Odling och självhushållning Fördjupningskurs – distans

Odling och självhushållning Fördjupningskurs – distans
Nu kan du läsa en fördjupningskurs i odling och självhushållning hos oss.
Har du tidigare läst Odling och självhushållning för nybörjare hos oss eller har annan odlingserfarenhet och vill fördjupa dig i dessa ämnen? Då är detta kursen för dig.

Ämnen vi kommer att fördjupa oss i är:

Serieodling/ odla året om
Vad är serieodling?
Kan man odla året om i vårt klimat?
Vilka fördelar finns det med att odla året om?
Vi planera och testa serieodling i våra hemmaodlingar.

Självhushållning/självförsörjande
Vad betyder det att vara självförsörjande?
Vi sätter upp egna självförsörjande mål och undersöker hur vi kan lyckas uppnå dessa målen.
Vi lär oss om att ta tillvara skörden på olika sätt.
Vad kan jag göra själv hemma? Tvål, hudkräm, städmedel mm detta kommer ni att lära er.

Mångfald i odlingen
Olika grönsaker, perenna grönsaker, frukt, bär, blommor
Hur bör vi tänka vid val av olika grönsaker, bär och blommor? Hur tar vi hand som dessa på bästa sättet?
Bi och insekter: Deras roll i våra odlingar. Hur bör vi tänka och göra så insekter trivs hos oss?
Vi läser och lär oss om skadedjur och hur vi kan bekämpa dessa på ett naturligt sätt.
Vi arbetar för ett ökat mångfald i våra odlingar.

 

Lärplattform
Vi jobbar i Google Classroom. Där läggs upp schema, uppgifter och mestadels av kontakten sker där. Videomöten har vi i Google Meet.
Inloggningsuppgifter till vårt Google classroom får ni strax innan kursstart.

Vi lär tillsammans och kursen planeras utifrån deltagarens intressen. Det är därför viktig med ett aktivt deltagande i kursen. Kursen är upplagt så att ni ska kunna jobba samtidigt som ni läser den. Det finns en del samarbete mellan deltagarna under kursen, tiderna för era Meet kommer ni överens om tillsammans i gruppen. Ni förväntas att delta aktiv i Meet och i våra classroom.

Ett antal Meet kommer att erbjudas ha under kursen. I era små grupper, med mig i hel eller halvklass och närträffarna kommer delvis vara via Meet.

Närträffar
Närträffar är på helgen. På våra närträffar diskuterar och bearbetar vi det vi har jobbat med, arbetar praktiskt, dela med oss av våra odlings erfarenheter och ibland har vi olika gästföreläsare. Närträffarna kan ni delta i på plats och även delvis via Google Meet.

Datum för närträffarna får ni vid antagningen.

Projekt
Ni kommer att arbeta med ett odlings/trädgårdsprojekt som löper genom hela kursen.

Studietakt
25%

Kurstid
31 januari- 28 oktober 2022
Kursuppehåll v. 27-30

Sista ansökansdag
15 oktober 2021 bifoga ett personligt brev med en kort beskrivning varför du vill gå kursen och lite om dina odlings erfarenheter.

Serviceavgift
Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

CSN
Kursen är CSN-berättigad men för att få studiemedel måste man studera på minst 50%. Eftersom denna kurs är på 25 % måste du samtidigt studera en annan kurs på minst 25%. Det går bra att studera på annan folkhögskola, komvux etc.
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson:
Jennifer Kirkland Persson