Säkerhetsutbildning

Utökad säkerhets- och bevakningsutbildning

med komplett väktarutbildning (VU1, praktik och VU2) samt förkortad skyddsvaktsutbildning.
Österlens folkhögskola i samverkan med BYA Väktarskolan.

Utbildningens innehåll
 • Värdegrund – Etik – Moral
 • Arbetspsykologi – Grupprocesser – Samarbetsförmåga
 • Bemötande – Förhållningssätt – Yrkesetik.
 • Konflikthantering
 • Juridik – Allmän
 • Bevakningsjuridik – Rättsvårdande myndigheter
 • Regler som styr bevakningsbranschen
 • Arbetsmarknad – Branschavtal – AG/AT-organisationer
 • Arbetsmiljö – Hot och våld
 • Bevakning och hjälpmedel
 • Friskvård – Kost – Sömn
 • Fysisk aktivitet
 • Självförsvar
 • Expanderbar batongutbildning
 • Sjukvård – HLR
 • Drogkunskap
 • Brandutbildning
 • Anläggningsskötarutbildning – Brandlarm
 • Diskrimineringsgrunder – DO
 • Tekniska hjälpmedel vid bevakning
 • FAP 573–1/PMFS 2017:10
 • Hotbild mot skyddsobjekt
 • Arbetsverktygen för skyddsvakter
 • Arbetsrollen och arbetsplatsen för skyddsvakter
 • Misstankehöjande innehav
 • Grundförfarande praktik för skyddsvakter
 • Rapportering för skyddsvakter

Studietakt
100 %

Kurstid
30 januari 2023 – 9 juni 2023

Sista ansökningsdag
9 januari 2023
Antagningsbesked fås en vecka innan kursen startar.

APL
Praktik under 160 timmar ingår i de 18 utbildningsveckorna och genomförs i samarbete med BYA och företag i bevakningsbranschen.

Kostnader
Utdrag ur belastningsregistret via Länsstyrelsen kostar 1200 kr och ska betalas in i samband med att man blivit antagen i första steget.
Serviceavgift 900 kr, vilken täcker kostnader för olycksfallsförsäkring, kopiering, utskrifter, internet, tidningar samt samkväm på skolan.

Arbetskläder under APL kostar ca 2300 kr beroende på vad ni behöver köpa.

CSN
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Intyg och Utbildningsbevis
Du får ett studieintyg när du har slutfört utbildningen samt utbildningsbevis utfärdat av BYA Väktarskolan för samtliga utbildningar.

Kursen genomförs på Österlens folkhögskola i Tomelilla.
Skolan erbjuder internatplatser om du är intresserad av boende.

Grundkrav

För att kunna söka till Säkerhetsutbildningen behöver du:

 • Svenskt personnummer.
 • Vara 20 år (eller fylla 20 år under pågående utbildning).
 • Godkänt betyg i Svenska 1.
 • Bosatt i Sverige i minst fem år.
 • Vara fysiskt frisk.
 • Behärska svenska språket väl i tal och skrift.
 • Vara ostraffad. Är du dömd eller misstänkt för brott rekommenderar vi att du kontaktar oss.
 • Enligt Polismyndighetens rättsavdelnings föreskrift FAP 573–1 vara godkänd av Länsstyrelsen för att kunna påbörja praktisk yrkesträning, APL. Ansökan om godkännande görs via BYA Väktarskolan. Denna avgift på 1200 kr står kursdeltagaren själv för.
 • Innan antagning genomförs personliga intervjuer som tillsammans med ovanstående grundkrav ligger till grund för antagningen till kursen.
Övriga krav

Skyddsvakter bevakar samhällsviktigt anläggningar och med den förändrade hotbilden mot Sverige och Europa så ställer det mycket höga krav på personlig lämplighet för att kunna utföra denna arbetsuppgift. För att säkerställa att deltagarna som blir antagna till kursen lever upp till de högt ställda kraven så vi kommer fortlöpande pröva och bedöma deltagarnas lämplighet under kursens gång. Det kommer ske i samråd och med vägledning utav vår samarbetspartner, branschorganisationen BYA, som har fastställda riktlinjer att utgå ifrån. Skulle en deltagare inte leva upp till kraven och förväntningarna som ställs så kommer hen inte få genomföra den förkortade skyddsvaktskursen.

För mer information om kursen kontakta:
Österlens folkhögskolas kursansvarig Säkerhetsutbildning

Jonny Branting
jonny.branting@osterlen.fhsk.se
0417-280 00

Kontakt

Jonny Branting
E-post:  jonny.branting@osterlen.fhsk.se
Telefon: 0417-280 00