Odling och självhushållning Grundkurs-distans

Odling och självhushållning Grundkurs – distans

Vi följer hela odlingssäsongen från när den första frön ska sås till det skördas och tas tillvara och allt där emellan.
Vi utgår från dessa ämnen.

Kom igång med odlingen


Grunderna för att komma igång med en egen odling.
Snabba sätt att bygga upp en egen odling.
Vad bör man tänka på när man planerar en odling?

Skörda, ta tillvara och självhushållning


Lär dig grunderna att ta tillvara det trädgården har att bjuda på.
Safta, sylta, lägga in och torka.
Grunderna i att göra eget tvål och städmedel.

Grönsaker, jorden och odlingsmetoder


Lär dig grunderna av olika odlingsmetoder.
Hur ta du bäst hand om din jord?
Vad bör du tänka på vid valet av grönsaker? 

Vinterodling/inomhusodling


Lär dig grunderna i vinter- och inomhusodling.
Vad, när, var och hur odlar man på vintern?
Hur och vad odlar man inne?

 

Lärplattform


Vi jobbar i Google Classroom. Där läggs upp schema, uppgifter och mestadels av kontakten sker där. Videomöten har vi i Google Meet.
Inloggningsuppgifter till vårt Google classroom får ni strax innan kursstart.

Vi lär tillsammans och kursen planeras utifrån deltagarens intressen. Det är därför viktig med ett aktivt deltagande i kursen. Kursen är upplagt så att ni ska kunna jobba samtidigt som ni läser den. Det finns en del samarbete mellan deltagarna under kursen, tiderna för era Meet kommer ni överens om tillsammans i gruppen. Ni förväntas att delta aktiv i Meet och i våra classroom.

Ett antal Meet kommer att erbjudas ha under kursen. I era små grupper, med mig i hel eller halvklass och närträffarna kommer delvis vara via Meet.

Närträffar


Närträffar är på helgen. Datum för dessa får ni vid antagningen. På våra närträffar diskuterar och bearbetar vi det vi har jobbat med, arbetar praktiskt och ibland har vi olika gästföreläsare. Närträffarna kan ni delta i på plats och även delvis via Google Meet.

Datum för närträffarna får ni vid antagningen.

Projekt

Ni kommer att arbeta med ett odlings/trädgårdsprojekt som löper genom hela kursen.

Kurslängd
1år

Studietakt
25%

Kurstid
23 januari- 10 november 2023

Ledig påskvecka

Uppehåll: 1-30 juli

Sista ansökansdag
24 oktober 2022 kl 12:00 bifoga ett personligt brev med en kort beskrivning varför du vill gå kursen och lite om dina odlings erfarenheter.Serviceavgift
Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.CSN
Kursen är CSN-berättigad men för att få studiemedel måste man studera på minst 50%. Eftersom denna kurs är på 25 % måste du samtidigt studera en annan kurs på minst 25%. Det går bra att studera på annan folkhögskola, komvux etc.
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson:
Jennifer Kirkland Persson