Odling och självhushållning för nybörjare-distans

Odling och självhushållning för nybörjare

Komma igång med odling
Grunderna för att komma igång med en egen odling.
Snabba sätt att bygga upp en egen odling.
Vad bör man tänka på när man planerar en odling?

Skörda, ta tillvara och självhushållning
Lär dig grunderna att ta tillvara det trädgården har att bjuda på.
Safta, sylta, lägga in och torka.
Grunderna i att göra eget tvål och städmedel. 

Grönsaker, jorden och odlingsmetoder
Lär dig grunderna av olika odlingsmetoder.
Hur ta du bäst hand om din jord?
Vad bör du tänka på vid valet av grönsaker?

Vinterodling/inomhusodling
Lär dig grunderna i vinter- och inomhusodling.
Vad, när, var och hur odlar man på vintern?
Hur och vad odlar man inne?

Lärplattform
Vi jobbar i Google Classroom. Där läggs upp schema, uppgifter och mestadels av kontakten sker där. Videomöten har vi i Google Meet.
Inloggningsuppgifter till vårt Google får ni strax innan kursstart.

Vi lär tillsammans och kursen planeras utifrån deltagarens intresse. Det är därför viktig med ett aktivt deltagande i kursen. Ni kommer att jobba mycket individuellt. Kursen är upplagd så att ni ska kunna jobba samtidigt som ni läser kursen, men kursen är på 50% och kräver en hel del arbete. Det finns en del samarbete mellan deltagarna under kursen och tiderna för era Meet kommer ni överens om tillsammans i gruppen.  Ni förväntas delta i sex av våra Meet träffar.
Vi kommer att ha Meet i små grupper med mig som hel eller halvklass och på närträffarna kan man delta via Meet. 

Närträffar
På våra närträffar diskuterar och bearbetar vi det vi har jobbat med, arbetar praktiskt och ibland har vi olika föreläsare. Vid närträffarna kan ni delta på plats eller via Google Meet. 

Närträffarna kan behövas ställas in eller planeras om. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Ni kommer att arbeta med ett odlings/trädgårdsprojekt som löper genom hela kursen.
Datum för när träffarna kommer ni få vid antagningen.

Studietakt
50 %

Kurstid
16 augusti – 3 december

Sista ansökningsdag:
31 maj, bifoga ett personligt brev med en kort beskrivning av varför du vill gå kursen.

Serviceavgift
Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson:
Jennifer Kirkland Persson