Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildning

med komplett väktarutbildning (VU1, VU2)
Österlens folkhögskola i samverkan med BYA Väktarskolan.

Utbildningens innehåll

 • Värdegrund – Etik – Moral
 • Arbetspsykologi – Grupprocesser – Samarbetsförmåga
 • Bemötande – Förhållningssätt – Yrkesetik.
 • Konflikthantering
 • Juridik – Allmän
 • Bevakningsjuridik – Rättsvårdande myndigheter
 • Regler som styr bevakningsbranschen
 • Arbetsmarknad – Branschavtal – AG/AT-organisationer
 • Arbetsmiljö – hot och våld
 • Bevakning och hjälpmedel
 • Friskvård – Kost – Sömn
 • Fysisk aktivitet
 • Självförsvar
 • Sjukvård – HLR
 • Droger
 • Brandutbildning
 • Diskrimineringsgrunder – DO
 • Tekniska hjälpmedel vid bevakning
 • FAP 573-1 och PMFS 2017:10

Studietakt 100 %

APL
APL ingår i de 15 utbildningsveckorna och genomförs i  samarbete med BYA och företag i bevakningsbranschen.

Kostnader
Utdrag ur belastningsregistret via Länsstyrelen kostar 1200:- och ska betalas in i samband med att man blivit antagen i första  steget.
Serviceavgift 600 kr/kurs, vilken täcker kostnader för olycksfallförsäkring, kopiering, utskrifter, internet, tidningar samt samkväm på skolan. Betalas in i samband med kursstart.

Arbetskläder under APL kostar ca 2300:-.

CSN
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Intyg och Utbildningsbevis

Du får ett studieintyg när du har slutfört utbildningen samt ett utbildningsbevis utfärdat av BYA Väktarskolan.

Kursen genomförs på Österlens folkhögskola i Tomelilla.
Skolan erbjuder internatplatser om du är intresserad av boende.

Mer information om kursen
Österlens folkhögskola

Jonny Branting
0417-280 00

Grundkrav
För att kunna söka till Säkerhetsutbildningen behöver du:

 • Svenskt personnummer.
 • Vara 20 år. (eller fylla 20 år under pågående utbildning)
 • Godkänt betyg i Svenska 1.
 • Bosatt i Sverige i minst fem år.
 • Vara fysiskt frisk.
 • Behärska svenska språket väl i tal och skrift.
 • Vara ostraffad. Är du dömd eller misstänkt för brott rekommenderar vi att du kontaktar oss.
 • Enligt Polismyndighetens rättsavdelning FAP 573-1 vara godkänd av Länsstyrelsen för att kunna påbörja praktisk yrkesträning, APL. Ansökan om godkännande görs via BYA. Väktarskolan. Denna avgift 1200 kronor står kursdeltagaren själv för.
 • Innan antagning genomförs personliga intervjuer som tillsammans med ovanstående grundkrav ligger till grund för antagningen till kursen.

Kurstid
28 februari 2022 – 10 juni 2022


Sista ansökningsdag
31 oktober 2021

 

 

 

Kontakt

Jonny Branting
Telefon: 0417-280 00

E-post:  jonny.branting@osterlen.fhsk.se