Svenska från dag 1

Svenska från dag 1

På Österlens Folkhögskola kan vi erbjuda studier för dem som befinner sig i asylprocessen, Svenska från dag 1. Denna kurs syftar bland annat till att ge deltagaren inblick och förståelse för hur Sverige fungerar och är uppbyggt kring bland annat demokrati, välfärd, jämställdhet och allas lika värde. Kunskap om detta ger en snabbare etablering in i samhället.
Vi studerar också svenska språket, arbetsmarknadsfrågor och hälsa. Undervisningen nivå anpassas och integreras med skolans etableringskurs. Kursen är på 15 veckor.
Bor man mer än 3 km från skolan kan man få reseersättning från Migrationsverket.

Ansökan till ”Svenska från dag 1” görs i skolans reception. Antalet platser är begränsade.

KONTAKT
Sofia Byberg
Verksamhetsansvarig
Österlens Folkhögskola
sofia.byberg@osterlen.fhsk.se