Mandela och det nya Sydafrika

Mandela och det nya Sydafrika – Distanskurs

Vem var Nelson Mandela egentligen som människa? Hur kommer det sig att just han kom att frigöra Sydafrika från systematisk rasåtskillnad, bli en världskänd förebild som fortsätter inspirera oss att välja jämlikhet, tolerans och försoning framför främlingsfientlighet, hat och våld?

Kursupplägg
I denna kurs utgår vi från Sydafrika idag, vi tittar på vilket samhälle Mandela ärvde och hur arvet efter honom har förvaltats. Kursen består av tio delmoment.

  1. Introduktion – Sydafrika idag
  2. Land och folk
  3. Historia fram till 1948
  4. Apartheid
  5. Förhandlingsprocessen
  6. Övergångsperioden 1990 till 1994
  7. Sanningskommissionen
  8. Från Mandela till Ramaphosa
  9. Samtida röster
  10. Sydafrika i omvärlden

 Fältresa
I kursen ingår en två till tre veckor lång resa, vecka 43, 44 och 45. Vi flyger till Johannesburg, besöker Nelson Mandela Foundation, några museer och utställningsplatser, varpå vi åker kustvägen längs med Garden Route till Kapstaden med två-tre stopp för övernattning och studiebesök.
Fältresan kommer i sin helhet gå på ca 20 000: -, exklusive flygresa (4 500 -7 000). Det krävs ett visst antal deltagare för att resan ska genomföras. Den som inte har möjlighet att delta på resan fortsätter studera på distans på hemmaplan.

Kurstid
26 augusti 2019 – 24 januari 2020

Sista anmälningsdag
31 juli

Studieomfattning
50 %

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Lärplattform
Vi arbetar via Google Classroom. Varannan vecka får du ett utskick om respektive delmoment med tillhörande kursmaterial och uppgift. Kursmaterialet består av Power-Point presentationer, strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och bilder. Kortare musikkonserter och stand-up föreställningar är också delar av kursmaterialet. I slutet av varje delmoment gör vi ett Quiz och ”möts” på distans via antingen Skype konferenser och/eller Google Classroom och har samtal om det vi har lärt oss och reflekterar kring utifrån delmomentens frågeställningar.

Träffar
Vi har två träffar under kursen, 21/9-22/9 och 30/11-1/12. Du får i samband med dessa, utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare online och på plats.
I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna.

Serviceavgift
Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Lärare
Jana Karlsson Nabudere

Jana.nabudere@osterlen.fhsk.se
Göran Göransson
goran.goransson@osterlen.fhsk.se

kontakt

jana.nabudere
Telefon:
0417-28000
Epost:
jana.nabudere@osterlen.fhsk.se