Odling och självhushållning Grundkurs-distans

Odling och självhushållning Grundkurs– distans

Vi följer hela processen genom odlingssäsongen, från det ögonblick de första fröna sås till
den avslutande skörden och allt däremellan, när grödan tas om hand och omvandlas till användbara produkter.

KOM IGÅNG MED ODLINGEN

Grunderna för att komma igång med en egen odling.
Snabba sätt att bygga upp din odling.
Vad bör man tänka på när man planerar sin odling?

SKÖRDA, TA TILLVARA OCH SJÄLVHUSHÅLLNING

Lär dig grunderna i att ta tillvara det trädgården har att bjuda på.
Safta, sylta, lägga in och torka mm.
Grunderna i att göra egen tvål och eget städmedel.

GRÖNSAKER, JORDEN OCH ODLINGSMETODER

Lär dig grunderna av olika odlingsmetoder.
Hur tar du bäst hand om din jord?
Vad bör du tänka på vid valet av grönsaker?

VINTERODLING/INOMHUSODLING

Lär dig grunderna i vinter- och inomhusodling.
Vad, när, var och hur odlar man på vintern?
Hur och vad odlar man inne?

LÄRPLATTFORM OCH UNDERVISNING

Vi jobbar i Google Classroom. Där läggs upp schema, uppgifter och
mestadels av kontakten sker där. Videomöten har vi på Google Meet,
tillsammans med lärare eller i smågrupper. Mötena sker onsdagar, udda
veckor.
Inloggningsuppgifter till vårt Google classroom får ni strax innan kursstart.
Vi lär tillsammans och kursen planeras utifrån deltagarnas intressen. Det är
därför viktigt med aktivt deltagande i kursen. Kursen är upplagt så att ni ska
kunna jobba samtidigt som ni läser den. Kursen bygger på samarbete
mellan deltagarna. Tiderna för smågrupps-Meet kommer att vara onsdagar

(daggrupp eller kvällsgrupp väljs vid kursstart) Du förväntas att delta aktivt i
Meet och i våra classroom för att få godkänt för kursen.
Vid antagning får du en litteraturlista som du själv tillhandahåller.

NÄRTRÄFFAR

Närträffar är planerade följande helger (med reservation för eventuella förändringar). Dessa Närträffar är obligatoriska och kan även följas digitalt. Läs mer

PROJEKT

Ni kommer att arbeta med ett odlings/trädgårdsprojekt som löper genom hela kursen. 

 

 

KONTAKT
JENNIFER KIRKLAND PERSSON

Jennifer.Kirkland-Persson@osterlen.fhsk.se

KURSTID

VT, 2024-01-08 –  2024-06-30
HT, 2024-07-31 –  2024-10-25

STUDIEOMFATTNING

25%

SERVICEAVGIFT

Serviceavgiften är 700 kr per kurs. I denna ingår:

  • Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar
CSN

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

Kursen är CSN-berättigad men för att få studiemedel måste man studera på
minst 50%. Eftersom denna kurs är på 25 % måste du samtidigt studera en
annan kurs på minst 25%. Det går bra att studera på annan folkhögskola,
komvux etc.

SISTA ANSÖKNINGSDAG

Pågående kurs