MEI / Integrationsutvecklare

MEI/Integrationsutvecklare – Distanskurs

Arbetar du med integrationsfrågor eller med att utveckla en inkluderande arbetsplats? Har du personalansvar och/eller behöver du verktyg för att skapa större förståelse för hur man kan dra nytta av kulturella olikheter? Vill du öka din eller dina medarbetares kompetens inom området?

Då är detta något för dig!

 • 16 veckors deltidsstudier
 • Kursens omfattning är motsvarande 75 %
 • Utbildningen är CSN-berättigad
 • Innefattar 4 obligatoriska träffar på Österlens Folkhögskola. Möjlighet till övernattning på skolans internat finns i mån av plats.

 

Genom åren har vi fått många nya medborgare till Sverige från andra länder och kulturer. Detta är berikande för vårt samhälle och arbetsliv. Samtidigt ställer det krav på att vi vågar släppa på gamla mönster, mötas och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper för att bli medskapare i vårt framtida samhälle.

För kunna arbeta inkluderande och integrerande krävs förståelse av vad som startar olika typer av migration, hur detta administreras (eller inte), och vilka konsekvenser det så småningom kan få på individnivå.

Med denna bas tar vi oss genom vår lagstiftning och myndighetsutövning för att slutligen lägga huvudfokus på de olika processer och strategier som alla inblandade i samhället kan dra nytta av.

Blocken vi kommer att arbeta med är:

 • Global Migration – Legala, politiska och etiska aspekter
 • Mottagning och Etablering – Rättsliga aspekter ur ett myndighetsperspektiv
 • Integration 1 – Socioekonomiska aspekter
 • Integration 2 – Sociokulturella aspekter

Inför varje träff finns kurslitteratur att läsa in. Viktiga gruppdiskussioner som är både nätbaserade och sker under träffarna tillkommer. Individuella inlämningsuppgifter ges kontinuerligt.

Som slutarbete tas ett projekt/arbetssätt fram, som ni direkt har användning för i er verksamhet och som ger konkreta möjligheter att arbeta med ett integrerande/inkluderande förhållningssätt.

 

Målet är att man efter avslutad utbildning fått större förståelse och fler verktyg för hur mångkultur och ett integrerande arbetssätt kan utveckla en organisation/arbetsplats.

Undervisningen på Österlens folkhögskola är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur och material. En serviceavgift på 600 kr tas ut.

 • Godkända gymnasiebetyg/motsvarande krävs.
 • Erfarenhet inom integrationsområdet är värdefullt.
 • Studierna bedrivs via digital plattform – Google Classroom.  Där ges löpande handledning, hålls diskussionsforum, ges nyheter och information samt alla uppgifter.

Serviceavgift 600 kr
I denna ingår:
Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar.

Kursstart
INSTÄLLD

Sista ansökan
4 juli 2019

Kontaktperson för MEI/Integrationsutvecklare
Charlotta Åberg
charlotta.aberg@osterlen.fhsk.se
0417-280 00

Charlotta Åberg
Telefon:
0417-280 00
Epost:
charlotta.aberg@osterlen.fhsk.se

Kerstin Blohmé