Certifierad Naturguide

Den svenska naturen lockar allt fler besökare, både svenska och utländska. Därför behövs det fler professionella naturguider som arbetar med ett tydligt kvalitets-, hållbarhets- och säkerhetsperspektiv.

Kursen Certifierad naturguide är ett samarbete med Naturturismföretagen, som på uppdrag av FUN (Föreningen Nationell norm för utbildning av naturguider) certifierar naturguider. Under kursen lär du dig ett professionellt arbetssätt för att kunna leverera bra upplevelser för gästen, med hänsyn till markägare och andra intressenter.

Kursinformation

  • Studieform: Distansutbildning med två fysiska möten
  • Studietakt: 50%
  • Kurslängd: 9 veckor
  • Kursstart: 21 september 2020
  • Kursavslut: 22 november 2020
Kursplanering:
Onlineföreläsning tisdag 22 september 09.00 – 12.00
Onlineföreläsning tisdag 6 oktober 09.00 – 12.00
Fysisk träff: Learnshop praktisk naturguidning 19-20 oktober, Tomelilla
Onlineföreläsning tisdag 3 november 09.00 – 12.00
Uppkörning och certifiering 19-20 november, plats med hänsyn till deltagarna

Eget arbete och inlämningsuppgifter mellan föreläsningarna

Praktik

För att kunna delta i certifieringsprocessen ska kunna styrka minst två guidningar per år de senaste två åren genom intyg från uppdragsgivare. Alternativt kan den sökande visa upp intyg från utbildningar där den sökande genomfört guidningar inom ramen för utbildningen. I kursen ingår två dagars praktisk guidning (Learnshop) som kursdeltagaren också kan tillgodoräkna sig.

Avgifter

Anmälan och inbetalning av 3500 kr i service- och certifieringsavgifter krävs för att delta på kursen (500 kr i serviceavgift och 3000 kr i certifieringsavgift, ordinarie avgift för certifiering är 5000kr). Avgift ska vara erlagd senast vid kursstart. Avgifterna är ej återbetalningsbara efter kursstart.

Sista ansökningsdag
30 augusti 2020.

I mån av plats tar vi emot efteranmälningar fram till kursstart. Max 24 deltagare. Alla är välkomna att söka. Ansökande med godkänt intyg från kursen Entreprenör ekoturism har förtur.

Kursen är nätbaserad (Google Classroom/Zoom)
Undervisningen är kostnadsfri
Kursen är studiemedelsberättigad hos CSN
Det är viktigt att du har tillgång till dator med internetuppkoppling
Bedömning sker i form av personlig bedömning och möjlig certifiering av Naturturismföretagen.
Deltagaren ansvarar för inköp av eventuell kurslitteratur.

Klicka på länken nedan för mer info och kursplanering
Info certifierad naturguide