Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildning

med komplett väktarutbildning (VU1, VU2)
Österlens folkhögskola i samverkan med BYA Väktarskolan.

Utbildningens innehåll

 • Värdegrund – Etik – Moral
 • Arbetspsykologi – Grupprocesser – Samarbetsförmåga
 • Bemötande – Förhållningssätt – Yrkesetik.
 • Konflikthantering
 • Juridik – Allmän
 • Bevakningsjuridik – Rättsvårdande myndigheter
 • Regler som styr bevakningsbranschen
 • Arbetsmarknad – Branschavtal – AG/AT-organisationer
 • Arbetsmiljö – hot och våld
 • Bevakning och hjälpmedel
 • Friskvård – Kost – Sömn
 • Fysisk aktivitet
 • Självförsvar
 • Sjukvård – HLR
 • Droger
 • Brandutbildning
 • Diskrimineringsgrunder – DO
 • Tekniska hjälpmedel vid bevakning
 • FAP 400-3, RPSFS 2005:10

Studietakt 100 %

APL
APL ombesörjes av BYA.Väktarskolan.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri men du måste själv betala för material – t ex böcker, papper och pennor. Även mat och fika får du själv bekosta. Du betalar Serviceavgift 600 kr/kurs, vilken täcker kostnader för olycksfallförsäkring, fotostatkopiering, datautskrifter, internet, tidningar samt samkväm på skolan. Det tillkommer även en kostnad för arbetskläder under APL, kostnaden för detta är ca 2300 kr.

CSN
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Intyg och Utbildningsbevis

Du får ett studieintyg när du har slutfört utbildningen samt ett utbildningsbevis utfärdat av BYA Väktarskolan.

Kursen genomförs på Österlens folkhögskola i Tomelilla.
Skolan erbjuder internatplatser om du är intresserad av boende.

Mer information om kursen
Österlens folkhögskola

Charlotta Åberg
0417-280 00

Grundkrav
För att kunna söka till Säkerhetsutbildningen behöver du:

 • Svenskt personnummer.
 • Vara 20 år. (eller fylla 20 år under pågående utbildning)
 • Godkänt betyg i Svenska 1.
 • Bosatt i Sverige i minst fem år.
 • Vara fysiskt frisk.
 • Behärska svenska språket väl i tal och skrift.
 • Vara ostraffad. Är du dömd eller misstänkt för brott rekommenderar vi att du kontaktar oss.
 • Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter FAP 579-2 vara godkänd av Länsstyrelsen för att kunna påbörja praktisk yrkesträning, APL. Ansökan om godkännande görs via BYA. Väktarskolan. Denna avgift 1200 kronor står kursdeltagaren själv för.

Kurstid
1 mars- 11 juni


Sista ansökningsdag
6 december 2020

Kontakt

Charlotta Åberg
0417-280 00

 

 

 

E post charlotta.aberg@osterlen.fhsk.se