Inställd! Sommarkurs – Skiktmåleri 1

KURS INSTÄLLD PÅ GRUND AV CORONA REKOMMENDATIONER.

Skiktmåleri 1 är en grundkurs för den som inte har tidigare erfarenhet av skiktmåleri. Den koncentrerar sig på grundläggande huvudlinjer inom skiktmåleritekniken.  (Det är möjligt att anmäla sig till båda kurserna, men observera att internatet inte är öppet i mellantiden).

När oljemåleriet föddes omkring år 1425 var det med bröderna van Eycks skiktmåleriteknik som gav konstnärerna möjligheter man tidigare inte anat. Och den stora nyheten var just möjligheten att obegränsat måla i skikt, vilket underlättade för konstnärerna att bearbeta den verklighet ögat såg på ett enkelt och metodiskt sätt: Man började med att bygga upp formerna och kunde mot slutet av processen ägna hela uppmärksamheten åt färgerna. Denna måleritekniska nyhet tillkom i Flandern samtidigt som perspektivläran utvecklades i Florens; och Leonardo da Vinci hörde till de första som kombinerade dessa konstnärliga landvinningar i Italien. Kombinationen gav nya möjligheter till renässansens realism, men tekniken går precis lika bra att använda för ett mera abstrakt måleri.

Kurserna kommer att innehålla såväl grundläggande teori – utifrån flera stora mästares sätt att nyttja skiktmåleriets möjligheter – som tid att omsätta kunskaperna i eget måleri. Vi kommer att titta på olika sätt att bygga upp ett skiktmåleri och de ganska enkla principer som underlättar för att lyckas med skiktmåleri. 

I undervisningen ingår material som akrylfärg och vattenlöslig oljefärg – för att undvika lösningsmedel och för att få en snabbare torktid använder vi dessa material – men råd för användande av ”normal” oljefärg kommer också att ingå för den som så önskar. Skiktmåleritekniken kom visserligen till för oljemåleri, men arbetssättet lämpar sig lika bra för akrylfärg (och givetvis då också för vattenlöslig oljefärg). Kunskaperna kring hur färgerna fungerar i skiktmåleri ger en grund som kan vara till stor nytta för många fler konstnärliga tekniker, och ger även en ingång till att kunna se hur en konstnär har byggt upp sitt verk; något som man alltså har med sig exempelvis vid framtida besök på konstmuseer. 

Grundkursen har ett upplägg som gör det möjligt att på 4 dagar fullborda c:a 2 målningar vilka ger övning i de 2 huvudsakliga grundarbetssätten. Efter fullbordad kurs har deltagarna fått en grund att stå på för egna experiment i skiktmåleri. Det finns inte en enda ”de gamla mästarnas målerimetod” utan varje konstnär har genom tiderna skapat sig en egen måleriteknik utifrån de grundkunskaper som kurserna försöker sammanfatta och göra enkelt tillgängliga. Tyvärr ledde 1900-talets konstutveckling till ett förakt för materialkunskap vilket gjort att en del av dessa kunskaper nästan glömts bort – ett faktum som bl.a. beklagas av konservatorer, som ibland tvingas ägna mer tid åt att konservera konstverk från denna epok än vad äldre verk kräver. 

Skiktmåleritekniken är dessutom materialbesparande, vilket leder till att den oftast har mindre miljöpåverkan än exempelvis andra oljemåleritekniker. Så tekniken är ur hållbarhetssynpunkt mycket bra såväl när det gäller hållbar utveckling för planeten som för det enskilda verkets materiella hållbarhet.

Kostnad
Kost och logi i enkelrum: 3250 kr
Kost och logi del i dubbelrum: 2650 kr
Endast kost: 1450 kr
Kursen är avgiftsfri men en materialkostnad tillkommer på: 1000 kr

Kursdatum
29 juni till 2 juli

Ansök senast
9 maj 2021

(Bild: Jan van Eyck, Public domain, via Wikimedia Commons)

Kontakt

Lars Agetorp
Telefon:
0417-280 00
Epost:
Lars.agetorp@osterlen.fhsk.se

Lars