emot sökande från hela Sverige och du kan bo på vårt internat.
Utbildningen är uppdelad i två basår och ett påbyggnadsår. Du söker ett år i taget och kan
själv välja hur många år du vill gå. Vi erbjuder två veckors prova på kurser under hela läsåret.

Första och andra året
Du får lära dig grunderna i flera olika konstnärliga tekniker.
Vi fokuserar en hel del på att lära känna varandra och att träna på att arbeta ensamma och i grupp.
I takt med dina ökade kunskaper och din förmåga att arbeta koncentrerat får du möjlighet att hitta och utveckla ditt eget bildspråk.

Påbyggnadsåret
Vid sidan om den lärarledda undervisningen väljer du ett projektarbete som kan sträcka sig över hela läsåret. I projektarbetet fördjupar du dig i ett tema och/eller en speciell teknik.

Varje vår brukar vi ha en offentlig utställning.

Ämnen på schemat
Skapande
Foto
Dokumentation
Grupptid

Dagelev eller bo på internat

På Unikum kan du delta som dagelev eller bo på internat. Helheten, att bo på skolans
internat under tiden du studerar, i kombination med fritidsämnen, aktiviteter och
studiebesök ger många insikter och färdigheter. Detta är en del i processen att växa som
människa, något du har chansen att göra på Österlens folkhögskola.

Internat och fritidsverksamhet

På internaten finns det alltid personal i tjänst, även sovande jour. Det finns personal även på
helgerna. Internaten är dock stängda under alla lov. Personalen finns alltid till hands som
samtalsstöd i olika situationer och för att uppmuntra och stödja vid olika behov. Fritiden är
uppdelad i olika områden.

 • Aktiv fritid
  Ämnet aktiv fritid syftar till att deltagaren får träna upp en medvetenhet kring olika
  fritidsaktiviteter, intresseområden och hobbies. Att utveckla och tillämpa denna
  medvetenhet är en del i socialiseringsprocessen gällande att medverka i samhället.
 • Boendekunskap
  Ämnet boendekunskap syftar till att ge deltagaren en god grund i färdigheter och
  kunskap gällande det egna boendet. Att utveckla dessa färdigheter med användbar
  kunskap kring hemmet är en del i självständighetsprocessen och det livslånga
  lärandet.
 • Livskunskap
  Ämnet livskunskap syftar till att ge deltagaren en god självkännedom med många
  insikter och färdigheter inom sociala sammanhang men även ge en djupare förståelse
  i funktionsvariation autismspektrumtillstånd. Att tydliggöra dessa insikter och
  färdigheter är en del i processen att växa som människa och bli oberoende.

 

Ansökan
Ansökningsprocessen börjar med ett studiebesök. Därefter ansöker du till en två veckors
prova på kurs. Efter prova på perioden kan man söka till kursen. Vänligen kontakta skolan
för mer information.

 

Ekonomi

Undervisningen på Konstskolan Unikum är kostnadsfri för deltagare över 18 år.
Kontakta oss för mer information om vad som gäller om du är under 18 år.
Kostnad för kurslitteratur/material tillkommer, samt en serviceavgift på 1000 kr/termin. Alla
konstverk du gör blir dina egna.

Inackordering


Om du vill bo på skolans personalbemannade internat och ta del av skolans omfattande
fritidsverksamhet är det förknippat med en inackorderingskostnad. Utöver kostnaden för
kost och logi tillkommer en kostnad för det personliga stödet i boende och rutiner i vardagen
samt kostnad för fritidspedagoger och aktiviteter.
I kostnad för kost och logi ingår serviceavgift med 1000 kr/termin.

Har du frågor kring kostnader och finansiering av inackordering eller studiestöd kan du
kontakta oss.

 

 

 

Kontakt

Robert Dirksen
Verksamhetsansvarig AST utbildningar

robert.dirksen@osterlen.fhsk.se
Telefon: 0417-280 04
Mobil: 0709-381099